Nyheter

PENSJONSREGLER: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har siden mai møtt med partene i offentlig sektor for å avtale nye pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser.

Særalderpensjons-forhandlingene på pause over sommeren

Partene som forhandler om pensjonsreglene for ansatte med særaldersgrenser kom ikke i mål innen fristen 1. juli. Forhandlingene fortsetter etter ferien, melder Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

Siden slutten av mai har Arbeids- og inkluderingsdepartementet og LO, Ys, UNIO og Akademikerne forhandlet om særalderspensjon for offentlige ansatte.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Bakgrunnen er pensjonsavtalen som ble inngått i mars 2018. Den innebærer at offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte skal legges om.

– For NOF er det viktig at militært personell som er pliktig til å gå av med særaldersgrense får en pensjon som gjør at en ikke kommer urimelig ut og taper i forhold til andre statstilsatte. Selv om en har 66 prosent tidligpensjon fra en går av med særaldersgrensen, vil en ved 67 år få en levealdersjustering som reduserer pensjonene betraktelig. I forbindelse med forhandlingene er målet blant annet å få ett særalderspåslag som kompenserer for levealdersjusteringen, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i en pressemelding fra NOF.

Pensjon:

  • AFP: Avtalefestet pensjon. For offentlige ansatte født i 1962 eller før innebærer det en tidligpensjonsordning om man ønsker å trappe ned eller gå av med full pensjon mellom 62 og 67 år. For personer født etter 1963 er ikke regelverket avklart ennå.
  • Ny offentlig tjenestepensjon for personer født etter 1963 innebærer at pensjonen beregnes ut fra en pensjons­­beholdning som er basert på årlig opp­­tjening.
  • Kilde: Statens pensjonskasse

Bongo beskriver forhandlingene som krevende og sier i en pressemelding 28. juni at partene fortsatt står et stykke fra hverandre.

Powered by Labrador CMS