Nyheter:

– Fryktelig trist

Hærsjef Odin Johannessen mener Forsvaret står i fare for å miste et kulturhistorisk ankerfeste. Også Krigsskolens Venner reagerer kraftig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Hæren synes det er fryktelig trist at denne nasjonalkulturelle bautaen skal selges, sier generalmajor Odin Johannessen til forsvaretsforum.no.

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å avhende Tollbugata 10. Rehabiliteringskostnadene er rett og slett for høye, mener Forsvarsdepartementet. Det skal koste 350 millioner kroner å rehabilitere bygget. Også Forsvarsstaben har tidligere anbefalt å avhende Gamle Krigsskolen.

– Dette var den første utdanningsinstitusjonen vi fikk etablere for å sette oss i stand til å utdanne offiserer til den norske hæren, og opp gjennom tiden har flere nasjonale helter fått sin utdanning her, sier Johannessen. 

– Bygningen er i aktiv bruk av Forsvaret generelt og Hæren spesielt i dag, og vi vil
med denne beslutningen stå i fare for å miste et kulturhistorisk ankerfeste. 

– Vi håper det ligger i beslutningen at vi kan finne løsninger som innebærer fortsatt tilknytning til sektoren, slik at kommende generasjoner kan både lære sin historie og være bevisst de lange gode linjene i vår kulturelle arv.  


Ifølge Forsvarsbygg skal
en prosjektgruppe som skal følge avhendingen. Eiendommen vil etter hvert bli sendt ut på utvidet offentlig avklaring hvor alle departementer, statlige etater, fylkesmandet settes nednen og kommunen har mulighet til å erverve eiendommen til takst før den legges ut for salg i det åpne marked.
Rehabiliteringskostnadene er for høye, mener Forsvarsdepartementet. Det største problemet skal være setningsskader. Foto: Robert Eik.
Rehabiliteringskostnadene er for høye, mener Forsvarsdepartementet. Det største problemet skal være setningsskader. Foto: Robert Eik.


Flere reagerte kraftig da forsvaretsforum.no tidligere i år skrev at Forsvarsdepartementet vurderte salg. Riksantikvar Jørn Holme sa at det beste for Gamle Krigsskolen vil være at bygningen drives av det offentlige. Krigsskolesjef Erlend Bekkestad kalte Tollbugata 10 et signalbygg og mente det vil være synd om ikke Forsvaret kunne bruke bygningen i fremtiden. 

Asgeir Myhre, styreleder i Krigsskolens Venner, forteller at vedtaket om å selge Tollbugata 10 har skapt mye engasjement blant foreningens medlemmer. 

– Vi er sterkt uenige i beslutningen. Vi mener det offentlige Norge må kunne ta seg råd til å bevare et signalbygg som er så nært knyttet til vår utvikling mot nasjonal selvstendighet, med rike, godt ivaretatte tradisjoner og en unik historie som landets første høyere utdanningsinstitusjon, sier han.

– Bygget er fredet, og dette, sammen med et akutt behov for rehabilitering, antar vi vil føre til en meget lav salgstakst. En total rehabilitering må ses på som en langsiktig investering. Staten, alene eller i samarbeid med private aktører, må ta denne investeringen. Samtidig bør det være mulig å finne en driftsmodell som kombinerer god forretningsmessig utvikling, dekning av løpende vedlikehold og en fortsatt tilgang til bygget for Krigsskolen.

En total rehabilitering må ses på som en langsiktig investering. Staten, alene eller i samarbeid med private aktører, må ta denne investeringen

– Det er beklagelig at Forsvaret ikke ser seg i stand til å ivareta sitt ansvar i henhold til Stortingets vedtak om sektorprinsippet når det gjelder ivaretakelsen av nasjonale, kulturhistoriske verdier.

Powered by Labrador CMS