Kronikk

ØKONOMI: Brigader og sjef for Forsvarets fellestjenester mener Forsvaret burde organisere økonomifunksjonene som en fellestjenenste.

Forenkling og forbedring av økonomistyring i Forsvaret

I Forsvaret har vi mange små økonomimiljøer spredt utover mange ulike avdelinger, med til dels forskjellig tilnærming til fagområdet. Forsvaret bør framover organisere økonomifunksjonen som en fellestjeneste til støtte for de som har budsjett og resultatansvar, skriver sjef for Forsvarets fellestjenester, Arne Opperud.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Fremtidens økonomifunksjon vil bli mer teknologidrevet og vil kreve et sterkt fagmiljø innen økonomi og teknologi. Et samlet og profesjonelt økonomimiljø skal bidra med innsikt og strategisk støtte til ledere i hele virksomheten for å legge til rette for optimal ressursutnyttelse.

Sentralisering av regnskap - allerede en suksess

På bordet ligger det nå et forslag til samling av økonomifunksjonene gjennom å bygge ut et allerede eksisterende fagmiljø for økonomi, Forsvarets regnskapsavdeling, i Bergen. Siden 2003 har vi der produsert regnskap for både Forsvaret og Forsvarsmateriell.

Regnskapsavdelingen står også for betalinger av lønn og faktura. Årlig blir mer enn 330.000 fakturaer og utbetalinger til ansatte og vernepliktige nesten utelukkende automatisk behandlet. Denne avdelingen er blitt en stor suksess med god kontinuitet blant medarbeiderne og høy faglig kompetanse.

Ved å legge flere økonomifunksjoner hit og bygge ut denne fra 55 til ca 90 årsverk, oppnår vi et sterkt fagmiljø som vil bidra til utvikling av fremtidens økonomifunksjon.

En ytterligere automatisering av økonomifunksjonen vil gjøre det mulig å dreie fokus mot de områdene der det er størst risiko.

Fra spredning til kompetanseklynge

Regnskap og budsjett henger tett sammen. I næringslivet har de fleste større virksomheter samlet alle økonomifunksjonene. Vi mener at vi med realisering av det foreslåtte økonomisenteret oppnår et sterkt fagmiljø som vil bidra til utvikling av fremtidens økonomifunksjon.

Vi mener at vi med realisering av det foreslåtte økonomisenteret oppnår et sterkt fagmiljø som vil bidra til utvikling av fremtidens økonomifunksjon.

I tillegg til kompetent fagmiljø kan vi oppnå stordriftsfordeler. Forsvaret bør organisere økonomifunksjonen som en fellestjeneste som støtter ledere i hele Forsvaret, med budsjett- og resultatansvar.

Forslag som støtter opp om langtidsplan

Forsvaret er for tiden inne i en stor omstilling. Langtidsplanen for forsvarssektoren innebærer styrking av forsvarsbudsjettet og økte ambisjoner for Forsvarets operative evne. En viktig forutsetning for å kunne finansiere planen er at forsvarssektoren selv skaper økonomisk gevinst ved å, årlig fra 2024, redusere kostnader tilsvarende 1,9 mrd.

De foreslåtte endringene innen økonomiområdet inngår i et av flere tiltak for modernisering og effektivisering av Forsvaret, og vil også bidra til å nå målsettingen om årlig kostnadsreduksjon med 1,9 mrd.

Forsvarssjefen vil med forslaget få større mulighet til tverrprioritering og dermed bedre ressursutnyttelse. Et felles økonomisenter vil lette arbeidet med å få mest mulig ut av hver krone.

Powered by Labrador CMS