Nyheter:

Brigade Nord får tre mekaniserte bataljoner

Kampkraften vil øke betraktelig, mener sjefen for Hæren. Han er fornøyd med Landmaktutredningen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Idag la forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fram Landmaktproposisjonen. Vi snakket med sjefen for Hæren om noen av endringene som regjeringen foreslår.

– 2.bataljon foreslås omgjort fra en infanteri- til en mekanisert bataljon. Hvilke konsekvenser får dette for kampkraften til brigaden?

– Den vil økes vesentlig. Vi får nå tre likeverdige kampbataljoner i brigaden som gjør at evnen til å løse de hardeste oppdragene vil øke. Dette er en ønsket utvikling. 2. bataljon vil kunne være kampklar på kort varsel ved økt trening og øving av mobiliseringsreserven i Hæren.

– Det opprettes også en Kavaleribataljon på Porsangmoen med 400 soldater. Hvor skal soldatene og materiellet tas fra?

– Det skal tas fra det vi har i Hæren i dag, enten i daglig bruk eller som står på mobiliseringslagrene våre. Noe nytt materiell skal også kjøpes inn. 

– Det investeres i nytt artilleri og kampluftvern. Det foreslås også å kjøpe nye moderne stridsvogner. Men disse kommer først i 2025. Hva skjer fram til da?

– Da må vi vedlikeholde og ta vare på det vi har så godt som vi kan, slik at vi er klare til å slåss ikveld.

Det skal tas fra det vi har i Hæren i dag, enten i daglig bruk eller som står på mobiliseringslagrene våre

 
– Flere vernepliktige får 16 måneders førstegangstjeneste. Hva innebærer dette?  

– Vi får større operativ effekt av de vernepliktige. Denne utdanningen er en stor investering. Så istedenfor å få utnyttet de i et halvt år, får man brukt dem et helt år. Det gjør at bataljonen er operativ til enhver tid. Dette gjør at vi kan løse langt mer krevende oppgaver enn vi gjør i dag.

 – Vil det gå på bekostning av antallet grenaderer i Hæren?

– Nei, det går ikke utover antallet grenaderer. Men man vil redusere antallet vernepliktige som er inne til daglig noe.

 – Føler du at utredningen har bekreftet behovene og utfordringene til Hæren?

– Jeg visste at utredningen var samstemt med det fagmilitære rådet forsvarssjefen tidligere hadde gitt. Vi har fått en god avklaring på hvor regjeringen vil med landmakten i fremtiden. Dette skal selvfølgelig vedtas i Stortinget, men denne avklaringen er viktig for oss.

 – I Landmaktsproposisjonen står det at «Regjeringen vil på noe sikt tilføre landmakten våpensystemer med lengre rekkevidde og bedre presisjon»

– Det er veldig positivt at dette rådet tas til høyde for. Det vil gi oss mulighet til å støtte andre forsvarsgrener og bekjempe mål på lengre hold, sier Johannessen.

                                                            *******

Et landbasert system vil gi en motstander ytterligere operative utfordringer, står det i proposisjonen. En slik kapasitet er likevel ikke planlagt innfaset før etter 2028. Les om rakettartilleriet MLRS som har stått på lager i mange år. 

Powered by Labrador CMS