Nyheter:

Slik blir landmakten

Finnmark får landforsvar, og helikoptrene skal flyttes til Rygge. Og det skal investeres i nytt materiell og infrastruktur for 60 milliarder kroner. Det betyr blant annet nye stridsvogner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi legger frem en plan for Hæren og Heimevernet som vil gi oss flere kampklare soldater på kortere varsel, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til departementets nettside.

Proposisjonen skal behandles i Stortinget. For Hæren og Heimevernet alene skal det gjøres investeringer i nytt materiell og nye bygg for over 60 milliarder kroner frem til 2034.

Slik oppsummerer forsvarssjefen proposisjonen: 

 


Dette er de viktigste forslagene:


Økt tilstedeværelse i Finnmark
Regjeringen vil øke den landmilitære kapasiteten og tilstedeværelsen i Finnmark. Det foreslås å etablere en fullt oppsatt kavaleribataljon på Porsangmoen. Med fast ansatte og vernepliktige betyr det cirka 400 personer. Det foreslås også å styrke Heimevernet og å samle Hærens og Heimevernets avdelinger i Finnmark under en felles ledelse (Finnmark landforsvar).

Styrking av brigaden
Telemark bataljon beholdes med dagens vervingsgrad. 2. bataljon på Skjold konverteres fra infanteribataljon til mekanisert bataljon. Bemanningen vil bestå hovedsakelig av mobiliseringsdisponert personell fra en ny aktiv reserve. Det legges opp til økt trening og øving av mobiliseringsreserven i Hæren. På denne måten vil 2. bataljon kunne være kampklar på kort varsel.

Viktige investeringer
For å sikre kampkraft i Hæren og Heimevernet, vil regjeringen investere 54 milliarder kroner i nytt, moderne materiell og 6 milliarder kroner i nødvendig infrastruktur. Det anbefales å anskaffe nye, fremtidsrettede stridsvogner. Det foreslås også anskaffelse av blant annet nytt artilleri, ytterligere luftvern, langtrekkende presisjonsvåpen og nye kapasiteter for elektroniske mottiltak.

Utvidet førstegangstjeneste
Landmaktutredningen har gått grundig gjennom førstegangstjenesten. Grunnleggende soldatutdanning flyttes til utdanningsavdelinger, og det blir flere innrykk i året. Hoveddelen av utdanningen vil foregå på Skjold. Førstegangstjenesten vil bli differensiert i lengde. For de stillingene i Hæren som krever mest utdanning og kompetanse, foreslås 16 måneders førstegangstjeneste. 

Aktiv reserve
Det anbefales å innføre en aktiv reserve som trenes regelmessig. Dette er en komplementær ressurs til personellet i den stående delen av Hæren.

Vurderingen av transporthelikoptre
Landmaktutredningen har vurdert behovet for dedikerte transporthelikopter til Hæren. Konklusjonen er den samme som ved tidligere studier og utredninger. Den fagmilitære vurderingen er at kapasiteter som gir Hæren kampkraft, som stridsvogner, luftvern, artilleri er viktigere for den operative evnen, og at nye transporthelikoptre ikke kan prioriteres på bekostning av disse. Flyttingen av Luftforsvarets Bell-412 helikoptre fra Bardufoss til Rygge, for å gi spesialstyrkene mobilitet og økt operativ evne, vil gjennomføres som vedtatt av Stortinget.

Vi dekker Landmaktutredningen utover dagen.

Powered by Labrador CMS