Nyheter:

Hvert femte år er alle fregattene minst to år til vedlikehold

Hvert femte år er fregattene minst to år til vedlikehold

I år forsøkte Sjøforsvaret å få ned tiden på hovedvedlikeholdet av fregattene. Det klarte de ikke.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I tørrdokken på Haakonsvern står en ribbet fregatt. Bunnventilene er tatt ut. KNM Fridtjof Nansen har vært her siden august i fjor. Fregatten kommer ikke ut før august i år. Det betyr at så lenge Ingstad ligger under vann, har ikke Norge fire fregatter. Vi har tre. Hovedvedlikeholdet varer et år og finner sted hvert femte år. I tillegg kommer periodisk vedlikehold. Det er årlig og varer «bare» tre måneder. Det betyr at i en femårsperiode er en fregatt til planlagt vedlikehold i minst to år.

I en femårsperiode er en fregatt til planlagt vedlikehold i minst to år

Forsvarets forum ser nærmere på Sjøforsvarets operative evne – etter ulykken med KNM Helge Ingstad.
Vedlikehold er én stor bekymring. Mangel på korvetter fra 2025 en annen. Bli med på seilas med det nye logistikkskipet KNM Maud, og følg fregatten KNM Thor Heyerdahl på operativ test. Den fikk det beste resultatet en norsk fregatt noen gang har fått. 

Les også større intervju med kontreadmiral Nils Andreas Stensønes.
– Vi må unngå maktvakuum i norske havområder, sier han.

Vedlikehold av fregattene er et samarbeid mellom blant annet Stig Nilsen i Flo vedlikehold overflate og Ivar Knudsen, sjef for verkstedene på Haakonsvern og Laksevåg.
Geir Sten (t.h.) er driftssjef for fregattene i Sjøforsvaret, Kenneth Ådlandsvik kommer fra Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter.


150 000 timer

– Store deler av vedlikeholdet er planlagt, forteller kommandørkaptein Geir Sten i Sjøforsvaret.
Han er driftssjef for fregattene.
– Det vil si at vi følger Forsvarsmateriells vedlikeholdsplan. Men vi oppdager også en del feil underveis. Noe skyldes for eksempel korrosjon. Det må vi ta, sier han.
Et typisk hovedvedlikehold varer 150 000 timer. To tredeler er vedlikehold. Resten er modifikasjoner.

Sigurd Smith ser på Sjøforsvaret i et 2040-perspektiv. Han sier at fregattene må oppdateres på 20-tallet.

Denne gangen forsøkte Forsvarsmateriell, Forsvarets logistikkorganisasjon og Sjøforsvaret å redusere vedlikeholdstiden. Målet var å få KNM Fridtjof Nansen ferdig til mars. Det klarte de ikke. Nå blir den liggende til august likevel.


En av utfordringene med å vedlikeholde Nansen er ifølge Sjøforsvaret at den er eldst. Den har seilet like mye som de fire andre til sammen. Derfor er det også mer vedlikehold. Men det største problemet er at mange av delene ikke finnes lenger. Reservedeler er ikke å oppdrive. Ukurans, kaller Sjøforsvaret det. 

– Er det mulig å gjøre vedlikeholdet raskere på de andre fregattene? 

– Et alternativ er doble skift. Men det er ikke bare å ansette flere. En tredel av personellet i dag er allerede innleid.

Hvor langt kan fregatten gå?

De klarte det ikke denne gang. Men Sjøforsvaret håper fortsatt å gjøre noe med vedlikeholdsrutinene. De ser på hvordan sivile verft opererer og vurderer to-skift-løsning. Det kan bety mer tid til operativ virksomhet. I tillegg er målet å få på plass en femte fregattbesetning i 2020. Det betyr at fregattene som er igjen – med unntak av de som er til vedlikehold – skal seile mer. 

– Kan fregattene seile ubegrenset? 

– Vi kan seile mer enn vi gjør i dag, men det er noen som har høyere ambisjoner enn det som reelt er mulig, sier kommandør Sigurd Smith. 

Tørrdokken ble åpnet i 2008. For å få plass til de nye fregattene ble deler av taket i den gamle tørrdokken sprengt vekk.

Han jobber med langtidsplanlegging i Sjøforsvaret. 

– Tenk at en fregatt er en bil. Den er laget for å kjøre 20 000 kilometer i året. Du kan sikkert kjøre 30 000 eller 40 000. Men det er ikke sikkert den tåler 60 000 uten at vedlikeholdet koster mer og tar lenger tid.


Begynner å haste

Vedlikehold er én ting. Det påvirker evnen til å operere. Men fregattene skal også gjennom store oppdateringer. De kommer utenom det vanlige vedlikeholdet. En fregatt har en levetid på 30 år, men systemene varer stort sett mellom 10 og 20. Derfor begynner det å haste med å oppdatere fregattene, forklarer Smith. Det kalles «mid life update». Disse oppdateringene vil få konsekvenser for operativ tilgjengelighet, advarer han. Men hvis man ønsker å operere fregattene til 2040, mener Smith at man ikke har noe valg. Å oppdatere én fregatt antas å ta ett år.

– Det store spørsmålet er hvordan vi gjør det. Oppdaterer vi flere på en gang, tar det kortere tid. Det blir rimeligere. Ulempen er at vi ikke har et fregattvåpen imens.

Oppdaterer vi flere på en gang, tar det kortere tid. Det blir rimeligere. Ulempen er at vi ikke har et fregattvåpen imens

***

Powered by Labrador CMS