Meninger

Personell er det viktigste vi kan bygge videre på for å løse oppdraget, skriver Anniken Strønen Riise.

– Bygger hus uten grunnmur

Det er en ubalanse mellom antall personell og oppdraget som skal løses, skriver Anniken Strønen Riise.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I starten av 2000-tallet kalte vi inn færre vernepliktige til tjeneste, antall bygg ble redusert, og vi opparbeidet oss store vedlikeholdsetterslep. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har nå endret seg og vi står overfor en opprustning av forsvarssektoren.

Det er behov for mer personell, og i den forbindelse en tilsvarende økning i bygg, bekledning, utstyr og materiell.

En fornuftig forsvarsansatt sa en gang at «Jeg vil ikke ha en eneste duppedings til, før jeg får personell som kan bemanne det!».

Det er ikke holdbart at vi i fredstid har problemer med bemanning.

Anniken Strønen Riise er Landstillitsvalgt i TVO.

Behovet for mer personell er pressende. Det er en ubalanse mellom antall personell og oppdraget som skal løses. Gjennom vårt virke i Tillitsvalgtordningen ser vi at soldatene i perioder jobber mer enn de skal og har en høy arbeidsbelastning. Det er ikke holdbart at vi i fredstid har problemer med bemanning. Utfordringen med bemanning ble verre da korona-pandemien inntraff. Spesielt de som jobber turnus har vært sårbare for høy belastning og uforutsigbare arbeidsplaner. Regjeringen foreslår 57 flere ansatte og 50 flere vernepliktige i 2021, vel vitende om at det er behov for langt fler.

Større behov

I starten av korona-pandemien ble mangel på soveplasser et åpenbart problem. For å gjøre plass til sykerom og tilstrekkelig avstand, ble soldatene flyttet på. Ved Garnisonen i Sør-Varanger ble soldatene flyttet ut i telt, på Evenes ble noen forlagt på en gammel folkehøyskole, og andre steder har vi måttet ta i bruk gamle bygg som er blitt ansett som for dårlig stand. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) regnet ut at kostnaden for å utbedre alle moderate og alvorlige feil og mangler i Forsvarets EBA-masse (eiendom bygg og anlegg) ville utgjort 8,3 mrd i 2017-kroner. Til tross for dette foreslår regjeringen kun 3,68 mrd til EBA.

Opptrappingen av Forsvaret starter her.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Forsvaret trenger større lagringsplass, og større beholdning av bekledning og utrustning. I 2019 var det store mangler innen ullsokker, undertrøyer, stilongs, hjelmer og vester. Da vinteren nærmet seg i nord, ble alvoret tydelig. Befal og ansatte samlet sammen egne ullsokker for å gi til soldatene. Situasjonen kunne i verste fall endt med kulde- og frostskader. Det er også viktig at utstyret passer til soldatene.

Les også: Antall mannskaper i Forsvaret svarer ikke til oppdraget vi skal løse

Jeg er en relativt lav jente, og opplevde det som demotiverende å få utdelt en alt for stor ryggsekk, stridsvest og en rekke andre kritiske artikler som ikke passet.

Opptrappingen starter også her.

Førstegangstjenestegjørende er samfunnets øyner inn i Forsvaret. De skal være ambassadører utad og bygge tilliten mellom forsvar og samfunn. For å opprettholde Forsvarets funksjon, er det essensielt med god nok bemanning – og denne økningen må starte nå. For å være rustet til en økning i personell og fremtidige kriser, må dagens bygg og anlegg utbedres og utvides. Sist men ikke minst må beholdningen av bekledning og utrustning økes og tilpasses allmenn verneplikt. Vi trenger flere folk, og gode fasiliteter rundt folkene.

Powered by Labrador CMS