Nyheter:

Kadett fra Krigsskolen som puljefører under felles opptak og seleksjon i 2020.

812 søkte ny lederutdanning i Forsvaret - bare 40 kommer inn

– Det nye studiet er i tråd med rådene fra Svendsen-utvalget om økt behov for sivil kompetanse, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er tilfreds med at en karriere i Forsvaret er attraktivt for mange unge.

Over 800 søkere kjemper om 40 plasser til det nye årsstudiumet i ledelse.

Studiet retter seg mot personer med en sivil bachelor- eller mastergrad som ønsker en lederkarriere i Forsvaret.

Søkertallene viser at en karriere i Forsvaret er attraktivt for mange unge. Det er jeg veldig tilfreds med. At Forsvaret nå tenker nytt og henter inn personell som har en sivil grad og så gir dem den grunnleggende militære kompetansen, tror jeg er riktig og helt nødvendig for at man skal møte morgendagens utfordringer. Forsvaret trenger et mangfold av de beste hodene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Les også: Vinterøvelsen Joint Viking avlyses

Årsstudium i ledelse og militære operasjoner kan søkes av alle som har en bachelor,- eller mastergrad og som fyller de øvrige kravene Forsvaret stiller. Det kreves ingen militære forkunnskaper eller gjennomført førstegangstjeneste.

Totalt 812 søkere har søkt på de 40 plassene.

Utdanningen starter høsten 2021 og gjennomføres ved en av de tre krigsskolene i Oslo, Bergen eller Trondheim.

Tenker nytt for å hente inn kompetanse

Forsvaret har tidligere hentet inn personell med sivil kompetanse, men det har ofte vært rettet inn mot spesifikke fagområder og med strengere krav til at søkerne har militær kompetanse og grunnutdanning.

Et utvalg ledet av Berit Svendsen fra Vipps leverte i fjor sin rapport om hvordan Forsvaret blant annet kan øke tilgangen til relevant kompetanse.

– Det nye studiet er helt i tråd med rådene fra Svendsen-utvalget om økt behov for sivil kompetanse i fremtidens forsvar, sier Bakke-Jensen.

Skolesjef Henning Frantzen

Hard kamp om plassene

De som er aktuelle for opptak vil få beskjed innen utgangen av januar. Opptaket gjennomføres i to deler og etter første runde i februar, vil aktuelle kandidater kalles inn til fase 2, som gjennomføres på Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen.

– Den siste delen av opptaket vil foregå på omtrent samme måte som vil har bedrevet seleksjon i alle år. Da skal de ta fysiske tester og gjennomføre en liten feltøvelse slik at vi er sikre på at de fyller alle våre krav, sier generalmajor Henning Frantzen, sjef for Forsvarets høgskole.

De som kommer gjennom det siste nåløyet, vil få tilbud om en skoleplass før påske.

Les også: Han er dobbelt så stor som forsvarsalliansen Nato

Powered by Labrador CMS