Meninger

Norge er kommet til enighet om en ny Incidents at Sea-avtale, skriver Frank Bakke-Jensen. Her ser vi utenriksminister Ine Eriksen Søreide sammen med sin russiske motpart Sergey Lavrov i Kirkenes i 2019.

Ny avtale mellom Norge og Russland styrker sikkerheten i nord

I en tid med større internasjonal spenning, er oppdateringen av Incidents at Sea-avtalen (INCSEA) mellom Norge og Russland et viktig bidrag til sikkerhet og stabilitet i nord.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvaret opererer ofte i nærheten av det russiske forsvaret – spesielt i de store havområdene i nord. Derfor har INCSEA-avtalen lenge vært viktig for sikkerheten i Norges nærområder. Avtalen ble inngått i 1990 og har til hensikt å forhindre farlige hendelser når norske og russiske militære fly og fartøy opererer nær hverandre utenfor territorialfarvannet.

Den legger også til rette for årlige samtaler for å sikre at avtalen blir fulgt.

Vi er blitt enige

I en tid hvor vi opplever økt spenning i Norges nærområder, er det svært positivt at Norge og Russland er kommet til enighet om å oppdatere INCSEA-avtalen. Avtalen fungerer godt, og bidrar til at norske og russiske sjø- og luftfartøyer opptrer profesjonelt overfor hverandre. Den gir oss også en viktig kanal for militær kontakt, og mulighet til å ta opp uheldige episoder.

Det er 30 år siden avtalen trådte i kraft, og mye har skjedd siden avtalen sist ble oppdatert i 1998. Akkurat som i det sivile, har den rivende teknologiske utviklingen ført til store endringer i hvilket utstyr militære styrker opererer med. Da er det viktig at også vårt internasjonale avtaleverk oppdateres, slik at det kan bidra til sikkerhet og forutsigbarhet i en ny teknologisk tidsalder.

Verken Norge eller Russland er tjent med at farlige episoder skaper uforutsigbarhet i en mer anspent sikkerhetspolitisk situasjon.

Gjelder for ubemannede fartøy

Derfor har Norge og Russland blant annet blitt enige om å utvide INCSEA-avtalen til også å gjelde for ubemannede fartøy og luftfartøy, og om å innføre et nytt forbud mot bruk av laser på en slik måte at det kan være helseskadelig eller påføre skade på utstyr. Tilleggsprotokollen styrker også sikkerheten ved å utvide og oppdatere flere eksisterende bestemmelser.

Les også: – Det langsiktige arbeidet med å styrke Forsvaret fortsetter, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I en periode med mer militær aktivitet i Norges nærområder, er en oppdatert INCSEA-avtale viktig for å opprettholde sikkerheten for vårt seilende og flyvende personell. Verken Norge eller Russland er tjent med at farlige episoder skaper uforutsigbarhet i en mer anspent sikkerhetspolitisk situasjon.

Med en oppdatert avtale, bidrar vi til å unngå at uhell eller misforståelser fører til økt spenning.

Viktige militære kanaler

Da regjeringen suspenderte det militære samarbeidet med Russland i 2014, ble det også besluttet å skjerme mekanismene i INCSEA-avtalen.

På samme måte som med samvirket innenfor Kystvakten, Grensevakten, søk- og redning og telefonlinjen mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten, ble avtalen regnet som avgjørende for å ivareta sikkerhet og stabilitet i forholdet til Russland.

Disse tiltakene gir oss viktige militære kanaler for kontakt som bidrar til beroligelse i nord.

Powered by Labrador CMS