Nyheter:

Helikopter av typen Bell 412 har hittil støttet Hæren i Bardufoss. Fremover skal det også være dedikert helikopterstøtte til Hæren.

Ny forsvarsplan klar: Flere folk i 2021 og løfte om helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss

I Forsvarets nye langtidsplan kommer bemanningen til å bli styrket med 310 ansatte neste år. Hæren loves helikopterstøtte på Bardufoss i 2024.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Partiene på Stortinget avsluttet fredag samtalene om den nye forsvarsstrukturen i årene 2021–2024.

– Vi kom i havn med innstillingen, men vi kom ikke fram til noe forlik, sier utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

– Det er Frp som sikrer regjeringen flertall for styrkestrukturen i planen. Men vi har gjort en svak plan litt bedre, sier hun.

Utfallet av komitébehandlingen innebærer at det blir brukt rundt 400 millioner kroner mer på Forsvaret i 2021 enn det regjeringen har lagt opp til.

– Ap og Frp har vist forhandlingsvilje og bidratt til ansvarlige forbedringer i den nye langtidsplanen for Forsvaret, sier Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes til NTB.

Flere folk

Det er nå flertall på Stortinget for å trappe opp bemanningen raskere enn regjeringen hadde lagt opp til, med 310 ansatte i 2021. Opprinnelig var det bare lagt opp til å øke bemanningen med 57 ansatte neste år.

Samtidig er det ifølge Huitfeldt tatt et første skritt i riktig retning i arbeidet med helikopterstøtte til Hæren.

– Det skal være dedikert helikopterstøtte til Hæren på Bardufoss i en egen skvadron. Nye helikoptre skal stasjoneres og ledes fra Bardufoss som en direkte støtte til Hæren, sier hun.

Frps Per-Willy Amundsen er fornøyd.

– En skvadron er en militær avdeling som normalt omfatter rundt tolv fartøy, med egen ledelse og nødvendige støttefunksjoner, eksempelvis for teknisk vedlikehold, sier han.

Flere punkter

Gjennom komitébehandlingen har det også blitt flertall for flere andre grep:

  • Det skal fremmes en sak om å erstatte dagens kystvakt- og støttefartøy, herunder en vurdering av en fremtidig standardisert fartøyklasse.
  • Regjeringen skal utrede å benytte Haslemoen og Drevjamoen som supplement til rekruttskolen som lokaliseres på Terningmoen.
  • Etter behov skal det opprettes midlertidig rekruttutdanning for å utdanne personell til Heimevernet på Drevjamoen.
  • Man skal se på muligheten for å utnytte eksisterende eiendom, bygg og anlegg og etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne nok personell til Heimevernet etter modell fra Finnmark.

Settes ned kommisjon

Det skal dessuten settes ned en kommisjon for å vurdere Norges sikkerhetspolitiske utfordringer.

– Det er et viktig gjennombrudd at hele Stortinget nå går inn for en ny forsvarskommisjon, et forslag SV til nå har stått alene om, sier partileder Audun Lysbakken til NTB.

Ifølge Senterpartiet har regjeringen fått støtte fra Frp til en langtidsplan uten reell styrking av forsvarsevnen. Partiet mener planen som helhet ikke er i nærheten av å svare på den utfordrende sikkerhetssituasjonen Norge står i.

Enigheten på Stortinget kommer langt på overtid. Regjeringens forslag til langtidsplan i vår ble sendt i retur av opposisjonen med krav om endringer.

Budsjettene trappes opp

Den reviderte planen inneholdt ingen store nysatsinger, men flere detaljer om det som allerede lå inne. Én konkret endring er at forslag til ny fartøystruktur i Sjøforsvaret skal leveres før 2022.

Frp har også fått gjennomslag for at Norge skal bli med i EUs nye forsvarsfond EDF.

Den nye langtidsplanen legger opp til en budsjettøkning på 2 milliarder kroner i året over åtte år, med et realnivå som ligger 16,5 milliarder kroner høyere i 2028 enn i år.

Powered by Labrador CMS