Nyheter:

Leveransen av NH90 blir ytterligere forsinket

De siste helikoptrene skulle være levert til Norge i år. Nå er det klart at minst ett, kanskje to, ikke kommer før neste år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge statsbudsjettet så må Luftforsvaret vente til i 2020 før alle helikoptrene er levert. Det er 12 år etter de opprinnelige planene.

Norge har mottatt seks helikoptre i en foreløpig versjon i perioden 2011–2016. I 2017 ble det første NH90-helikopteret i endelig versjon mottatt av Forsvarsmateriell. De resterende sju helikoptrene skulle etter planen mottas innen utgangen av 2019. I statsbudsjettet blir det klart at minst ett, kanskje to av helikoptrene ikke kommer før neste år.

– Til tross for at Forsvarsmateriell gjennom det siste året har mottatt flere helikoptre og oppnådd en høyere leveransetakt sammenliknet med tidligere år, har leverandøren varslet noen ytterligere forsinkelser. Leveranse av det siste helikopteret forskyves til første kvartal i 2020, samt at det er varslet risiko for at også leveransen av det nest siste helikopteret vil forskyves inn i 2020, står det å lese i statsbudsjettet.

Ikke operativ før 2022

Prosjektet, som av mange er karakterisert som en skandale på grunn av alle forsinkelsene og økte kostnader, omfatter levering av 14 NH90-helikoptre til Kystvakten og Marinen. Kontrakt ble inngått mellom Forsvarets logistikkorganisasjon og franske NATO Helicopter Industries (NHI) gjennom et felles nordisk anskaffelsesprogram, Nordic Standard Helicopter Programme (NSHP), i 2001. Helikoptrene skulle opprinnelig vært levert i perioden 2005–2008, men er vesentlig forsinket fra leverandørens side.

Fra før av er det allerede kjent at helikoptrene ikke vil være fullt operative før i tidligst 2022.

For selv om leveransen blir fullført innen 2020, må helikoptrene tilbakeføres til leverandøren for å oppgraderes til endelig versjon. I løpet av 2019 skal tre helikoptre være tilbakeført til leverandøren for oppgradering.

MANGEL PÅ RESERVEDELER

Samtidig jobbes det med å klargjøre kystvaktskipene og fregattene for havgående operasjoner med NH90. Senest i 2022 skal Forsvaret ha evne til å løse operative oppdrag med NH90 ombord på fregattene, mens helikopteroperasjoner med NH90 er iverksatt på Kystvakten og vil gradvis øke i omfang i takt med tilgjengelighet på operative helikoptre.

I tillegg til forsinkelser så sliter man med tilgang på reservedeler.

– Reservedelsutfordringene, sammen med forskyvninger i leveransene, betyr lavere helikoptertilgjengelighet enn planlagt på kort sikt. Dette innebærer at Forsvarets evne til å produsere flytimer med NH90 i 2020 blir noe lavere enn planlagt. Denne situasjonen vil bedres når alle helikoptrene er levert og reservedelsbeholdningen er tilstrekkelig bygget opp til å understøtte planlagt drift, melder regjeringen i statsbudsjettet.

14 milliarder dyrere å drifte

På toppen av det hele viser analyser at det blir vesentlig dyrere å drifte NH90-helikoptrene enn forutsatt i gjeldende langtidsplan, når alle helikoptrene har kommet i endelig versjon og er faset inn etter 2022. For å nå 3900 timer i lufta må det brukes 470 millioner kroner ekstra i drift hvert år. 

Ekstrakostnaden vil bety rundt 14 milliarder kroner mer i driftsbudsjett gjennom levetiden til NH90 (2052) enn det som var estimert ved kravdokumentet i 2001. Det forutsetter at økningen i driftsbudsjettet på NH90 vil være på samme nivå gjennom hele levetidsløpet til helikopteret.

FORSINKET: NH90-prosjektet er ytterligere forsinket og siste helikopter blir ikke levert til Norge før til neste år. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix
FORSINKET: NH90-prosjektet er ytterligere forsinket og siste helikopter blir ikke levert til Norge før til neste år. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Forsvarsdepartementet arbeider aktivt med alternative driftsmodeller for å redusere det estimerte utgiftsnivået.

Alternative helikoptre

– NH90-helikoptrene driftes i inneværende planperiode innenfor planforutsetningene som ligger til grunn for langtidsplanen. Utfordringene med hensyn til driftsutgifter vil spesielt gjøre seg gjeldende i neste planperiode, og vil bli en del av den videre langtidsplanleggingen, fastslår regjeringen.

Stortinget har bedt regjeringen om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med vurderinger om alternative helikoptre kan være mer formålstjenlig for deler av Luftforsvarets behov grunnet forventede driftsutgifter og flytid. Regjeringen planlegger å komme tilbake til Stortinget med en orientering om dette arbeidet i 2020.


Powered by Labrador CMS