Nyheter

SKADELIG: Rundt ni prosent av håndvåpenammunisjon var blyholdig i 2020. Blyutslipp er skadelig for miljø, dyr og mennesker, sier professor Jon Martin Arnemo.

Forsvaret økte blyutslippene med 30 prosent i 2020

Forsvaret har som mål å redusere forbruket av blyholdig ammunisjon. I 2020 økte bruken likevel med 30 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I Forsvarssektorens klima- og miljøregnskap for 2020, som ble publisert tidligere i år, kommer det frem at Forsvaret har økt forbruket av blyholdig ammunisjon – til tross for et mål om det motsatte.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Estimert utslipp av bly fra alt ammunisjonsforbruk i Forvaret i 2020 var 6,8 tonn, mot 5,2 tonn i 2019, kommer det frem i rapporten, som er utarbeidet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

«Forsvaret har et mål om å redusere forbruket av blyholdig håndvåpenammunisjon og erstatte denne med blyfri ammunisjon. Andelen av blyholdig håndvåpenammunisjon har gradvis gått ned de siste årene og ble beregnet til 6,6 % i 2019. I 2020 ble det innrapportert 330 000 flere blyholdige skudd enn i 2019, en økning på 29 %», står det i rapporten.

– Skadelig

Bly er et tungmetall som er giftig, både for miljø, dyr og mennesker og kan føre til en rekke sykdommer. Derfor arbeider mange land for å redusere bruken av bly, for eksempel ved å forby produksjonen av biler som bruker blyholdig drivstoff.

Les også: Skjøt Harpoon-missil for første gang i Europa

– Alt bly er skadelig – det finnes ingen nivåer uten skadelige effekter på mennesker, dyr eller miljø, skriver professor Jon Martin Arnemo ved Institutt for skog og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet til Forsvarets Forum.

Én type ammunisjon

Årsaken til økningen skyldes hovedsakelig bruken av én type ammunisjon.

– Dette skyldes hovedsakelig utvidet bruk av SS109, som er et blyholdig prosjektil, skriver seniorrådgiver Hans Meisingset i Forsvarets Logistikkorganisasjon, i en mail til Forum.

SS109 er en ammunisjonstype som blant annet brukes i HK416-riflen, som brukes i mange av Forsvarets avdelinger.

AUTOMATGEVÆR: SS109 brukes blant annet i Heckler & Koch G36 automatgevær.

Meisingset skriver at det er flere grunner til at bruken av SS109 har økt.

De viktigste grunnene er brukernes behov, samt forvaltning av ammunisjonen (styrt av FLO og Forsvarsmateriell). Når det gjelder det siste punktet har ammunisjon ikke ubegrenset lagringstid og må derfor tas ut og brukes. I 2020 ble det tatt ut og forbrukt lagret ammunisjon som var kjøpt inn mens ammunisjonen hadde større blyinnhold enn den ammunisjonen som kjøpes inn nå. Det har medvirket til økt utslipp av bly, skriver han.

Les mer: Gjerdrum-rapport: Forsvaret brukte fem og en halv time før de var på stedet

Meisingset legger til at målsetningen er at bruken av miljøammunisjon skal økes på bekostning av blyholdig ammunisjon.

– FLO er opptatt av at miljøet påføres minst mulig belastning som følge av Forsvarets aktivitet skriver han.

Powered by Labrador CMS