Nyheter:

– Kvinnesatsing lønner seg

Likestilling i Forsvaret handler ikke bare om antall kvinner, men om å stimulere til og involvere kvinnelig lederskap, mener Benja Stig Fagerland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– En bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene og et bredere tilfang av talenter vil gi en mer bærekraftig, robust organisasjon. Mangfold gir bedre innovasjon, endringsevne og større motstandsdyktighet mot kriser, sier Fagerland.

Hun er høgskolelektor, forfatter og internasjonal foredragsholder. Torsdag holder hun innlegg på Forsvarets likestillingskonferanse om SHEconomy, der budskapet er at mangfold lønner seg. At fokus må være på å endre kulturen og systemet, ikke kvinnene. Hun har utgitt en fagbok med samme navn, i samarbeid med journalist Ingvill Bryn Rambøl. Den tar for seg hvilken maktfaktor kvinner utgjør i det moderne samfunnet, som likeverdige medspillere. SHEconomy er sammensatt av de engelske ordene she og economy og har blitt et populært begrep i ledelsesteori, blant annet i USA.

Fagerland har mottatt flere internasjonale utmerkelser og priser for sitt arbeid, og The European Institute for Gender Equalisation utnevnte henne til en av de tolv mest inspirerende kvinnene i Europa i 2012. Påvirkning, strategisk kommunikasjon og topplederposisjonering er spesialfeltene.

Mangfold gir bedre innovasjon, endringsevne og større motstandsdyktighet

I 2002 initierte Fagerland «Female Future», NHOs leder- og styreutviklingsprogram for kvinner, som fortsatt pågår. Fagerland har hatt et ståsted i næringslivet i mange år, men mener at teoriene også kan overføres til organisasjoner som Forsvaret. Hun er opptatt av at SHEconomy ikke bare handler om kvinnekamp som ideologi, men om realisme og en kamp om talenter, verdier og vekst. Innenfor næringslivet erkjenner Fagerland at kvinner fortsatt er i rungende mindretall i styre og ledelse og at det er et stykke igjen å gå.

– Tror du gender, som mange kanskje synes er et vanskelig tilgjengelig begrep, blir mer «salgbart» hvis man peker på at økt kvinneandel ikke bare handler om politisk ideologi, men også gir økt lønnsomhet og effektivitet?

– Ja, det er mulig. Og så er jeg er opptatt av at gender ikke skal være en gimmick, som brukes i festtaler, men å knytte begrepene opp til forskning som viser at økt kvinneandel virkelig gjør en forskjell og gir konkrete resultater.

Fagerland understreker at det ikke hjelper å ha gode intensjoner og mål, hvis man ikke følger opp med tiltak som virker.

– Både kvinner og menn må ha eierskap både til målene og tiltakene.

Gender ikke skal være en gimmick, som brukes i festtaler

Glasstaket blir ofte brukt som en metafor for de usynlig barrierene som hindrer kvinner i å nå til topps i næringslivet. Fagerland mener begrepet er for generaliserende, at det er et usynlig «tak», det vil si én stor hindring som alle kvinner må overvinne. Hun vil heller bruke ordet hinderløype.

– Hindrene vil være ulike fra kvinne til kvinne og mellom ulike miljøer, men fellesnevneren er at hindre kan kartlegges, forseres eller fjernes. Hinderløypen er et begrep som inviterer til handling, mener Fagerland.

– Først når vi anerkjenner at slike hindre finnes – for noen, om ikke for alle – og undersøker hva de består i, kan vi få en god debatt om hvordan de kan overvinnes, sier Fagerland.

Forsvarets forskningsinstitutt fastslo tidligere i år at Forsvaret ennå ikke er i mål med å oppnå likestilling, at mye ennå gjenstår. Mens hver fjerde soldat i førstegangstjeneste nå er en kvinne, er dette bare tilfelle for én av ti militært ansatte. En viktig grunn til dette er at de kvinnene Forsvaret ansetter, ofte slutter etter få år.

Mens hver fjerde soldat i førstegangstjeneste nå er en kvinne, er dette bare tilfelle for én av ti militært ansatte

Fagerland mener poenget ikke bare skal være opptelling av antall kvinner, og minoriteter av alle slag, i en organisasjon som helhet og på ledernivå. 

– Man må stimulere til – og involvere – kvinnelig lederskap. En viktig faktor i denne sammenheng er hvordan de ansatte oppfatter sin balanse mellom jobb og privatliv. Å ta bedre i bruk kvinnelige talenter handler ikke om å løse et likestillingsproblem eller tilfredsstille et mål om kjønnsbalanse.

I følge FFI er et viktig funn fra Forsvarets avdelinger at en sterkt økende kvinneandel i førstegangstjenesten ofte bidrar til å endre kvinnenes rolle i Forsvaret til det bedre. Mens kvinnene tidligere måtte ha «bein i nesa», «bli en av gutta» og passe inn i et maskulint miljø, kan kvinner i større grad delta i tjenesten på like fot med de samme «gutta». De slipper å måtte tilpasse seg en kultur utelukkende dominert av menn.

Dette er i tråd med Fagerlands budskap.

– Vi må flytte fokus fra at kvinnene skal tilpasse seg, til å ta tak i hvordan vi kan endre kulturen for å få flere kvinner opp og frem. Tidligere var mantraet at kvinner måtte bli som menn for å lykkes i næringslivet. Det er så utdatert.

Vi må flytte fokus fra at kvinnene skal tilpasse seg, til å ta tak i hvordan vi kan endre kulturen for å få flere kvinner opp og frem

Hun siterer Sheryl Sandberg, «nestkommanderende» i Facebook og forfatter av flere bøker om kvinner og lederskap. Sandberg mener at man må komme dit at fokuset er på kompetanse fremfor kjønn.

Powered by Labrador CMS