Nyheter:

Illustrasjonsbilder av kvinner i sjøforsvarsuniformer.

Undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering - resultatene er klare

Forsvarets legger frem resultatene fra undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering i dag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg hadde håpet tallene skulle være lavere, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen under mandagens pressekonferanse.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I midten av oktober 2020 sendte Forsvaret for andre gang ut undersøkelsen om mobbing- og seksuell trakassering, også kalt MOST-undersøkelsen, til alle ansatte og et utvalg av soldater i førstegangstjeneste. I dag kommer resultatene.

Forrige MOST-undersøkelse ble gjennomført i 2019. Tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen var overrasket og skuffet, men mente at Forsvaret ikke hadde en ukultur.

I undersøkelsen for 2019 var det 8805 som hadde svart.

Spørsmålene kom i mange varianter og valører, men startet alle slik:«Har du som tjenestegjørende i Forsvaret i løpet av de siste tolv – 12 – måneder opplevd, enten i eller utenfor tjenestetid,…»

Forsvaret skrev følgende i et et faktaark som fulgte med undersøkelsen da den ble gitt til pressen: «Gjennom et spørsmålsbatteri på 60 spørsmål har undersøkelsen kartlagt slike handlinger gjort av kollega eller overordnet både i og utenfor tjeneste de siste tolv månedene.»

Trakassering og overgrep

51,8 prosent av kvinnene i Hæren svarte at de i løpet av de siste tolv månedene har opplevd, i eller utenfor tjenestetid, støtende eller ubehagelige kommentarer om for eksempel at kvinner ikke passer til å gjøre visse typer arbeidsoppgaver eller at kvinner ikke burde ha muligheten til å utføre enkelte typer oppdrag.

I Sjøforsvaret og Luftforsvaret var prosentandelen noe lavere. 44,2 prosent av kvinnene i Sjøforsvaret svarer ja på det samme spørsmålet. I Luftforsvaret sier 43,2 prosent ja.

1,1 prosent av kvinnene som hadde besvart spørsmålene i undersøkelsen sa at de har blitt tvunget til seksuell omgang.

Blant mennene er prosentandelen 0,3. I tillegg svarte 3,7 prosent av kvinnene at de hadde blitt forsøkt tvunget til seksuell omgang. Det samme svarte 1,2 prosent av mennene at de hadde opplevd.

Les også: Kvinner i førstegangstjenesten hardest rammet

Som følge av undersøkelsen i 2019 ble disse ni tiltakene iverksatt:

Tiltak etter MOST-undersøkelsen 2019

1) gjennomføre en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng eksternt og en informasjonskampanje internt

2) revidere interne regelverk og samle dette i ett overordnet direktiv

3) gjennomgå Forsvarets system for varsling og forbedre dette

4) gjennomføre et eget seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe med mål om at dette skal ende i en strategi for det videre arbeidet

5) kvalitetssikre utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret

6) tydeliggjøre lederansvaret i varslingssaker

7) etablere en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon (som en verktøykasse både for ledere og ansatte)

8) gjennomføring av undersøkelse om blant annet mobbing og seksuell trakassering hvert andre år for kontinuerlig å jobbe med tiltak og evaluering av disse

9) opprette en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering.

– Vi kan ikke tillate at våre vernepliktige og ansatte blir utsatte for slike handlinger, sa daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen.

Undersøkelsen ga også få svar på hvem som stod bak mobbingen og den seksuelle trakasseringen – overordnet eller medsoldat?

Eller hvor dette fant sted – med alkohol i bildet, på fritiden eller i uniform på jobb?

Overføres til FPVS

Et av tiltakene var å ansette en offiser i en toårig prosjektstilling for å arbeide med problematikken. Den prosjektperioden løper ut sommeren 2021.

Da skal oppgavene som er tillagt prosjektoffiseren overføres og ivaretas i faglinjen, gikk det fram av et brev Forsvarets forum fikk innsyn i, i fjor. Planen var ifølge brevet at Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS) skulle ta over ansvaret og fikk i brevet tre oppdrag knyttet til overdragelsen av ansvar.

  1. Stille en sentral kontaktperson tilgjengelig for prosjektoffiseren som nå sitter med oppfølgingen av arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering. Slik skal nødvendig erfaringsoverføring iverksettes og ivaretas fram til FPVS overtar hele ansvaret sommeren 2021.
  2. I september skal det gjennomføres en ny undersøkelse knyttet til mobbing og seksuell trakassering. I den anledning bes FPVS om å bidra med personell og analysekapasitet. Konkret er dette snakk om tre personer som kan bidra før, under og etter undersøkelsen.
  3. FPVS bes om å bidra til å støtte med internkommunikasjon på Forsvarets intranett. Konkret handler det om å vedlikeholde og videreutvikle informasjonssiden. I tillegg skal relevant informasjon legges på ansattsidene på www.forsvaret.no

Les også: Halvparten har svart på MOST-undersøkelse - ønsker flere tilbakemeldinger

Powered by Labrador CMS