Meninger

KOMPENSASJONSAVTALEN: Som et minimum bør det kunne forventes at enslige opptjener de samme rettighetene som sine gifte kollegaer, mener Raymond Andresen.
KOMPENSASJONSAVTALEN: Som et minimum bør det kunne forventes at enslige opptjener de samme rettighetene som sine gifte kollegaer, mener Raymond Andresen.

Forsvaret forskjellsbehandler enslige ansatte

Forsvaret kompenserer ansatte som flytter eller pendler for manglende kontakt med familie og nettverk. Men kompensasjonen du får styres av din sivile status.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

I november 2021 presenterte NRK en undersøkelse av SSB som kartla hvor mange nordmenn over 18 år som er single. I 2020 var 1,4 millioner nordmenn over 18 år single. Samtidig består 40 prosent av privathusholdningene i Norge kun av én person. I Forsvaret omtales disse som «enslige», og det har store konsekvenser for hvilke velferdsordninger den ansatte har rett på.

Les også: Sersjantenes snittlønn har økt mest de siste fem årene - her er forklaringen

Basert på ansattes alders- og kjønnssammensetning er det rimelig å anta at andelen enslige i Forsvaret er høyere enn for gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Den samme undersøkelsen fra SSB viste nemlig en særskilt høy økning i antall enslige de siste 30 årene blant menn i alderen 18 til 29 år. I 1980 levde omtrent en femtedel av disse som single uten barn. I 2021 var andelen økt til nærmere halvparten.

Hyppig fravær

Som arbeidsgiver står Forsvaret i en særstilling i det offentlige. Arbeidets egenart, samt betydningen av spredt geografisk tilstedeværelse både i inn- og utland, gjør det for mange ansatte helt nødvendig med stadig endring av tjenestested gjennom karrieren. Dette betyr ofte også endring av bosted, langt vekk fra familie og venner.

Som en konsekvens og anerkjennelse av at ansatte opplever ulemper og belastninger knyttet til hyppig og lengre fravær fra hjemmet, har Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonen vedtatt en «Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret» (Kompensasjonsavtalen).

Avtalen skal blant annet dekke et «behov for incentiver spesielt rettet mot flytting og pendling, for å stimulere til rett kompetanse på rett sted til rett tid, samt å imøtekomme den ansattes behov for balanse mellom arbeids- og familieliv».

Den samme kompensasjonsavtalen skiller likevel tydelig på de insentiver og kompensasjon du gis, basert på din sivile status!

Foreldreansvar

Kompensasjonsavtalen gir deg blant annet rett til å få dekket pendlerreiser mellom eget hjem og arbeidssted dersom du har egen bolig, og denne ligger mer enn 50 kilometer unna nytt tjenestested. Din sivile status avgjør om du får dekket 20 tur-retur reiser hjem hvert år (som enslig) eller 33 tur-retur reiser hjem (som samboer/gift).

Foreldreansvar utløser faktisk ingen ekstra reiser, med mindre du har minimum 50 prosent forsørgeransvar. Det betyr i praksis at en enslig far kan miste 13 turer hjem for samvær med sine barn, sammenlignet med hva han ville ha fått med samboer eller ektefelle.

Også mulighet til å dekke utgifter til mat på tjenestestedet er avhengig av om man regnes som enslig eller ikke. Er du gift vil du få dekket mat på tjenestestedet når du pendler. Er du enslig må du betale selv. Formålet er uansett det samme, å «gi delvis kompensasjon for nødvendig opprettholdelse av kontakt med familie/nettverk på tidligere tjenestested/hjemsted».

Økonomiske insentiver

Kompensasjonsavtalens insentiver er rent økonomiske. At Forsvaret tilsynelatende legger til grunn en ekstra belastning for den ansatte av å ha «kone hjemme», er en tilnærming til familielivet som hører hjemme på 1950-tallet.

Spørsmålet er i hvilken grad Forsvaret som organisasjon og arbeidsgiver evner å ta innover seg den markante endringen i demografi i den norske befolkningen?

Kommunikasjonen fra Forsvaret slik kompensasjonsavtalen er utformet i dag er at enslige har et mindre behov for familie- og privatliv enn sine gifte kollegaer. Og at gifte kollegaer derfor har et større behov for økonomisk kompensasjon.

Ensliges behov

Koronapandemien har gjort alle bevisst på viktigheten av nettverk, venner og familie. Tall fra SSB viste tidlig i pandemien en tydelig økning av personer som var mye plaget av ensomhet blant enslige i aldersgruppen 18-34.

Ved tiltak senere i pandemien tok politikerne derfor særlig hensyn til ensliges behov for og rett til et familie- og privatliv. De så viktigheten av å sikre sosial kontakt og ivaretakelsen av et nettverk også for denne gruppen.

Dersom Forsvaret virkelig ønsker å fremstå som en inkluderende arbeidsplass, i tråd med dagens idealer og verdier, bør Forsvaret først og fremst anerkjenne at verdien av et familie- og privatliv er den samme uavhengig av den ansattes sivile status.

Tallenes tale er klare: Norge har aldri hatt flere enslige. Som et minimum bør det kunne forventes at enslige opptjener de samme rettighetene som sine gifte kollegaer og kompenseres likt for opprettholdelse av kontakt med sin familie og sitt nettverk. Verdien av et familieliv defineres ikke av din sivilstatus.

Powered by Labrador CMS