Meninger

SVENSK-NORSK: Svenske soldater stod oppstilt utenfor Narvik da daværende statsminister Magdalena Andersson besøkte svenske styrker under Cold Response i Norge i mars 2022. Under Nato-toppmøtet i Vilnius i forrige uke ble det banet vei for at Svergie skal bli medlem i alliansen.
SVENSK-NORSK: Svenske soldater stod oppstilt utenfor Narvik da daværende statsminister Magdalena Andersson besøkte svenske styrker under Cold Response i Norge i mars 2022. Under Nato-toppmøtet i Vilnius i forrige uke ble det banet vei for at Svergie skal bli medlem i alliansen.

Det nye Nato i nord gir muligheter

Den videre utviklingen av transportinfrastrukturen i nord de neste tiårene vil handle om forsyningslinjer mellom Norge, Sverige og Finland i nord.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Nato-møtet i Vilnius ble historisk, med Sverige på vei inn i alliansen.

I etterkant peker forsvarssjef Eirik Kristoffersen på Bodø og Reitan som vertskap for et fremskutt Nato-hovedkvarter. Dette er en prosess som jeg har fulgt tett en god stund og er svært tilfreds med retningen det tar.

Det gjenstår å utforme ny kommandostruktur i Nato og flere brikker skal falle på plass. Men et hovedkvarter i Nord-Norge vil ha mye å si for utformingen av det nye Nato i nord og for Nordområdene. Med positivt fortegn. Vi har i Norge gode erfaringer å trekke på.

Flyplassturkturen i nord, særlig småflyplassene, ble i sin tid bygget i stor grad for militær beredskap. Håkon Kyllingmarks meget gode relasjoner og anseelse både hos amerikanerne, og blant ledende AP-politikere i regjering, hadde mye å si for realiseringen av «kyllingmarkene».

Den videre utviklingen av transportinfrastrukturen i nord de neste tiårene vil handle om forsyningslinjer mellom Norge, Sverige og Finland i nord.

Jeg tror dette er en stor mulighet. Vi trenger en solid E6 nord-sør og gode havner langs vår kyst. Med hensyn til jernbane, vil mye handle om å knytte sammen i øst-vest-retning, på tvers av grensene. Skibotn er ett stikkord.

Det vil også være langt rimeligere å dele regningen på flere Nato-land og ikke minst EU-midler. Som i tidligere tider, vil slik infrastruktur ikke bare være et gode for militær beredskap. Nordre del av Skandinavia har mange likheter i form av god krafttilgang, rikdom på mineraler, industrietableringer, miljø for romindustri, med mer.

Men også den viktigste ressursen; mennesker, kunnskap og gode lokalsamfunn, kan vi dele mer på i nord. Vi kan lage større og grensekryssende arbeids- og boregioner, kunnskapsmiljøer og industri som er verdensledende på sine områder.

Det er spennende tider i vente, og det gjelder å være åpen for det som kommer og gripe mulighetene. Putin skal ikke få lykkes i Ukraina. Men utilsiktet har han styrket samhold og samarbeid blant frie, demokratiske naboland til et nivå som vi ikke har sett før. Det gir nye muligheter i nord.

Powered by Labrador CMS