Nyheter:

Svingen Disco Pub måtte stenge forrige helg - og vil være stengt inntil pandemien er over.

200 ville feire rekrutten - Svingen måtte stenge

Tillitsvalgt sier de har satt i gang egne vernepliktige vakter for å unngå masseansamlinger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De vernepliktige ønsket å feire at de var ferdig med rekruttperioden, men slik gikk det ikke da smittevern-regler ikke ble overholdt forrige helg.

Svingen Disco Pub måtte stenge da 200 rekrutter prøvde å komme inn 17. oktober 2020.

Kommuneoverlegen fattet da et hastevedtak om stengning av virksomhet med hjemmel i smittevernloven, står det i en pressemelding fra Målselv kommune.

Har du tips eller innspill til denne saken? Kontakt Soldatnytt på soldatnyttkontakt@gmail.com eller finn @Soldatnytt på Instagram.

Egne vakter

Avdelingstillitsvalgt Odin Aarlid sier til Forsvarets forum at hendelsen skal ha blitt håndtert internt hos de avdelingene som hadde soldater til stede.

– Hvordan det er håndtert, vet jeg ikke noe om, sier Aarlid.

– Hvilke konkrete tiltak har dere iverksatt for å forhindre at slike hendelser skal skje?

– Vi har satt i gang egne vernepliktige vakter utenfor leir. Vaktenes hovedoppgave er å ivareta soldatens sikkerhet og at smittevernet blir overholdt, sier han.

Vaktene er satt i gang på eget initiativ. De skal være med når soldatene skal utenfor leir for å feste. Det skal være minst én vakt per bataljon, og han eller hun skal gå i uniform og gul refleksvest.

– Vi er bevisste på at vi er vernepliktige i Forsvaret, og at det medfører et ansvar. Forsvaret har strenge føringer for smittevern blant soldatene. Det er klart at ting kan glippe når man er beruset, men det er et stort fokus på å ivareta smittevernet, sier Aarlid.

– Ingen har frie tøyler

Til Soldatnytt skriver Hærens kommunikasjonssjef Erling Nervik at ingen av Hærens eller Forsvarets personell har hatt frie tøyler.

Smittevern-tiltakene tilpasses ut fra smitterisiko og den faktiske situasjonen. Ledelsen ved avdelingene på Bardufoss gjennomførte et møte med rådmann og ordfører i Målselv kommune i uke 41, som var i begynnelsen av oktober.

Hovedemne var tiltak Forsvaret gjennomfører. Nervik forteller at representantene fra Målselv kommune var positive til informasjonen de fikk og at de uttrykket at Forsvaret håndterte dette på en god måte.

Kommunikasjonssjef i Hæren, oberstløytnant Erling Nervik.

For soldatene på Bardufoss har det vært regler rundt permisjonsreiser også.

Nervik forklarer at det inndras generell natt- og helgepermisjon de første ti dagene etter retur fra permisjon for å redusere konsekvenser ved eventuell smitte samt for å hindre at smitte spres i lokalbefolkningen.

I disse ti dagene holder personellet seg innenfor sine respektive nærkontaktgrupper og ferdes heller ikke i idrettsfasiliteter, kantine og kino.

Nervik skriver at tiltakene som er iverksatt er utarbeidet nettopp med det formål å avdekke smitte og forhindre at den blir tatt med på steder som Svingen.

Plan for å unngå masseansamlinger

– Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere tiltak i henhold til situasjonen og Folkehelseinstituttets føringer. I dette arbeidet er det dialog mellom avdelingenes ledelse og de tillitsvalgte, skriver Nervik.

Til Soldatnytt skriver han at det har foregått samtaler med de vernepliktige og tillitsvalgte, og at det lages en plan for veien videre slik at Forsvaret fortsetter å ivareta deres del av ansvaret for å unngå masseansamlinger.

– Soldatnytt kjenner til at soldater også skal ha fått to ukers alkoholforbud som følge av det som skjedde på Svingen?

Det er riktig at enkelte avdelinger på Bardufoss har gjort midlertidige tiltak for å bedre ivareta fokus på smittevern i og utenfor tjeneste, skriver Nervik.

– For mange gjester

Kommuneoverlege i Målselv og Bardu kommune Vidar Bjørnås forklarer til Soldatnytt at serveringssteder med skjenkebevilling kan holde åpent dersom det er forsvarlig med tanke på smittevern.

– Det punktet det var brudd på, var kravet om avstand blant gjestene. Det var vesentlig flere gjester til stede i lokalet enn det som er mulig for at avstandsreglementet kan overholdes, sier Bjørnås.

– Det vi har sett og har erfaring med nasjonalt er at slike arrangementer kan føre til det vi kaller massesmittehendelser. Det vil si hendelser der en person som er syk er til stede bringer smitten videre til mange andre, sier Bjørnås.

I en pressemelding skriver Målselv kommune at Svingen Disco Pub vil være stengt inntil pandemien er over. Det skal være innehaver som selv har besluttet å holde stengt.

Soldatnytt har ikke lykkes å få en kommentar fra innehaveren.

Powered by Labrador CMS