Nyheter:

Klager på 30-millionersheis

En heis til 30 millioner kroner på Akershus slott skaper strid mellom foreninger og Riksantikvaren. Nå blir det opp til klima- og miljøminister Vidar Helgesen å avgjøre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Både Akershus Slotts Venner og Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus har sendt klager og bekymringsmeldinger til Riksantikvaren om heisbygget, som Riksantikvaren og hans stab har godkjent kan bygges i fredede Akershus slott. Inne i Blåtårnet skal en trapp rives og erstattes med heis fra Langkjelleren ved det kongelige mausoleum til 2. etasje. I tillegg skal en fem-seks meter lang tilkomstrampe lages i Borggården. Det vil gi rullestolbrukere og mennesker med nedsatt funksjonsevne tilgang til flere av salene, kirken og mausoleet i slottet på Akershus festning.  

Sentralt i både initiativet, planleggingen, dispensasjoner, befaringer og vedtak for den planlagte heisen i Blåtårnet på Akershus slott står riksantikvar Jørn Holme selv. Forsvarsbygg er utbygger.

– Vi mener det er for dårlig utredet om en alternativ heis, for eksempel en trappeheis i Borggården, som fører inn der alle besøk på festningen starter, er et bedre alternativ, sier styreleder Geir Thomas Risåsen i Akershus Slotts Venner.

Vi mener det er for dårlig utredet om en alternativ heis ... er et bedre alternativ


Tom Andersen er leder av besøkssenteret og er dessuten konservator for Akershus slott og festning.

– Omfanget av den valgte løsningen for heis er trist for Akershus slott. Det virker som om man ikke har vurdert alternativene i skikkelig grad. Dette er siste sjanse før man begynner prosessen med byggearbeidene. Mye av det som gjøres nå er irreversibelt, hvilket er motsatt av hva man kan og bør gjøre med et kulturminne. 

RIKSANTIKVAR: Jørn Holme er riksantikvar og har hatt mye med heisprosjektet på Akershus slott å gjøre.


Prinsippet er at man ved tiltak i fredede bygg bare skal etablere reversible tiltak.

– Er det ikke reversibelt å etablere heis i Blåtårnet?

– Nei. Trappen fjernes helt, og man skjærer seg ned i det opprinnelige bergfjellet og i middelaldersk byggverk. Det er ikke reversibelt, sier Andersen.

– For meg ser det ut som om de rådene vi har gitt ikke er lyttet til i det hele tatt. Vi vet jo best hvor skoen trykker på Akershus slott når det kommer til trafikken og brukerne, mener Andersen.

Tom Andersen, konservator

Riksantikvar Jørn Holme mener at løsningen blir bra.

– En heis i Blåtårnet er en fremtidsrettet og god løsning, når det i tillegg erstatter den farlige og nesten ubrukelige trappen fra 1960-tallet. Heisen vil totalt sett gi en bedre løsning for de med nedsatt funksjonsevne som besøker slottet, sier riksantikvar Jørn Holme til Forsvarets forum.

Heisen vil totalt sett gi en bedre løsning for de med nedsatt funksjonsevne som besøker slottet

Regjeringen presenterte planene for heisen i 2016. Byggestart var planlagt høsten 2017, men klager fra foreningene har ført til at saken nå er hos klima- og miljøministeren. Helgesen er ansvarlig statsråd for saker som omfatter fredede bygg.

– Vi er nødt til å avvente klagesaksbehandling og igangsettingstillatelse fra Oslo kommune samt endelig avgjørelse hos departementet før kontrakt blir underskrevet og arbeidet kommer i gang. Men vi har valgt entreprenør, forteller seksjonssjef Erik Anders Helin i seksjon for prosjekt og avhending i Forsvarsbygg. Han legger til at Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er rådført av Forsvarsbygg i planleggingsprosessen.

– Det er et spesielt prosjekt, der bygningsmassen er fredet. Derfor er det gjort ekstra grundige undersøkelser av grunnen, blant annet boreprøver og arkeologiske undersøkelser. Vi har fokus på at arbeidene gjennomføres med respekt og ydmykhet, selv om det er kurant å løse bygningsteknisk. 

Akershus slott skal være regjeringens representasjonssted, men det er også rundt 50 000 turister på omvisning i og rundt slottet hvert år. Slottets venner mener utbyggingen fremstår som noe som skal tilfredsstille VIP-er på middager.

– Det er stort sett når det er offisielle middager og tilstelninger på Akershus slott at denne heisen vil bli brukt, mener Risåsen.

BEDRE LØSNING: Geir Thomas Risåsen mener en heistrapp her ved hovedinngangen for turister og besøkende er den beste løsningen. Foto: Christian Nørstebø
Geir Thomas Risåsen er styreleder i Akershus Slotts Venner. De har sendt klager og bekymringsmeldinger til Riksantikvaren. Foto: Christian Nørstebø
Akershus slott ble påbegynt som festning i 1299 og bygget om til bastionsfestning med middelalderslott i perioden 1590 til 1650. Foto: Arne Flaaten.

 
Til nå har man vært nødt til å løfte, bære og hjelpe funksjonshemmede opp trapper og inn dører de få gangene det har vært nødvendig. Ved turist- og skolebesøk har ikke Akershus slott personell til å hjelpe til, og den funksjonshemmede er mer eller mindre overlatt til seg selv eller til tilfeldige hjelpere.

Det var Riksantikvaren som i 2012 tok initiativ til at arbeidet med såkalt «universell tilgjengeliggjøring» kom i gang for Akershus slott. Det bekrefter Holme selv.

– Det stemmer at jeg og min stab tok kontakt med Forsvarsbygg for å få utredet heis på Akershus Slott. Da jeg oppdaget selv at det ikke var heis der, ble jeg sjokkert. Det oppfattet jeg som en skandale for Norges største historiske anlegg, sier Holme.

Da jeg oppdaget selv at det ikke var heis der, ble jeg sjokkert

Han peker på at dette er ett av de siste nasjonalanleggene som ikke har heis i dag.

Han nevner at både Erkebiskopgården i Trondheim, Rollag stavkirke og Nidarosdomen har fått tilpasninger etter at diskrimineringsloven trådte i kraft for fire år siden. 

MAUSOLEET: Heisen vil gi tilgang til Langkjelleren og det kongelige mausoleet, der kong Haakon og Kong Olav ligger. Foto: Christian Nørstebø

På begynnelsen av 2000-tallet ble det riktignok sett på muligheter for rullstoladkomst til representasjonsrommene på Akershus Slott, men arbeidet strandet uten løsning. I 2012 kom man frem til to forslag:

1. Utvendig løsning i Borggården med løftebrett i eksisterende trappeløp. Innvendig trappeheis fra garderobe og opp. Alternativ innvendig løsning var etablering av heis i kongelosjen i slottskirken.


2. Innvendig heis og ny trapp i Blåtårnet.

Etter dette ble det foreslått å gå videre med heis i Blåtårnet og riksantikvaren ga tillatelse til prøveboring i Blåtårnet.

To år senere stoppet planene opp på grunn av manglende finansiering fra Forsvarsdepartementet. De ba Riksantikvaren om å vurdere andre alternativer, da heisprosjektet i departementets øyne ble veldig kostbart. Riksantikvaren og Forsvarsbygg kom da med et justert alternativ, som i dag er har en kostnadsramme på 30 millioner kroner.

– Det er et spesielt prosjekt, der bygningsmassen er fredet. Det er foretatt boreprøver og arkeologiske undersøkelser. Vi skal sørge for at arbeidet gjøres med respekt og ydmykhet, selv om det er kurant å løse bygningsteknisk, mener seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg. 

Riksantikvaren og Forsvarsbygg kom da med et justert alternativ, som i dag er har en kostnadsramme på 30 millioner kroner. 

Foreningene som klager viser til at riksantikvaren både er initiativtaker, pådriver og dispensasjonsmyndighet.

– Vi mener Riksantikvaren er inhabil fordi det foreligger sammenblanding av roller i saken. Behandlingen av prosjektet og dispensasjonen har foregått parallelt, uten et klart skille mellom prosessene, sier styreleder Risåsen i venneforeningen.

Det avviser Holme, som i brevet til Klima- og miljødepartementet skriver:

«Riksantikvaren er departementets rådgiver i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken, og en av direktoratets oppgaver er å legge til rette for en best mulig forvaltning av våre kulturminner. Riksantikvaren har vært en viktig pådriver i saken, og har i samarbeid med Forsvarsbygg bidratt til å tilrettelegge for grunnlaget for en politisk beslutning om å bedre tilgjengeligheten på Akershus Slott.»

Riksantikvarens kontor behandler i klagen selv spørsmålet om sin egen eventuelle inhabilitet og skriver i oversendelsen av klagene til departementet at: «Det skal mye til før inhabilitet inntreffer etter forvaltningsloven paragraf 6. …Saksbehandlere blir ikke part i en sak på grunnlag av sitt arbeid med den.»

«Klagesaken fra Fortidsminneforeningen og Akershus Slotts Venner er fortsatt under behandling i departementet. Saken er komplisert og den har en lang forhistorie. Forholdet mellom hensynet til inngrep i middelalderslottet og hensynet til universell utforming er et sentralt tema i saken. Det er ikke naturlig at vi kommenterer saken ytterligere før den er ferdig behandlet.»

Vidar Helgesen, miljø- og klimaminister
Powered by Labrador CMS