Nyheter

VANT: Charles Blålid har jobbet i Forsvaret i 30 år. Han gikk av med pensjon i 2018, og har ventet fire år på å få vite om han hadde rett i sin sak.
VANT: Charles Blålid har jobbet i Forsvaret i 30 år. Han gikk av med pensjon i 2018, og har ventet fire år på å få vite om han hadde rett i sin sak.

Gikk rettens vei og vant: – En stor dag for alle i Forsvaret

Orlogskaptein Charles Blålid vant i Trygderetten. Det kan skape presedens for pensjonen til alle forsvarsansatte, men det avhenger av om avgjørelsen ankes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– I mange år har vi sett på og diskutert at det er kritikkverdig og urettferdig at vi ikke full pensjonsopptjening fra sjøtjenesten vår. Alle andre yrker får sånne tillegg iberegnet i pensjon.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det sier Charles Blålid. Den pensjonerte skipssjefen har jobbet i Forsvaret i 30 år, og gikk av med pensjon i 2018. Han anket pensjonsutregningen umiddelbart, forteller han.

Saken ble ført i Trygderetten 15.-17. juni, og kjennelsen har kommet nå.

– Risikerer halve årslønna medregnet

Kjernen i saken er at ansatte i Forsvaret ikke får medregnet tillegg gitt for arbeid utover normal arbeidstid i pensjonen. Forbundsleder i Norges Offisers- og Spesialistforbund (NOF) Torbjørn Bongo mener dette er problematisk.

– Per dags dato har vi en situasjon hvor folk kun får pensjon på grunnlønna. Man får ikke medregnet militærspesifikke oppgaver inn i pensjonsgrunnlaget sitt, og derfor kan man risikere kun å få halvparten av årsinntekten med i pensjonsgrunnlaget. Gitt at dagens regler varer i 40 år til, risikerer ansatte i Forsvaret pensjon på under 40 prosent av inntektsnivået, sier Bongo.

Tilslutning i alle argumenter

Blålid er glad for at Trygderetten har gitt dem medhold i saken, og forteller at han ikke er den eneste som har reagert eller anket. Det var hans sak som kom opp for retten fordi han var den første til å anke da han ble pensjonist. Han fikk assistanse fra NOF og LO Juridisk.

Les også: Tilliten min til toppledelsen i Forsvaret er kraftig svekket

– Dette har vært trenert i fire år av Statens pensjonskasse, Forsvaret og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Saken ble berammet nå i juni, og da hadde vi tre dager i retten der det ble kjørt en del vitner, og der jeg også fikk min tid i vitneboksen. Vi fikk tilslutning til alle argumenter vi hadde, så det er en stor dag for de ansatte i hele Forsvaret, sier Blålid.

Født to år for tidlig

På et personlig plan har Blålid delte meninger om utfallet.

– Dette vil gi full uttelling for de som er født etter 1963. For oss som er født før, vil det ikke ha store betydningen. Det er mulig saken blir anket av Pensjonskassen, eller så må vi se om LO og NOF anker slik at det ikke blir differensiering. Det er vanskelig å si hva jeg ville ønsket, men jeg vil jo gå for at det skal være likt for alle.

Blålid vil nemlig få et makstak på å tjene 66.000 kroner ekstra for tilleggene i året. Om han hadde vært født to år senere, ville han kunne tjent helt opp til 12G, som altså tilsvarer en årslønn på 1,3 millioner kroner. Dette skjedde i forbindelse med ny offentlig tjenestepensjon.

Vil koste

Forbundsleder Bongo sier avgjørelsen også er viktig for Forsvaret, på grunn av at mange velger å slutte, og at flere mener pensjonsordningen er en tungtveiende årsak til ikke å fortsette.

– Vi er veldig glade for avgjørelsen. Det er viktig for de ansatte, men det er minst like viktig for Forsvaret og for evnen til å beholde personell. Dette vil ha en kostnad på rundt 250 millioner kroner per år. Det mener jeg er en kostnad som Forsvaret er tjent med. En ting er at folk skal ha det de har krav på, men dette kan også gjøre at Forsvaret evner å redusere «turnoveren». Jeg mener vi vil kunne spare penger der, og at kvaliteten på jobben vil gå opp, sier Bongo.

Les også: FFI-rapport: Derfor slutter militært ansatte i Forsvaret

Ankefristen er på seks måneder. Bongo håper saken ikke ankes, og at dette kan stå som presedens for pensjonsutbetaling i Forsvaret.

– Jeg håper de legger bort tanken om å kjøre omkamp, og aksepterer premisset. Jeg har en klar forventning til regjeringen om at Forsvaret mister personell hver eneste dag, sier Bongo.

Forsvarets forum har vært i kontakt med Statens pensjonskasse, som ikke ønsker å uttale seg om saken før de har gått gjennom kjennelsen.

Statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet Tomas Norvoll (Ap) skriver i en e-post til Forsvarets forum at departementet er kjent med resultatet Trygderetten kom til.

– Det er Statens pensjonskasse som vil vurdere en eventuell anke av saken, skriver statssekretæren.

Powered by Labrador CMS