Nyheter

FLERTALL SAMMEN: Audun Lysbakken (f.v.), Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre dagen etter stortingsvalget.
FLERTALL SAMMEN: Audun Lysbakken (f.v.), Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre dagen etter stortingsvalget.

Dette vil de nye regjeringspartiene med Forsvaret

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti sier alle at de vil styrke Forsvaret, men på flere punkter er de uenige om hvordan.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne artikkelen skrev Forsvarets forum at Senterpartiet vil «utrede konsekvensene for Norge av en ratifisering av traktaten om atomvåpenforbud og bidra aktivt til bred internasjonal oppslutning om arbeidet mot atomvåpen». Dette punktet står i partiprogrammet, men ble ikke vedtatt på landsmøtet. Det som ble vedtatt, er dette: «At Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og jobbe for at flere land gjør det samme». Rettet 16. september 2021, kl. 12.27.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har flertall etter stortingsvalget 13. september 2021.

Vi har sett nærmere på hva de tre nye potensielle regjeringspartiene vil med Forsvaret – med utgangspunkt i hva de selv skriver i partiprogrammet. Noen forslag er partiene enige om, men det er også store forskjeller.

Les hva kommentator Aslak Bonde mener her: SV er blitt mindre enn ventet og Rødt har få maktmidler. Forsvars- og sikkerhetspolitikken er omtrent som før.

SV vil fortsatt «erstatte et forsvar innrettet mot Nato-operasjoner med et sterkt nasjonalt forsvar».

Mens Senterpartiet vil videreføre flystasjonen på Andøya.

Senterpartiet vil også ha både en Brigade Sør til Hæren og 50 000 soldater til Heimevernet.

Aftenposten: Sps forsvarsønsker kan bli flere milliarder kroner dyrere

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ha mer nordisk samarbeid, mens Sosialistisk Venstreparti vil «selge kampfly som ikke trengs for å ivareta nasjonale forsvarsbehov.»

– Dersom vi nedskalerer kampflykjøpet, slik mange sammenlignbare land har gjort, vil det skape et betydelig større handlingsrom i forsvarsbudsjettene framover, sier SV-leder Audun Lysbakken til Forsvarets forum.

Dette sier partiprogrammene:

Arbeiderpartiet vil:

 • Øke Norges totale forsvarsevne ved å styrke og videreutvikle vårt eget nasjonale forsvar, Nato-alliansen og samarbeid med enkeltallierte.
 • Forsterke og fordype nordisk sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid som et tillegg til Nato-alliansen.
 • Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for antall ansatte og vernepliktige i Forsvarets operative ledd.
 • Fortsette moderniseringen av Forsvaret med relevante og gjensidig forsterkende kapasiteter innen land-, sjø- og luftmakt og i det digitale rom.
 • Styrke forsvarsevnen i Nord-Norge med relevante bidrag fra alle forsvarsgrener.
 • Slutte opp om Natos toprosentmål og være en pådriver for langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomiske rammer.
 • Satse spesielt på å utvikle Hæren til en moderne, mobil og slagkraftig landmilitær styrke, med egen helikopterstøtte. Heimevernet må tilføres flere ressurser til bedre utstyr og mer trening.
 • Investere i nye fartøy for å sette Sjøforsvaret bedre i stand til å ivareta norsk råderett over våre store hav- og kystområder og kompensere for fregatthavariet i 2018.
 • Fortsette å stille krav om effektivisering i forsvarssektoren, men måltallene skal være håndfaste, og Forsvaret skal selv få bruke frigjorte midler.
 • Videreutvikle forsvarssektorens samlede innsats mot trusler fra det digitale rom, og iverksette særskilte tiltak for at Forsvaret kan rekruttere og beholde personell med digital kompetanse.
 • Legge til rette for et tettere samarbeid mellom Forsvaret og samfunnet for øvrig for å styrke både forsvarsevnen og vår totale samfunnsberedskap.
 • Sørge for at renholdet i hele forsvarssektoren igjen organiseres i Forsvarets egen regi.
 • Ta bedre vare på våre veteraner før, under og etter tjeneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørende.
 • Etablere en fast praksis med uavhengige evalueringer av større militære utenlandsoppdrag for å lære og bidra til mest mulig åpenhet.

Sosialistisk Venstreparti vil:

 • Sikre et sterkt nasjonalt forsvar. SV ønsker å erstatte et forsvar innrettet mot Nato-operasjoner med et sterkt nasjonalt forsvar.
 • Styrke Sjøforsvaret og ha flere seilingsdøgn i nord.
 • Styrke Hæren og Heimevernet for å øke den norske forsvarsevnen.
 • Kreve at forsvarskommisjonen får et bredt mandat og en bred sammensetning for å sikre en åpen debatt om endringer i det sikkerhetspolitiske bildet.
 • Selge kampfly som ikke trengs for å ivareta nasjonale forsvarsbehov.
 • Stanse privatisering og outsourcing av viktige funksjoner i forsvarssektoren. Funksjoner som allerede er anbudsutsatt, skal legges inn under offentlig drift og kontroll.
 • Satse på bekjempelse av nye trusler, gjennom god overvåking og etterretning, og ved å styrke kapasiteten til å motstå digitale angrep.
 • Avvise alle forsøk på å innføre såkalt tilrettelagt innhenting eller andre former for masseinnsamling og -lagring av norske kommunikasjonsdata («digitalt grenseforsvar») gjennom hemmelige tjenester.

Senterpartiet vil:

 • Sikre et sterkt forsvar som er rustet for sin hovedoppgave – forsvar av norsk territorium.
 • Opprettholde baser i henhold til våre prioriteringer i Langtidsplanen for Forsvaret 2020-2024 og videreføre Andøya som flystasjon.
 • Opprette en ny Brigade Sør.
 • Styrke Forsvaret med moderne utstyr, våpen og godt trent personell. Hær og heimevern må styrkes spesielt etter å ha vært nedprioritert gjennom flere år.
 • Øke heimevernet til 50 000 soldater.
 • Arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning, deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning.
 • At internasjonale operasjoner Norge deltar i, blir grundig evaluert.
 • At Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og jobbe for at flere land gjør det samme."
 • At kritisk forsvarsinfrastruktur i Norge så langt det lar seg gjøre, skal bygges av norske selskaper eller selskaper basert i allierte land.

Les intervju med de forsvarspolitiske talspersonene:

Powered by Labrador CMS