Nyheter

REKRUTTER: Russiske rekrutter under en øvelse på en skytebane i Krasnodar-regionen, sør i Russland. Bildet er fra oktober 2022.
REKRUTTER: Russiske rekrutter under en øvelse på en skytebane i Krasnodar-regionen, sør i Russland. Bildet er fra oktober 2022.

«Denne loven er laget for storkrig»: Russland øker vernepliktsalderen for å mobilisere mange millioner flere unge menn

Vernepliktsalderen økes til 30 år i Russland. Snart vil landets forsvarsmyndigheter få tilgang til millioner flere soldater årlig enn i dag. Samtidig nektes innkalte soldater å reise utenlands.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken har det russiske parlamentet, Dumaen, godkjent andre og tredje gjennomgang av loven som blant annet vil øke alderen for verneplikt i Russland. Mens man tidligere kunne bli innkalt til verneplikt fram til man fylte 27 år, er alderen nå økt til 30.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

DUO: Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjoigu.
DUO: Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjoigu.

Det vil gjøre at Russland har mulighet til å innkalle rundt 1,5 millioner flere personer om to år, sammenlignet med i dag.

Opprinnelig lovet forsvarsminister Sergej Sjoigu å gradvis øke den nedre grensen fra verneplikt fra 18 til 21 år som en del av en større forsvarsreform. Men i parlamentet ble denne endringen forkastet grunnet det folkevalgte beskrev som Russlands «alvorlige demografiske situasjon».

Russland har opplevd en betydelig nedgang i befolkningen siden 1990-tallet, hovedsakelig som et resultat av en lav fødselsrate, høy dødelighet og utvandring.

Militæret må kunne rekruttere fra en større masse for å sikre nok soldater i de væpnede styrker.

En av arkitektene bak lovforslaget, lederen av forsvarskomiteen i parlamentet og tidligere yrkesmilitær Andrej Kartapolov, forklarte bakgrunnen for lovendringen slik:

«Dette er en lov laget for storkrig og fullskala mobilisering. Vi kan allerede kjenne lukta av denne krigen».

Beregninger Meduza har gjort viser at russiske myndigheter i år kan kalle inn vernepliktige fra en befolkningsmasse på 6,5 millioner russiske menn. Om to år, i 2025, vil dette tallet ha økt til 8,3 millioner grunnet lovendringen. I 2030 vil hele 10 millioner russiske menn være i aldersgruppen til å bli kalt inn til verneplikt.

OKTOBER: Dette bildet er distribuert av det russiske forsvarsdepartementet og viser rekrutter oppstilt utenfor Moskva i oktober 2022.
OKTOBER: Dette bildet er distribuert av det russiske forsvarsdepartementet og viser rekrutter oppstilt utenfor Moskva i oktober 2022.

Loven fører til flere endringer for verneplikt i Russland:

  • Den maksimale alderen for gjennomføring av verneplikt heves fra 27 til 30 år. Den nedre grensen forblir 18 år, selv om forsvarsminister Sjoigu opprinnelig ønsket å heve den til 21.
  • Personer som er innkalt til verneplikt eller mobilisert får forbud mot å reise utenlands fra det tidspunktet innkallingen er mottatt. Russland er i ferd med å innføre et digitalt system for innkalling, noe som vil gjøre at myndighetene lettere vil kunne nekte utreise for dem som har mottatt innkalling.
  • Kartapolov sa da loven var til behandling i parlamentet at russere som fyller 27 år innen utgangen av 2023, ikke vil bli innkalt i 2024. Disse personene vil i stedet bli plassert i reservestyrkene.
  • Bøtene for å ikke møte opp til militærtjeneste vil øke betraktelig. Vernepliktige og mobiliserte som unnlater å møte opp vil nå kunne få bøter på mellom 10.000 og 30.000 rubler (1100 til 3300 kroner). Tidligere var bøtene langt lavere, mellom 500 rubler og 3000 rubler, fra 50 kroner til 300 kroner. En gjennomsnittslønn i Russland er rundt 63.000 rubler, rundt 7000 kroner. Nå kan man også bøtelagt for å unnlate å oppgi korrekt informasjon om seg selv eller å være borte fra registrert bosted i mer enn tre måneder.
  • Ledelsen i russiske regioner vil nå kunne opprette paramilitære selskaper på vegne av presidentadministrasjonen. Disse selskapene skal bistå de etablerte sikkerhetsstrukturene og etatene i Russland med å beskytte lov og orden, patruljere landets grenser og bekjempe sabotører. De vil motta våpen og ammunisjon fra den russiske staten.
  • Helse- og utdanningsorganisasjoner blir nå pålagt å utlevere informasjon om personer til militære vervings- og registreringskontor.
UT: Biler stod i lange køer ved grenseovergangen Verkhny Lars mellom Russland og Georgia i slutten av september 2022, etter at president Vladimir Putin kunngjorde en delvis mobilisering.
UT: Biler stod i lange køer ved grenseovergangen Verkhny Lars mellom Russland og Georgia i slutten av september 2022, etter at president Vladimir Putin kunngjorde en delvis mobilisering.

Det er sannsynlig at tallet over mulige vernepliktige vil øke gradvis, siden loven ikke trer i kraft før til neste år. Russland har to årlige innkallinger av vernepliktige, en på våren og en på høsten. Menn som fyller 27 år i løpet av året, vil dermed være «fredet» fra verneplikt. Men disse personene møter på et annet og kanskje langt alvorlige problem siden de i stedet blir plassert i de russiske reservestyrkene: Personer i reservestyrkene kan bli kalt inn til å tjenestegjøre i Russlands krig i Ukraina, noe vernepliktige på papiret ikke risikerer.

Loven skal nå godkjennes av føderasjonsrådet, overhuset i det russiske parlamentet, før den skal undertegnes av Russlands president Vladimir Putin.

Oversatt av Amund Trellevik

Meduza er en anerkjent, uavhengig russisk nettavis, stiftet av journalister som måtte rømme Russland etter annekteringen av Krim i 2014. Meduza publiserer på russisk og engelsk og dekker krigen i Ukraina tett. Meduza fikk Fritt Ords pris for 2022. Forsvarets forum har tillatelse til å republisere Meduzas artikler på norsk.

Powered by Labrador CMS