Nyheter:

MOST-undersøkelsen er sendt ut til både vernepliktige og ansatte.
MOST-undersøkelsen er sendt ut til både vernepliktige og ansatte.

Halvparten har svart på MOST-undersøkelse - ønsker flere tilbakemeldinger

50 prosent av ansatte og 40 prosent av soldatene i førstegangstjeneste har svart på undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rundt 40 prosent av vernepliktige i førstegangstjeneste og omtrent 50 prosent av ansatte i Forsvaret har svart på den siste MOST-undersøkelsen, ifølge tall mandag 9. november 2020. Ansatte inkluderer både sivile og militære.

– Nå er det én uke igjen, og svarprosenten begynner å bli god, sier kommandørkaptein Jarle Heggelund, prosjektoffiser i Forsvarsstaben.

– Det er viktig å få mange nok svar på undersøkelsen til å få et rett bilde av situasjonen.

Han oppfordrer de som ikke har svart til å gjøre det innen undersøkelsen stenger 15. november. Heggelund påpeker at jo flere som svarer jo bedre er det for grunnlaget som skal analyseres.

Vil til bunns

Spørsmålene er basert på samme undersøkelse i 2018.

– Og så har vi trukket fra og lagt til noen spørsmål, basert på erfaringer og anbefalinger fra forrige undersøkelse.

– Er dere redde for mørketall?

Kommandørkaptein Jarle Heggelund.
Kommandørkaptein Jarle Heggelund.

– Ja, det er klart. Men derfor går vi også i gang med en slik undersøkelse igjen, for å prøve å komme til bunns i utfordringene med mobbing og trakassering, sier Heggelund.

– Avhengig av hva svarene avdekker nå, så må vi klare å stå i dette og gjennomføre nødvendige tiltak.

Han opplyser at det er for tidlig å si når resultatene av undersøkelsen vil bli offentliggjort.

Les også: Forsvaret må innse at kultur også er et sikkerhetsspørsmål

I midten av oktober sendte Forsvaret for andre gang ut undersøkelsen om mobbing- og seksuell trakassering, også kalt MOST-undersøkelsen, til alle ansatte og et utvalg av soldater i førstegangstjeneste.

Torsdag 5. november sendte Forsvaret ut purring til mottakerne av MOST-undersøkelsen. Den er sendt som lenke i Altinn, Digipost eller E-boks.

8805 svarte forrige gang

I februar 2019 kom resultatene fra Forsvarets største undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST). 8805 svarte, 24 prosent av disse var kvinner. 1,1 prosent av kvinnene sa at de har blitt tvunget til seksuelt samleie. Blant mennene var prosentandelen 0,3. Blant kvinnene sa 3,7 prosent at de hadde blitt forsøkt tvunget til seksuelt samleie. Det hadde 1,2 prosent av mennene opplevd.

– Undersøkelsen avdekker tilfeller som er meget alvorlige, sa daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Forsvarets forum.

– Det overrasker meg. Og det bekymrer. Dette må vi komme til livs. Forsvaret har for mange tilfeller av grov seksuell trakassering og mobbing.

Undersøkelsen sist ga få svar på hvem som står bak mobbingen og den seksuelle trakasseringen – overordnet eller medsoldat? Eller hvor dette fant sted – med alkohol i bildet, på fritiden eller i uniform på jobb? Da offentligheten mottok resultatene av undersøkelsen, kom den med følgende spesifisering: «Gjennom et spørsmålsbatteri på 60 spørsmål har undersøkelsen kartlagt slike handlinger gjort av kollega eller overordnet både i og utenfor tjeneste de siste tolv månedene.»

Utviklet egne spørsmålsbatterier

Tidlig i 2019 opprettet Forsvarsstabens HR-avdeling en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til tiltak for å redusere mobbing og seksuell trakassering. Arbeidsgruppen har sett på regelverk, konsekvenser, kultur, ledelse og kompetanse/utdanning, varsling, ivaretakelse og kommunikasjon.

Les også: Forsvaret får hjelp med systematisk arbeid mot trakassering

Flere studier og undersøkelser har vist at både kvinner og menn opplever mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet ga derfor i 2018 Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å utvikle spørsmålsbatterier som best mulig måler hvordan, og i hvilket omfang, mobbing og seksuell trakassering forekommer i Forsvaret. Forsvarsstaben og FFI skal i samarbeid analysere svarene fra den nye MOST-undersøkelsen.

Les mer: I fjor ble det opprettet en toårig prosjektstilling for å følge opp tiltakene etter undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering. Neste år får Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) ansvaret.

Powered by Labrador CMS