Meninger

DIGITALT: Cybersikkerhetssenteret på Jørstadmoen.

Roboter, droner og autonome systemer: Digitale trusler i forsvarssektoren

Krig vil bli utført i økende grad av fremvoksende teknologier som autonome systemer. Ikke soldater, men roboter og droner vil krige i fremtiden. Hva blir konsekvensene?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Bruk av digital teknologi og kunstig intelligens gir både muligheter og utfordringer for samfunnssikkerheten og militær aktivitet. Håpet er at slik fremvoksende teknologi skal gjøre oss tryggere og at militære operasjoner kan gjennomføres mer effektivt, og at beslutninger blir tatt mer presist. Frykten er at mangel på menneskelig kontroll kan føre til nye, ukjente utfordringer, mer skade, og undergrave enkelte av de verdiene man skal beskytte.

I forsvarssektoren har ny fremvoksende teknologi på den ene siden stor potensiale for reduksjon i skader – som når droner kan ta ut mål med mer treffsikkerhet – men på den andre siden også stort skadepotensiale. Særlig hvis denne teknologien havner i hendene på grupper med tvilsomme motiver.

FJERNSTYRT: En eksplosivrydder fra Stridstrenbataljonen i Brigade Nord. I fremtiden vil vi kanskje se mer av forskjellige typer roboter og kunstig intelligens.

En bekymring er nettopp at det kan oppstå en etisk asymmetri mellom aktører som er villige til å ta i bruk etisk tvilsom teknologi og aktører som er mer skeptiske. Skillet her vil kanskje gå mellom statlige aktører som kanskje føler seg forpliktet til å følge internasjonale normer, mens private aktører gjør som de vil for å oppnå fordeler.

Et prosjekt ved Forsvarets forskningsinstitutt som analyserer sannsynlige fremtidige teknologiske utviklingstrekk mener nettopp at flere aktører vil ha evnen til å ramme store deler av samfunnet ved å bruke lett tilgjengelig fremvoksende teknologi. De tror også at denne teknologien vil primært bli utviklet av sivile aktører.

Digital teknologi vil påvirke samfunnssikkerheten – både negativt og positivt. I dette landskapet er det avgjørende å diskutere etiske spørsmål som forsvarlig og uforsvarlig bruk, menneskelig kontroll, etiske reguleringer av teknologiutviklingen, endrede maktstrukturer og hvordan vi legitimt kan forsvare oss mot trusler utenfra.

Etisk råd for forsvarssektoren i samarbeid med NORDE (Norsk råd for digital etikk) og Program for anvendt etikk (NTNU) inviterer til et åpent arrangement på Litteraturhuset 9. november klokken 18:00, om dilemmaene rundt bruk av digitale teknologier i forsvarssektoren.

Powered by Labrador CMS