Meninger

VETERAN: For meg er veteraner alle som har bidratt til å bevare Norges suverenitet og bevart fred, frihet og demokrati, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen
VETERAN: For meg er veteraner alle som har bidratt til å bevare Norges suverenitet og bevart fred, frihet og demokrati, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjefen: – Alle som har tjenestegjort i Forsvaret er veteraner

I veteranbegrepet vil jeg legge til alle kvinner og menn som hver dag har forsvart våre verdier og vår frihet både hjemme og ute, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Veteraner fra 2. verdenskrig og veteraner fra internasjonale operasjoner er anerkjente og veletablerte begreper. Vi hedrer disse veteranene med anerkjennelse og respekt. Krigsseilernes uvurderlige innsats har etter hvert fått sin fortjente anerkjennelse, selv om det kom altfor sent.

Deres innsats var avgjørende for utfallet av andre verdenskrig. Siden jeg ble utnevnt til forsvarssjef har jeg fått flere henvendelser om veteranbegrepet og hva jeg legger i det å være veteran. Svaret mitt er enkelt.

For meg er veteraner alle som har tjenestegjort for Forsvaret, både utenlands og i Norge.

Vi skal aldri glemme innsatsen til krigsseilerne og våre veteraner fra 2. verdenskrig. Det de gjorde for vår selvstendighet og vår frihet står det for alltid stor respekt av. Veteraner fra internasjonale operasjoner har også tatt risiko, langt hjemmefra, i operasjoner der våre politisk valgte myndigheter har bestemt at Forsvaret skal delta.

I veteranbegrepet vil jeg legge til alle kvinner og menn som hver dag har forsvart våre verdier og vår frihet både hjemme og ute, men som ikke faller inn i kategorien veteraner fra 2. verdenskrig eller veteraner fra internasjonale operasjoner.

Fra nord til sør

Forsvaret trygger landet og gjennomfører operasjoner hele tiden. Fra grensevakt i nord til kongevakt i sør, med kystvakt og redningstjeneste, med undervannsbåter og overvåkningsfly. Mennesker på beredskap i tjeneste eller som reservister. Forsvaret hevder suverenitet, nasjonalt og sammen med Nato. Alt for at vi skal bevare fred, frihet og demokrati og være forberedt på å forsvare landet militært, hvis det kreves.

Mange av disse folkene har aldri deltatt i en internasjonal operasjon, men de har allikevel tatt ansvar for å verne vår suverenitet.

Under den kalde krigen, etter Sovjetunionens oppløsning og i en ny, og sammensatt sikkerhetspolitisk verden har alle som har tjenestegjort i Forsvaret lagt ned en betydelig innsats. Ofte under tøffe forhold i tjeneste for landet. Som vernepliktige inne til førstegangstjeneste, som sivilt eller militært tilsatte eller på årlig trening i Heimevernet eller repetisjonsøvelser. Mange av disse folkene har aldri deltatt i en internasjonal operasjon, men de har allikevel tatt ansvar for å verne vår suverenitet.

Det er disse folkene jeg inkluderer i veteranbegrepet, som veteraner fra Forsvaret.

Internasjonale operasjoner

Operasjoner i 2021 løses stadig oftere i en ramme som ikke faller inn under begrepet «internasjonale operasjoner». Internasjonale operasjoner er definert i Forsvarsloven og ligger til grunn for regjeringens handlingsplan for veteraner.

De som deltar eller har deltatt i internasjonale fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats på vegne av Norge har krav på spesiell oppfølging – det er bra. Våre veteraner fra internasjonale operasjoner blir også fulgt opp gjennom at det er etablert et juridisk rammeverk for oppfølgingen.

Ett eksempel er erstatningsordningen for denne kategorien veteraner.

Faller utenfor

En rekke av Forsvarets operasjoner faller imidlertid ikke inn under definisjonen av internasjonale operasjoner. Noen eksempler er deltagelse i Natos stående maritime styrker, deltagelse i Natos hurtige reaksjonsstyrker og lengre deployeringer til for eksempel Baltikum eller Island med land-, sjø- og luftstyrker. Vi gjennomfører disse operasjonene for å vise samhold med våre allierte og bevare freden. Operasjonene er en del av vår daglige tjeneste.

For internasjonale operasjoner er det også mange i Forsvaret som bidrar uten at de faller inn under definisjonen.

Vi leder og støtter våre styrkebidrag hjemmefra kontinuerlig, for eksempel med logistikk eller etterretning.

Sivile og militære

Alle i Forsvaret bidrar til løsning av oppdrag og gjennomføring av operasjoner. Derfor mener jeg at alle som har vært i Forsvaret er veteraner, om de er sivilt eller militært tilsatte eller vernepliktige som har gjort tjeneste.

Veteraner fra 2. verdenskrig skal alltid minnes med stor ærbødighet og takknemlighet. Veteraner fra internasjonale operasjoner er mennesker som har reist ut på vegne av oss alle, ofte i risikofylte oppdrag.

Veteraner fra internasjonale operasjoner er mennesker som har reist ut på vegne av oss alle, ofte i risikofylte oppdrag.

En veteran er allikevel ikke begrenset til disse to begrepene.

Tiden er inne for å utvide veteranbegrepet til å omfatte alle som har tjenestegjort for Forsvaret. Det eksisterer allerede veteranforeninger som inkluderer andre kategorier veteraner enn våre veteraner fra 2. verdenskrig og veteraner fra internasjonale operasjoner. Ett eksempel er Brigadeveteranforbundet.

For meg er veteraner alle som har bidratt til å bevare Norges suverenitet og bevart fred, frihet og demokrati.

Derfor er alle som har tjenestegjort i Forsvaret en veteran.

Powered by Labrador CMS