Nyheter:

64 tonn med kart til Trident Juncture

Her pakker Forsvaret 1,6 millioner kart som skal brukes under øvelse Trident Juncture.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det meste er stort i forbindelse med øvelse Trident Juncture. 1,6 millioner kart veier omtrent 64 tonn. Leker man ytterligere med tallene, så utgjør dette 160 paller. Og dersom man tenker at en lastebil tar 20 paller, så er det sendt ut til sammen åtte lastebiler med kart til denne øvelsen.

- Vi har vel brukt omtrent ett år på dette prosjektet, sier kaptein Ketil Gundersen, som er logistikkplanlegger for papirkart ved Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT).

Han har ansvaret for at det til en hver tid er nok kart til øvelser, daglig bruk og beredskap.

PAKKEGJENGEN: Fra venstre: Suresh Sangarapillai (fra Nato Landcom og Canada), Per Morten Bølstad, Yngve Sletten, Ove Andreassen og Erik Gilmore. Foto: Privat
PAKKEGJENGEN: Fra venstre: Suresh Sangarapillai (fra Nato Landcom og Canada), Per Morten Bølstad, Yngve Sletten, Ove Andreassen og Erik Gilmore. Foto: Privat


Mye arbeid. 
Til høstens storøvelse har FMGT laget 104 nye øvelseskart i målestokk 1:50.000 med miljørestriksjoner for det aktuelle øvingsområdet. Disse kartene har databasene med miljørestriksjoner som utgangspunkt, som Naturbase fra Miljødirektoratet og Askeladden fra Riksantikvaren.

For å sikre at kartene er mest mulig oppdatert med hensyn til restriksjoner ble det i fjor, rett før sommeren, gjennomført 80 møter med fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner, fylkesvise mattilsyn og bondelag. Fire grupper, bestående av en miljøvernoffiser og en militærgeograf, gjennomførte disse møtene i løpet av 14 dager.

Deretter har FMGT gått gjennom dataene og forberedt de for trykking. Siden jul har kartene blitt sendt ut til nasjonene som har bestilt de.

Ikke digitalt. Gundersen innrømmer at 1,6 millioner kart høres mye ut.

- Vi måtte ta utgangspunkt i de tallene som er meldt inn om hvem som deltar på øvelsen, samt benytte oss av erfaringstall over hvor mange kart som pleier å gå med til øvelser. Dessuten må vi være sikre på at vi har nok kart. Det blir veldig feil om det blir laget for lite, forklarer kapteinen. 

Dessuten må vi være sikre på at vi har nok kart. Det blir veldig feil om det blir laget for lite

- Men i den digitale tidsalderen vi er inne i nå, kunne ikke kartene vært laget elektronisk?

- Det er ingen tvil om at det finnes mye bra digitalt kartverk. Grunnen til at vi ikke velger den løsningen er at ingen kan garantere at det digitale virker godt nok i felt under ulike værforhold med mer. Slikt utstyr kan også bli jammet av en fiende. Derfor bestilles det bevisst papirkart. Det er et helt nødvendig verktøy for soldatene.

PALLER: Paller med kartruller klar for utlevering. Foto: Privat
PALLER: Paller med kartruller klar for utlevering. Foto: Privat


Forsikring. 
Det koster å lage så mange kart. Til tross for dette får deltakerne på øvelsen utdelt kartene gratis. Gundersen ser imidlertid på papirkartene som en slags forsikringsordning. Kartene lages for å sikre at deltakende nasjoner bruker dem og tar de nødvendige hensyn.

- Kartene skal brukes for å forebygge skader og ødeleggelser på steder hvor det ikke skal være militær aktivitet. Utgiftene til å lage kartene er ubetydelig i forhold til den potensielle skaden man kan påføre naturen om for eksempel stridsvogner på flere tonn kjører inn i et område de ikke skal være, sier Gundersen.

Slikt utstyr kan også bli jammet av en fiende. Derfor bestilles det bevisst papirkart

Trident Juncture er en Nato-ledet militærøvelse som skal arrangeres i Norge i oktober og november. Øvelsen blir den største militærøvelsen i Norge siden den kalde krigen og samler over 40.000 deltakere fra mer enn 30 nasjoner. Rundt 130 luftfartøy og 70 sjøfartøy ventes å delta i øvelsen.

Øvelsen finner i hovedsak sted i Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark, samt luft- og sjøområder i Sverige og Finland.

Powered by Labrador CMS