Nyheter:

Fire av fem krav Rødt fremmet for å sikre bedre rettigheter er innfridd.

Flere veterankrav blir innfridd

Partiet Rødt får gjennomslag for fire av fem krav som skal sikre bedre rettigheter for veteraner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er en gledens dag for veteraner, sier generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS til Forsvarets forum.

Han sikter til at Utenriks-og forsvarskomiteen har kommet til enighet om fire av kravene Rødt-leder Bjørnar Moxnes tidligere fremmet på vegne av veteranene.

– Flere viktige kjernesaker for å styrke rettssikkerheten til de veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk som følge av sin tjeneste i internasjonale operasjoner, kommer nå på plass , heter det i en presseuttalelse fra SIOPS.

Partileder i Rødt Bjørnar Moxnes er også fornøyd med at de fikk gjennomslag for sine krav.

– Jeg er veldig glad for at Rødt igjen har klart å samle støtte for veteranene Stortinget og få gjennomslag for viktige rettigheter. Når Frp nå varsler at de også vil stemme mot kutt i den juridiske hjelpen bidrar det til å sikre skadde veteraner den erstatningen og rettssikkerheten de har krav på, skriver Moxnes i en e-post til Forsvarets forum.

Les også: Ole Vikre (54) har fire spesialisterklæringer som konkluderer at hans psykiske skader kommer som følge av tjenesten i Libanon.

Kravene som er innfridd

Etter det Forsvarets forum kjenner til skal komiteen ha gitt sin tilslutning til følgende krav:

  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at veteraner med krav på erstatning for psykiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner ikke rammes av foreldelse før tidligst 3 år etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at den ytre tyveårsfristen for foreldelse ikke benyttes for å nekte erstatning til veteraner som ellers oppfyller vilkårene for erstatning.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp for veteraner, herunder advokatbistand og reiseutgifter, opprettholdes.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk belastningsskade ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller erstatningsordningenes klageorgan, uten at erklæringen først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom Statens pensjonskasse eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk vurdering.

Beholder dagens ordning

– At det også ble politisk flertall for å opprettholde dagens ordning med advokatsalær, er vi også svært glade for. Det betyr en trygghet for skadde veteraner som skal søke om erstatning etter oppstått skade som følge av tjenesten i internasjonale operasjoner, sier Øystein Wemberg i SIOPS.

Les også: Veteranforeninger kritiske til regjeringens veteranmelding

Det eneste kravet som ikke fikk sin tilslutning blant flertallet i Utenriks-og forsvarskomiteen var at et forslag om å: «gjennomgå saker om erstatning for veteraner fra Statens pensjonskasse og klagenemnda for å identifisere om praksis er i strid med gjeldende rett, og sikre gjenopptakelse av alle saker der vedtak fra Statens pensjonskasse og/eller klagenemnda kan være i strid med gjeldende rett.».

Powered by Labrador CMS