Nyheter:

Krever trakasserings-svar fra forsvarsministeren

Forsvarskomiteens leder vil vite hva som er gjort etter at mer enn 40 personer i Forsvaret svarte at de er blitt voldtatt av kollega eller overordnet det siste året.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Det er ikke første gang slike undersøkelser viser at Forsvarets vernepliktige og ansatte opplever å bli utsatt for seksuell trakassering i sin tjenesteperiode. Hva har statsråden gjort av konkrete tiltak frem til nå, og hvilke tiltak vil iverksettes fremover for å sikre bedre varslerrutiner i Forsvaret?» skriver Anniken Huitfeldt (Ap), lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité i en interpellasjon til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

En interpellasjon er et spørsmål som en stortingsrepresentant kan stille til Regjeringen. Spørsmålene er ofte større og mer politisk viktige, enn vanlige spørsmål som stilles i spørretimen. Det settes også av mer tid til debatten av en interpellasjon enn et vanlig spørsmål.

Regjeringen må svare senest innen én måned etter at det er stilt. Spørsmålet ble publisert den 12. april.

Alvorlige funn

Resultatene fra Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST) ble offentliggjort 19. februar i år. 8805 personer svarte på undersøkelsen, av disse var 2113 kvinner og 6692 menn.
Etter Forsvarets forums beregner oppga totalt 44 personer at de i løpet av de siste 12 månedene hadde opplevd voldtekt – eller det undersøkelsen omtaler som sex uten samtykke. Ytterligere 123 personer oppgir at de har opplevd voldtektsforsøk i løpet av de siste 12 månedene.
Forsvaret skrev følgende til pressen da de offentliggjorde resultatene:
«Gjennom et spørsmålsbatteri på 60 spørsmål har undersøkelsen kartlagt slike handlinger gjort av kollega eller overordnet både i og utenfor tjeneste de siste tolv månedene.».

Etterlyser tiltak

Forsvarssjefen svarte med å si at undersøkelsen ga bedre grunnlag for å forstå problemet «og komme frem til mer treffsikre tiltak». Tiltakene han annonserte på det tidspunktet var følgende:

  1. Gjennomføre en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng eksternt og en informasjonskampanje internt
  2. Revidere interne regelverk og samle dette i ett overordnet direktiv
  3. Gjennomgå Forsvarets system for varsling og forbedre dette
  4. Gjennomføre et eget seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe med mål om at dette skal ende i en strategi for det videre arbeidet
  5. Kvalitetssikre utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret
  6. Tydeliggjøre lederansvaret i varslingssaker
  7. Etablere en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon (som en verktøykasse både for ledere og ansatte)
  8. Gjennomføring av undersøkelse om blant annet mobbing og seksuell trakassering hvert andre år for kontinuerlig å jobbe med tiltak og evaluering av disse
  9. opprette en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering.

På Forsvarets forums spørsmål om når tiltakene var på plass, var svaret:

– Så raskt som mulig. Ett tiltak som ikke står på listen er å informere bedre til alle ansatte og vernepliktige om hvor alvorlig dette er.

Nå må forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svare på hvor langt dette arbeidet er kommet.
Forsvarets undersøkelse om seksuell trakassering og mobbing (MOST) avslørte at flere kvinner og menn i tjeneste har opplevd voldtekt eller forsøk på voldtekt. Foto: Silje Kampesæter
Powered by Labrador CMS