Nyheter:

Områdesoldater fra HV-16 under øvelse Njård 2018. (Foto: Jesper Vigander Edwin/Forsvaret)\n\n

Mye forsvar for pengene

– Ved å styrke Heimevernet i statsbudsjettet får man mye forsvar for pengene, skriver Torbjørn Liestøl.

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

På mandag legges Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år frem. Det norske folk skal gjennom sine folkevalgte fordele byrder og goder i samfunnet. Slikt blir det heldigvis debatt av, og forsvarspolitikken er på ingen måte noe unntak i så henseende. Skal vi tro lekkasjene for Heimevernet foreslår regjeringen en økning på 216,5 millioner. La det ikke være noen tvil; skulle dette bli vedtatt så er det en god nyhet.

Ved å styrke Heimevernet får man mye forsvar; både evne og vilje, for pengene. 40 000 soldater som til enhver tid er i beredskap for Norge koster under en hundrings om dagen. Dette er mulig å få til fordi vi er lett utrustet, lavteknologiske og med lite byråkrati. Kombinert med en solid dose dugnadsånd og god lokal forankring, har vi ikke mindre enn et formidabelt folkeforsvar.

HV-soldater fra innsatsstyrke Rype på kjøretrening med MB Multi (Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret)

I følge Forsvarsministeren skal pengene gå til mer trening, nye uniformer og mer materiell. Alt dette er bra, gitt at vi bruker pengene smart. Vi må ikke gå i «luksusfellen» ved å kjøpe for avansert og dyrt utstyr. Vi må tenke nøye igjennom på hvordan vi kan trene mer og bedre, og samtidig kunne ha familie, jobb eller studier ved siden av.

Heimevernet og verneplikten er uløselig knyttet til hverandre. Tross forsøk på å avvikle verneplikten fra enkelte miljøer, har våre folkevalgte heldigvis gått motsatt vei. En økning i antall gutter og jenter som gjennomfører førstegangstjeneste, gir muligheter for å øke antallet soldater i Heimevernet. Og omvendt. Få samfunnsmekanismer er vel like dyptgripende som verneplikten, og det vil være mange positive effekter utover et styrket forsvar og heimevern.

Områdesoldater fra HV-16 under øvelse Njård 2018. (Foto: Jesper Vigander Edwin/Forsvaret)

Man kan jo se til Frankrike, som etter nesten to hundre år kuttet ut verneplikt på 90-tallet. De er nå i ferd med å gjeninnføre mekanismen, med sosial tilhørighet og nasjonalfølelse som to av argumentene.  Her hjemme stod i sommer over 3000 ungdommer i kø for å bidra, men ikke fikk plass. Det er svært mange gode argumenter for å styrke verneplikten, og dette må med fornyet styrke opp til politisk debatt.

Heimevernet er soldater med dobbel-kompetanse, og det gir oss en økt fleksibilitet for et sikkert Norge. Enten det er som støtte ved naturkatastrofer, sikring av objekter, eller rett og slett i å være tilstede på beredskap i en verden av hybride kriger og geopolitiske endringer. Over alt, alltid!

Powered by Labrador CMS