Nyheter:

Nå rives Loran C

Samferdselsdepartementet har bestemt at Forsvaret kan starte demontering av de tre gjenværende Loran C-stasjonene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over syv år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I januar i fjor ble rivinga utsatt fordi amerikanske og britiske interesser kom på banen. Disse vurderte mulighetene for kommersiell drift av et fornyet Loran-system, såkalt eLoran.

Loran C er et radionavigasjonssystem som bruker lavfrekvente radiosignaler fra tre eller flere stasjoner for å finne posisjonen for et fartøy eller fly.
– Hvorfor sprenge vekk Loran C før vi vet hva vi skal gå videre med, spør Kommandørkaptein Steinar Nyhamn, som leder Sjøforsvarets kompetansesenter for navigasjon

Loran-senderne i Norge ble slått av ved utgangen av 2015. Stasjonen i Berlevåg ble revet i fjor, og nå vil Bø, Værlandet og Jan Mayen også blir demontert. De ansatte er enten omplassert eller pensjonert, de to siste på stasjonen i Bø har lønn ut juni måned.

I fjor vinter oppsto det feil på GPS-systemet – feil som kunne sette kritiske datasystemer i samfunnet ut av spill, og hvor Loran kan være en backup.Faksimile fra sak i Forsvarets forum, nr.2 2016.

Utsettelsen skyldtes at man ønsket å benytte den eksisterende infrastrukturen på Værlandet, men disse var avhengig av norsk, offentlig medfinansiering. I fjor vinter oppsto også feil på GPS-systemet – feil som kunne sette kritiske datasystemer i samfunnet ut av spill, og hvor Loran kan være en backup.
– Men vi har ikke klart å få noe forpliktende svar, selv om de muntlig har uttrykt interesse. Og det er avklart at det blir ingen offentlige midler til framtidig drift, sier seniorrådgiver Mari Kvaal i Samferdselsdepartementet til Forum.

Loran C har vært brukt av skip for sikker posisjonering, nå har GPS i grovt overtatt denne tjenesten. Men Storbritannia og USA – som for et par år siden stanset rivinga av Loran - har besluttet å fornye Loran-senderne for å ha en reserve hvis satellittsystemet skulle falle ut. Den faren er reell, og konsekvensene kan bli betydelige fordi hele datasamfunnet er avhengig av tidsstyring på milliondels sekund.
– Toget er ikke gått selv om de resterende tre stasjonene rives. Men departementet underslår nasjonal kapital og gir blaffen i den milliarden som er investert i Loran C sine fire stasjoner. 

Store deler av utstyret kunne vært gjenbrukt i en ny type Loran, og vi kunne klart oss med ei oppgradering for rundt 10 millioner. 

– Samferdselsdepartementet vil ikke ta hensyn til en britisk anmodning om å fortsette Loran-drifta – det var møte med britiske tjenestemenn i oktober. Departementet vil heller ikke møte meg for å få en presentasjon av mulighetene, sier Jens Hoxmark, som jobber innen navigasjon og har engasjert seg for PNT (forkortelse for Posisjonering, Navigasjon og presis Tidsbestemmelse).

Hoxmark ser på drift av Loran som en forsikring som årlig vil koste hver nordmann om lag fem kroner. Han framhever at det britisk-amerikanske firmaet Tavita har vært på Værlandet og inspisert stasjonen der for noen måneder siden, og et norsk selskap har også vist interesse. Et annet selskap ønsker å overta stasjonen på Bø i Vesterålen for å overvåke oljeinstallasjoner med egne sendere i den høye masta.

Loran C på Jan Mayen. Foto:Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Kommandørkaptein Steinar Nyhamn, som leder Sjøforsvarets kompetansesenter for navigasjon, mener det er litt merkelig at Loran-systemet skal rives før Samferdselsdepartementet sluttfører PNT-strategiplanen:

– Hvorfor sprenge vekk Loran C før vi vet hva vi skal gå videre med? Vi burde ha kunnet vente litt. Helst hadde jeg sett en oppgradering av Loran slik andre land har gjort – det er særlig viktig i nordområdene med svak GPS-dekning, sier Nyhamn.
Fra Samferdselsdepartementet hevdes det at eLoran har vært vurdert i forbindelse med PNT-strategien som kommer til høsten. Men en kommersiell drift har ikke vist seg mulig.


Powered by Labrador CMS