Nyheter:

FFI-forsker Kari Røren Strand og forsvarssjef Eirik Kristoffersen presenterer Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering.

46 prosent av kvinnene i Forsvaret sier de har opplevd seksuell trakassering

Resultatene av Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering legges frem mandag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag la Forvaret frem resultatene av Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Totalt 22 prosent av respondentene i en undersøkelse fra Forsvaret har opplevd seksuell trakassering. Problemet er mye større blant kvinner enn blant menn.

Totalt har 46 prosent av kvinnene som har svart på undersøkelsen, opplevd en form for seksuell trakassering minst en eller to ganger i løpet av det siste året. Blant menn er tallet 14 prosent.

Tallene viser en liten nedgang siden 2018, men nedgangen er minst blant yngre kvinner, der problemet var størst i utgangspunktet.

– Jeg hadde håpet tallene skulle være lavere, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen under mandagens pressekonferanse.

Verst blant de yngste

34 prosent av kvinner i førstegangstjeneste opplever uønsket seksuell oppmerksomhet og 18 prosent av de kvinnelige ansatte. FFI skiller i rapporten mellom uønsket seksuell oppmerksomhet og kjønnstrakassering.

58 prosent av kvinnene i førstegangstjeneste har svart at de har opplevd kjønnstrakassering.

Likestillings- og diskrimineringsombudet definerer kjønnstrakassering slik:

«Kjønnstrakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som er knyttet til en persons kjønn. Disse har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende».

Varsling

Det var i midten av oktober 2020 at Forsvaret for andre gang sendte ut undersøkelsen om mobbing- og seksuell trakassering, også kalt MOST-undersøkelsen, til alle ansatte og et utvalg av soldater i førstegangstjeneste.

– Flere tiltak ble satt i gang etter undersøkelsen i 2019. Hvorfor har ikke disse tiltakene hatt ønsket effekt?

– Arbeidet mot mobbing og trakassering er et langsiktig arbeid. Det tar tid, svarer Forsvarssjefen på spørsmålet fra Forsvarets forum og fortsetter:

– Det vi gjorde etter 2018 var å iverksette systematiske tiltak.

Han trekker frem at et av dem var fokus på varsling. Likevel sier han at det er tre grunner til at folk ikke varsler. Det ene er at de ikke selv oppfatter mobbingen eller trakassering som alvorlig nok, den andre er at de frykter det ikke vil gi ønsket effekt og den tredje er at de frykter for konsekvensene ved varsling.

Det er også en svak nedgang i antallet som har opplevd mobbing i Forsvaret. Totalt er det 11 prosent som har opplevd dette. Mønsteret her er det samme: kvinner opplever mer mobbing enn menn, og yngre opplever mer enn eldre.

Forrige undersøkelse

Forrige MOST-undersøkelse ble gjennomført i 2019. Tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen var overrasket og skuffet, men mente at Forsvaret ikke hadde en ukultur.

I undersøkelsen for 2019 var det 8805 som hadde svart.

Spørsmålene kom i mange varianter og valører, men startet alle slik:«Har du som tjenestegjørende i Forsvaret i løpet av de siste tolv – 12 – måneder opplevd, enten i eller utenfor tjenestetid,…»

Forsvaret skrev følgende i et et faktaark som fulgte med undersøkelsen da den ble gitt til pressen: «Gjennom et spørsmålsbatteri på 60 spørsmål har undersøkelsen kartlagt slike handlinger gjort av kollega eller overordnet både i og utenfor tjeneste de siste tolv månedene.»

Les også: Undersøkelse avdekker grove overgrep i Forsvaret

Overgrep i Hæren: 13 jenter sier at de er blitt voldtatt

Powered by Labrador CMS