Nyheter

KJØKKEN: Det blir servet færre måltider fra kjøkkenet på Ørland flystasjon fra januar 2021. Dette bildet er fra et tidligere år.

Færre måltider på Ørland etter vedtak fra Mattilsynet

Mattilsynet var bekymret for matsikkerheten og vask av klær på personaltoalettet.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rundt 300 personer har mistet tilgang på messa på Ørland etter nyttår. Det skjer i kjølvannet av et tilsyn fra Mattilsynet mars 2021, og et vedtak noen uker senere.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Etter et tilsyn av messa og kjøkkenet til Ørland flystasjon, besluttet Mattilsynet å pålegge kapasitetsbegrensninger. Det innebar at det bare kunne serveres mellom 500 til 700 måltider per dag.

Det holdt akkurat til bespise alle på flystasjonen helt inntil årsskiftet, men fra nyttår er det flere på flystasjonen.

«Med dagens bemanningssituasjon overstiger vi ikke denne begrensingen, men med forventet bemanningsøkning vil dette bli en utfordring fra Q1 (første kvartal) 2022», skrev daværende sjef for 132 Luftving Øivind Gunnerud i et dokument Forsvarets forum har fått innsyn i.

Nå skal det imidlertid opprette et midlertidig kjøkken til flere millioner kroner slik at flere måltider blir servert (les mer om det lenger nede i saken).

Fryktet for matsikkerheten

Årsaken til begrensningene var knyttet til matsikkerheten, heter det i vedtaket Mattilsynet. Der framkommer det sterk kritikk av flere forhold ved kjøkkenet som Mattilsynet mente utgjorde en stor risiko for forurensning av matvarer.

  • Kluter som brukes på kjøkkenet vaskes i vaskemaskiner på personaltoalettet for herrer
  • Varemottak brukes som personalinngang
  • Arbeidstøy og privat tøy lagret sammen i garderobeskap
  • Gulvvaskemaskiner fra messeområdet tømmes inne på ren sone i kjøkkenet.

En av de bakenforliggende årsakene til de kritikkverdige forholdene Matttilsynet pekte på, var at kjøkkenet på flystasjonen ikke var dimensjonert for å produsere antall måltider de gjorde.

Gjennomførte tiltak

«Vår vurdering er at driften av messekjøkkenet er i strid med Matlovens krav om at virksomheten skal sørge for at plassering, utforming og drift av aktiviteter er hygienisk forsvarlig. Driften er ikke lenger forsvarlig og kan sette mattryggheten i fare», heter det fra Mattilsynet.

Ifølge Øivind Gunnerud ble det truffet en rekke tiltak fra Luftforsvaret i etterkant av tilsynet: Ansatte på kjøkkenet fikk to skap hver, det ble opprettet «skohotell» for å forhindre tilskiltning av ren sone.

Og det ble også slutt på klesvasken på personaltoalettet, opplyste Gunnerud i skriv fra 17. september 2021.

Midlertidig kjøkken

Helt inntil nylig har kjøkkenet med begrensningene de ble ilagt av Mattilsynet klart å servere de ansatte som har krav på mat. Etter nyttår kommer det imidlertid til å være flere tjenestegjørende enn det «måltidstaket» som Mattilsynet har satt.

Det blir flere vernepliktige enn tidligere, i tillegg kommer det flere pendlere til Ørland som følge av nedleggelsen av Bodø flystasjon.

Ifølge talsperson for Luftforsvaret Stian Roen blir det nå etablert en midlertidig løsning slik at begrensningene som er ilagt kjøkkenet ikke får negative konsekvenser.

– I dialog med Forsvarsstaben vil Forsvarsbygg etablere et midlertidig kjøkken på Ørland, som vil avhjelpe med å forpleie de som ikke får forpleining i messen fram til nytt kjøkken er på plass. Denne løsningen håper vi skal være på plass i løpet av første kvartal 2022, skriver Stian Roen i en e-post til Forsvarets forum.

Koster 11, 8 millioner kroner

Han viser til at hvis Luftforsvaret kommer i en situasjon hvor de er nødt til å prioritere hvem som får servert mat, blir prioriteringen som følger: vernepliktige, ansatte på vakt, AWACS (personell) og øvrig (personell på kurs med fler, journ. anm).

Et dokument fra Forsvarsstaben viser at det vil koste 11, 8 millioner kroner å bygge det midlertidige «modulbaserte» kjøkkenet samt en «spiserigg» nær det eksisterende messebygget.

Det skal driftes fram til det nye kjøkkenet og messa på Ørland flystasjon er forventet å stå ferdig i 2024.

Powered by Labrador CMS