Nyheter:

Renholdet i Forsvaret ble i sin tid «outsourcet». Nå vil arbeidstakerorganisasjonene at tjenesten skal «innsources». Foto: Torbjørn Løvland
Renholdet i Forsvaret ble i sin tid «outsourcet». Nå vil arbeidstakerorganisasjonene at tjenesten skal «innsources». Foto: Torbjørn Løvland

Krever renholdere tilbake til Forsvaret

Arbeidstakerorganisasjonene vil ha ISS ut av Forsvarets lokaler.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I et felles brev til blant annet forsvarssjefen og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon krever Norsk Tjenestemannslag, Befalets fellesorganisasjon, Fellesforbundet, Norges Offisers- og spesialistforbund, Krigsskoleutdannedes offiserers landsforbund og Parat forsvar at renholderne igjen skal jobbe i Forsvaret – ikke som en del av selskapet ISS som de ble overført til da Forsvaret bestemte seg for å «outsource» renholdet. Nå krever organisasjonene «innsourcing». Brevet er underskrevet av lederne for fagforbundene.

I begynnelsen av april ble forsvarsminister Frank Bakke-Jensen utfordret på det manglende renholdet, blant annet fordi det var graverende eksempler fra Skjold, der kokkenes garderober og toaletter ikke var vasket på mange dager. Forsvarsdepartementet selv har sluttet å bruke ISS i sine lokaler i Oslo, mens Forsvaret som etat fortsatt må bruke ISS.

Du kan se spørsmålene i Stortinget her

Flere år med negative erfaringer

Det er de negative erfaringene knyttet til renholdet de siste årene som er bakgrunnen for kravet fra organisasjonene. Det toppet seg med situasjonen på Skjold.

– Dagens ordning er uakseptabel. Det må tas grep for å rydde opp i situasjonen, krever Tom Rune Klemetsen i Norsk tjenestemannslag Forsvaret.
– Dagens ordning er uakseptabel. Det må tas grep for å rydde opp i situasjonen, krever Tom Rune Klemetsen i Norsk tjenestemannslag Forsvaret.

– Organiseringen av renholdet fremstår som negativ for Forsvaret og er noe arbeidsgiver må ta tak i slik at forsvarets personell sikres god helse og et godt arbeidsmiljø, sier Tom Rune Klemetsen i Norsk tjenestemannslag Forsvaret.


I brevet heter det at:

«ATO (Arbeidstakerorganisasjonene, red. anm.) frykter at en videreføring av dagens organisering ytterligere vil forverre situasjonen, noe som er uholdbart. ATO er av den oppfatning at renhold i egen regi vil gi bedre kvaliteten, øke sikkerheten og sikre styring og kontroll over renholdspersonellet».

– De er dokumentert mangelfullt renhold gjennom flere år, sier Klemetsen og viser til at flere driftsenheter har klaget de senere årene.

«Dårlig kvalitet på renholdet har en rekke alvorlige følger for Forsvaret og er noe som må fungere for å sikre drift av Forsvarets kjerneoppgaver. De siste månedene har dette kulminert med at bygninger stenges av hovedverneombud på grunn av fraværende eller svært mangelfullt renhold. Driftsenhetene, vernetjenesten og ansatte klager høylytt over at dagens ordning er byråkratiserende, lite fleksibel og at sikkerheten ikke godt nok er ivaretatt», heter det blant annet.

– Dagens ordning er uakseptabel. Det må tas grep for å rydde opp i situasjonen, krever Klemetsen og har støtte av samtlige arbeidstakerorganisasjoner.

Organisasjonene peker i brevet til forsvarssjefen og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) på at Forsvarsdepartementet (FD) selv ikke benytter seg av samme modell, da FD heller ikke har vært fornøyd med ISS:

«FD sine argumenter er at ISS har levert for dårlige tjenester og at det mest effektive og billigste alternativet er å la statlige Departementets sikkerhets- og servicesenter (DSS) rengjøre deres lokaler. Dette er ikke overraskende for ATO med erfaringene man har fra de ulike modellene som er utprøvd i Forsvaret. Det er nå hevet over enhver tvil at Forsvaret gjennom sine egne ledere og ansatte er bedre til å levere renholdstjenester enn Norges største og mest seriøse leverandør av renholdstjenester. Det er således på høy tid at Forsvaret følger FDs eksempel da behovet for endring er minst like stort i Forsvaret som det var i FD», heter det i brevet, som blir avsluttet med et krav om at renholdet i Forsvaret umiddelbart blir organisert etter modellen fra FD, med egne ansatte.

– Mislykket forsøk på bortsetting

Per Lausund, nestleder i Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL) håper Forsvaret og forsvarssjefen vil reversere prosessen.

– Dette forsøket på bortsetting av tjenester har vært mindre vellykket. Det blir levert en mindreverdig tjeneste, med noen få, hederlige unntak, stort sett fra tidligere forsvarsansatte som fortsatte i ny virksomhet. Det er blant annet store leveranseavbrudd, sier Lausund.

– Det kan godt hende det er blitt billigere, men min oppfatning er at resultatet i stort var slett og sterkt ressurskrevende for mottakere av tjenesten. Noen steder er det folk som må følge ikke-klarerte renholdere, det er manglende leveranser og uregelmessig levering.

Han mener det fortsatt er et mysterium hvordan tjenesten kunne bli billigere.

– Arbeidsmengde og lønn skal jo være den samme. Man sa opp forsvarsansatte som gjorde en god jobb for å erstatte dem med eksterne leverandører.

Jens Jahren i Befalets Fellesorganisasjon beskriver kvaliteten på det ISS leverer, som svært varierende.
Jens Jahren i Befalets Fellesorganisasjon beskriver kvaliteten på det ISS leverer, som svært varierende.

Mest alvorlig i Indre Troms

Jens Jahren, leder for Befalets Fellesorganisasjon støtter innholdet i brevet.

– Mine forventninger er at man får ryddet opp i det som er oppfattes som en belastning for arbeidsmiljøet hos ansatte i Forsvaret. I tillegg må det ryddes opp i arbeidsforholdene til de som faktisk gjør renholdet. Jeg vet at det er veldig ulik kvalitet på det ISS leverer i Forsvaret. Det må man også ta tak i, sier Jahren.


Johan Hovde, leder av Parat Forsvaret forventer at forsvarssjefen tar grep umiddelbart.

– Spesielt i Indre Troms må det tas grep. Hovedverneombudet har stengt noen bygg der på grunn av dårlig renhold, sier han.

Hovde mener forsvarssjefen må gjøre som Forsvarsdepartementet og ta renholdet tilbake i egen organisasjon.

– Får dere ofte tilbakemeldinger på renhold?

– Både ja og nei. Jeg observerer jo renholdet selv når jeg er på avdelinger. I tillegg får jeg tilbakemelding på at ansatte ikke ser renholderne, der ikke der. Det er åpenbart et fravær rundt forbi, og kvaliteten har sunket. ISS må åpenbart ta grep for å gjenopprette tilliten til ansatte i Forsvaret og ikke minst sine egne ansatte, mener Hovde.

Talsmann i Forsvarsstaben, Roar Wold sier til Forsvarets forum at brevet fra organisasjonene er til behandling. De ønsker derfor ikke å kommentere brevet på nåværende tidspunkt. 

Ekstra ledelse og flere årsverk

Konserndirektør Ronny Pettersen i ISS skriver i en epost at ISS Norge har over 11 000 medarbeidere og leverer daglig renhold på over 10 000 lokasjoner.

– Vår kontraktspart er Forsvarets logistikkorganisasjon hvor forsvarsgrenen er sluttbruker. ISS har ingen direkte kontakt med sluttbruker, og all kommunikasjon rutes gjennom FLO. Vi får månedlige oppdateringer fra FLO, og de rapporterer at de er fornøyd med vår kvalitet og leveranse i ni av ti områder. Utover det ene området hvor vi har hatt utfordringer, leverer ISS renhold i henhold til det som er bestilt av FLO, sier han. 

– Kontrakten har også medført betydelige kostnadsreduksjoner for Forsvaret, ifølge Pettersen.

– For avvikene rundt Skjold Leir er FLO og ISS enige om handlingsplanen, og ISS har lagt ned betydelig arbeid for å forsterke leveransen i området. Vi har satt på ekstra ledelse og økt årsverkene siden sommeren 2018, skriver Pettersen. 

– ISS har et meget godt samarbeid med FLO som er vår kontraktspart. 

Powered by Labrador CMS