Nyheter:

FORSVARSEVNEN: – Seksuell trakassering er undergravende for selve forsvarsevnen, mener Anniken Huitfeldt. Her er hun sammen med tidligere sjef Hæren Odin Johannessen.

– Seksuell trakassering undergraver forsvarsevnen

Anniken Huitfeldt (Ap) er bekymret for konsekvensene av trakassering i Forsvaret.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Norges forsvarsevne er helt avhengig av at dyktige og motiverte unge har lyst til både å begynne og bli værende i Forsvaret. Derfor er faktisk seksuell trakassering undergravende for selve forsvarsevnen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det skriver leder av Utenriks- og forsvarskomiteen i på Stortinget i en sms til Forsvarets forum. Hun peker at for å få ned antallet som blir trakassert i Forsvaret, må ledere i Forsvaret bære et større ansvar.

– Når en femtedel av alle ansatte og nesten halvparten av alle kvinner i Forsvaret rapporterer om seksuell trakassering er det fremdeles altfor høye tall. Unntaksåret vi har vært gjennom med koronapandemien gjør det vanskelig å konkludere om nedgangen i tallene er en varig endring, skriver Huitfeldt.

Flest kvinner

Mandag la Forvaret frem resultatene av Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering.

Totalt 22 prosent av respondentene i en undersøkelse fra Forsvaret har opplevd seksuell trakassering. Problemet er mye større blant kvinner enn blant menn.

Totalt har 46 prosent av kvinnene som har svart på undersøkelsen, opplevd en form for seksuell trakassering minst en eller to ganger i løpet av det siste året. Blant menn er tallet 14 prosent.

Tallene viser en liten nedgang siden 2018, men nedgangen er minst blant yngre kvinner, der problemet var størst i utgangspunktet.

– Fortsatt alvorlig

– Tallene fra forrige undersøkelse var alvorlige, og tallene som ble presentert ved denne undersøkelsen er fortsatt alvorlige, sier forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) Torbjørn Bongo til Forsvarets forum.

Han viser til at selv om undersøkelsen indikerer at forekomsten av trakassering har en svak nedgang siden forrige MOST-undersøkelse, understreker Bongo at tiltak og planer må forankres på alle nivåer blant ledere i Forsvaret for å få bukt med problemene.

Forbundsleder i NOF Torbjørn Bongo.

– Disse undersøkelsene (MOST, journ. anm) er langt fra de eneste som viser at vi har disse problemene i Forsvaret, sier Bongo som viser til medarbeiderundersøkelser som har vist lignende tendenser:

– Utfordringene er jo å gjennomføre planer slik at de har en effekt.

Forbundslederen er i NOF er bekymret for at utdanningsreformen, som har ført til et kortere utdanningsløp for blant annet kadetter ved krigsskolene, kan virke negativt på arbeidet mot trakassering.

– Nedgangen i trakassering er minst blant de yngste i Forsvaret. Det er også de som er hardest rammet av utdanningskuttene i Forsvaret. Dette burde være en viktig del av utdanningen, men vi frykter at det ikke er tid til det slik det er nå, sier Bongo.

Deler bekymringen

Fungerende leder i Befalets fellesorganisasjon (BFO) Rune Rudberg sier at de deler forsvarssjefens oppfatning, og også bekymringen til Bongo: Det er bra at antallet som har meldt fra om mobbing og seksuell trakassering har gått ned, ifølge MOST-undersøkelsen, men nedgangen er ikke stor nok, sier Rudberg.

Fungerende leder i Befalets fellesorganisasjon Rune Rudberg.

– Vi deler «nullvisjonen» til forsvarssjefen. For å få nedgangen i antall saker til å bli større må det forankres helt fra ansatte starter sin karriere i Forsvarets som befal eller offiserer, sier Rudberg.

– Vi ser at flere velger å varsle om kritikkverdige forhold de opplever, men fortsatt er det for mange som velger ikke å gjøre det, fortsetter han.

lfølge Rudberg er også BFO bekymret for at arbeidet mot mobbing og trakassering kan bli skadelidende som følge av utdanningsreformen i Forsvaret.

– Som følge av utdanningsreformen har ressursene blitt mindre og kravene til effektivisering større. Det blir da mindre tid til noe jeg mener er viktig, nemlig dannelsesreisen for de som er i starten av sin karriere, sier Rudberg.

Powered by Labrador CMS