Meninger

TAP AV LEGITIMITET: Den vedvarende motstanden og mangelfulle håndteringen svekker legitimiteten til de som leder, de som håndterer sakene og til Forsvaret. Det er alvorlig. Det er særlig alvorlig i virksomheter hvor ansatte, i ytterste konsekvens, skal gi sitt liv, skriver professor Brita Bjørkelo. Bildet viser vernepliktige på dimmeoppstilling på Akershus festning.

Varslingssakene: På tide å kalle inn den tause majoritet

Denne prosessen er et vannskille for Forsvaret. Nå må den tause majoritet reise seg. Dere utgjør en større gruppe enn toppledelsen og enkeltstående ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvaret har mål om å speile det mangfoldige, demokratiske samfunnet det er satt til å forsvare, skriver redaktøren i Forsvarets forum i sin leder 15. september. Hvorfor står Forsvaret som organisasjon, uttrykt ved egen toppledelse, og stamper når det gjelder å verne verdiene de uttrykker at de lever etter? I mange saker hvor ansatte sier ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen blir dette behandlet som individualiserte hendelser.

PROFESSOR: Brita Bjørkelo ved Politihøgskolen.

Det er ikke enkeltansattes ansvar å sikre en organisasjons legitime interesser. Det er viktig med solidaritet og lojalitet til mindre grupper og enheter, men ikke når den samme lojaliteten gjør at organisasjonen som enhet beveger seg vekk fra organisasjonens legitime interesser.

Denne pågående og vedvarende prosessen tyder på at Forsvaret hverken mangler rutiner, retningslinjer, varsler eller dokumentasjon som tilsier at det over tid har pågått og pågår hendelser og handlinger som ikke i tråd med organisasjonens legitime interesser, noe oberstløytnant Lena Kvarving sine erfaringer tyder på.

Hvordan kan dette skje?

Bemerkelsesverdig

Toppledelsens valg ser fra utsiden ut som at man velger å beholde ansatte som står bak uønskede hendelser fremfor ansatte som over tid har sagt ifra, og som har forsøkt å bidra til at slike forhold stoppes.

Både juridiske, etiske og verdimessige vurderinger vektes mot hverandre. Det er likevel bemerkelsesverdig hvor mye toppledelsen synes å være villig til å gjøre for å beholde noen ansatte og betale for det i form av fortsatte uønskede hendelser og de medfølgende konsekvensene det har på organisasjonsnivå.

Den vedvarende motstanden og mangelfulle håndteringen svekker legitimiteten til de som leder, de som håndterer sakene og til Forsvaret. Det er alvorlig. Det er særlig alvorlig i virksomheter hvor ansatte, i ytterste konsekvens, skal gi sitt liv.

Kollektivt ansvar

Tap av legitimitet påvirker Forsvarets evne til å være effektiv og påvirker deres autoritet og tillitt når det gjelder deres eget arbeid med å jobbe for egne verdier og etterlevelsen av disse, blant egne ansatte. Fravær av meningsfull handling er med på å tømme organisasjonens egne verdier for innhold.

Denne prosessen er et vannskille for Forsvaret. Nå må den tause majoritet reise seg. Dere utgjør en større gruppe enn toppledelsen og enkeltstående ansatte. Å sikre organisasjonens legitime interesser er ikke noe enkeltledere, kollegaer og medarbeidere skal gjøre alene.

Det er et kollektivt ansvar.

Powered by Labrador CMS