Nyheter:

Fremskrittspartiet vil styrke bemanningen i hele Forsvaret - også i Kystvakten - allerede i 2021.
Fremskrittspartiet vil styrke bemanningen i hele Forsvaret - også i Kystvakten - allerede i 2021.

FrP vil ha milliardløft på bemanning i Forsvaret

Fremskrittspartiet foreslår 1,49 milliarder kroner mer på forsvar. Mesteparten går til bemanning.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag 9. november la Fremskrittspartiet frem sitt alternative budsjett. Det inneholder blant annet en kraftig styrking av Forsvaret.

– Vi ser et akutt behov for flere mannskaper i Forsvaret, sier Morten Wold i Fremskrittspartiet til Forsvarets forum.

– Det er helt nødvendig å sikre flere besetninger på fartøyer, Luftforsvaret må ha flere mannskaper og teknisk personell. Og både Hæren og Heimevernet trenger flere folk. Det gjør også fellestjenestene, etterretningstjenesten og Cyberforsvaret.

– Behovet er der nå. Da må det finansieres allerede i 2021.

Fristen er 17. november

Regjeringen har også foreslått en betydelig bemanningsøkning - på sikt.

De vil ha 6200 flere ansatte innen 2028, men bare en liten del av økningen skal komme i 2021. Ifølge budsjettforslaget settes 79 millioner kroner av til nye stillinger. Det utgjør 57 militære stillinger, har Forsvarsdepartementet svart på spørsmål i Stortinget.

Forhandlingene om ny langtidsplan for Forsvaret har funnet sted de siste to ukene – med flere skyggemøter i Utenriks- og forsvarskomiteen. Etter det Forsvarets forum kjenner til, er det nye møter tirsdag og torsdag denne uken.

Foreløpig frist for forhandlingene er 17. november.

Det skal ikke være aktuelt å sende denne planen tilbake, men de største opposisjonspartiene har flere krav de vil ha innfridd før de vil være med på planen.

Arbeiderpartiet har elleve krav og mener forsvarsbudsjettet bør økes med flere hundre millioner kroner. Det kan du lese om her.

Senterpartiet har minst syv krav. De kan du se her.

Og Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er enige om spesielt én ting: At bemanningen til Forsvaret må økes nå.

Tror på mer penger til personell

– Det er tydelig at flere av opposisjonspartiene er enige om at Forsvaret trenger flere mannskaper, sier Wold.

– Det er langt fra 79 millioner og opp til godt over én milliard?

Fremskrittspartiets alternative budsjett

Vil styrke Forsvarets organisasjon og evne til suverenitetshevdelse gjennom følgende tiltak:

• Styrke bemanningssituasjonen i Luftforsvaret, Hæren og Sjøforsvaret

• Opprette nye stillinger i Cyberforsvaret

• Styrking av ressurser til øving og trening

• Styrking av tilstedeværelse i havområder og luftrom.

– Tallet i forsvarsbudsjettet må justeres godt opp. Det tror jeg vi alle er enige om, sier Wold.

I Fremskrittspartiets alternative budsjett foreslås bemanning og aktivitet i Hæren styrket med 550 millioner kroner.

Bemanning og aktivitet i Sjøforsvaret og Luftforsvaret skal økes med henholdsvis 200 millioner og 450 millioner kroner.

HV får sin bemanning og aktivitet styrket med 50 millioner kroner, mens å styrke bemanningen, aktiviteten og helikoptertilgjengeligheten i Kystvakten vil koste 90 millioner kroner.

Fremskrittspartiet vil bruke 120 millioner kroner på å styrke Cyberforsvaret og spesialavdelingene og vil sette av 30 millioner til å sikre samfunnskritiske funksjoner.

Les også: Senterpartiet vil vrake regjeringens forslag til ny budsjettstruktur - men den fjerner «demokratisk styring av budsjettet»

Helikoptre til Hæren og Andøya-avklaring

Stortingsrepresentant Morten Wold.
Stortingsrepresentant Morten Wold.

Selv om det er stor forskjell i hvor mye regjeringen har foreslått og hvor mye Fremskrittspartiet vil ha, mener Morten Wold at det er gode sjanser for et bredt forlik om en ny langtidsplan. Det betyr ikke at de blir enige om alt.

– Hvorfor er det så viktig at bemanningsøkningen skjer i 2021?

– Fordi behovet er akutt. Vi må gjøre noe. Vi må se på hvilke ledige og vakante stillinger som kan fylles. Og vi må se på hvordan vi kan etterfylle med flere rekrutter og grenaderer. Det samme gjelder soldater til Heimevernet.

– Vi kan selvfølgelig ikke fylle på med for mye på en gang. Det vil gi oss utfordringer med tanke på eiendom, bygg og anlegg.

Ifølge Morten Wold innebærer styrkingen på bemanning ingen kutt i forsvarssektoren. Kutt tas fra andre deler av budsjettet.

Han sier at Fremskrittspartiet har flere andre krav i forhandlingene om ny langtidsplan, deriblant helikoptre til Hæren, flere spesialister til Cyberforsvaret, en avklaring om Andøya og ny fartøystruktur til Sjøforsvaret.

Powered by Labrador CMS