Valg 2021

HÆREN: Arbeiderpartiet går til valg på å satse spesielt på å utvikle Hæren til en moderne, mobil og slagkraftig landmilitær styrke, sier Anniken Huitfeldt (AP).

– Forsvaret trenger nå flere folk

Selvstyrte våpen, kunstig intelligens og biologiske og medisinske gjennombrudd vil kunne forandre kriger og konflikters vesen, mener Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I forkant av stortingsvalget 13. september, har Forsvarets forum sendt ti spørsmål til alle de politiske partiene som er representert på Stortinget. Her svarer Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Hva er den viktigste forsvarspolitiske saken for ditt parti?

– Under høyreregjeringen har Forsvaret faktisk krympet med 200 ansatte, ifølge Nato-tall fra juni. Forsvaret trenger nå flere folk – det er det viktigste enkelttiltaket for raskt å øke forsvarsevnen. Arbeiderpartiet går til valg på en ambisiøs opptrappingsplan for ansatte og vernepliktige i Forsvarets operative ledd (1100 flere årsverk fram mot 2024) – og samtidig iverksette treffsikre tiltak for å beholde flinke folk i Forsvaret.

– Er det noen avdelinger i Forsvaret det bør satses mer på?

– Solberg-regjeringens langtidsplan i 2016 manglet en plan for Hæren og i langtidsplanen i 2020 manglet en plan for Sjøforsvaret. Hæren har gjennomgående blitt nedprioritert de siste åtte årene – viktige veivalg og investeringer har blitt utsatt gang på gang. Arbeiderpartiet går derfor til valg på å satse spesielt på å utvikle Hæren til en moderne, mobil og slagkraftig landmilitær styrke, inkludert egen helikopterstøtte, på at Heimevernet skal tilføres flere ressurser til bedre utstyr og mer trening, og på å sette Sjøforsvaret bedre i stand til å ivareta norsk råderett over våre store hav- og kystområder og kompensere for fregatthavariet i 2018. Samtidig må vi advare mot overdreven «forsvarsgrenisme» og manglende helhetstenking: Norge skal ikke forsvares av de enkelte forsvarsgrener, men av Forsvaret i felleskap.

– Hva er den største sikkerhetspolitiske trusselen Norge står overfor, og hvordan bør den håndteres?

– Det sikkerhetspolitiske landskapet rundt oss er i endring og har blitt mer uforutsigbart. Trusselbildet har blitt mer sammensatt. En klok sikkerhets- og forsvarspolitikk må være innrettet for å kunne håndtere ikke bare én, men flere typer trusler og scenarier. For å kunne møte nye og mer sammensatte trusler trenger Norge et sterkt forsvar, moderne utrustet og med høykompetent personell.

– Er noen trusler mot Norge undervurdert?

– I klisjeen heter det at generaler alltid forbereder seg på å føre forrige krig. Det er heldigvis ikke en treffende analyse av Forsvaret i dag, men verden er inne i en teknologisk revolusjon med store konsekvenser for både vårt eget forsvar og trusselbildet vi står overfor. Norge utsettes allerede for daglige trusler i det digitale rom. Selvstyrte våpen, kunstig intelligens, posisjoneringsteknologi, nye materialer og biologiske og medisinske gjennombrudd vil kunne forandre kriger og konflikters vesen.

– Har Norges engasjement i Afghanistan vært vellykket?

– Etter Talibans maktovertakelse er det nå tid for selvransakelse for hele Nato-fellesskapet. Gjennom 20 år lyktes vi med å forhindre at Afghanistan ble et oppmarsjområde for internasjonal terrorisme, men vi lyktes åpenbart ikke med å bygge et stabilt afghansk styresett.

– Bør Norge bruke mer eller mindre penger på forsvar?

– Med Arbeiderpartiets alternative budsjetter i 2014–21 ville forsvarsbudsjettet i 2021 vært 2,3 milliarder kroner større – og Forsvaret ville hatt ni milliarder mer å rutte med i LTP-perioden 2021–25. Arbeiderpartiet slutter opp om Natos toprosentmål og vil være en pådriver for langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomiske rammer.

– Bør Norge være medlem av Nato?

– Ja, vi klarer oss ikke best alene. Norsk Nato-medlemskap ligger til grunn for at Arbeiderpartiet skal ta regjeringsansvar.

– I hvilken grad bør Norge delta i militære oppdrag utenfor Natos nærområder?

– Forsvarets hovedoppgave er forsvaret av Norge, men vi er for at Forsvaret deltar i felles innsats for internasjonal fred og sikkerhet. Antallet norske soldater i internasjonale operasjoner er nå på laveste nivå på over 40 år.

– Bør Norge avvikle verneplikten?

– Nei, Arbeiderpartiet er for et forsvar basert på allmenn verneplikt. Det sikrer folkelig forankring og gir Forsvaret en unik mulighet til å rekruttere dyktige ansatte.

– Hvor mener du man kan kutte/spare penger i Forsvaret?

– Forsvaret har de siste tiårene vært «norgesmestre» i effektivisering. Basestrukturen er lagt om og store midler er frigjort. Arbeiderpartiet vil fortsette å stille krav om effektivisering i forsvarssektoren, men Forsvaret skal selv få bruke frigjorte midler til for eksempel investeringer. Flate kutt som i høyreregjeringens «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform» er ikke effektiv effektivisering.

Les intervjuene med de andre partiene:

Christian Tybring-Gjedde (Frp): Vil styrke Cyberforsvaret, E-tjenesten og spesialavdelingene

Geir Toskedal (KrF): – Den ikke-millitære trusselen er høyest nå

Powered by Labrador CMS