Nyheter:

Helge Ingstad: Kaileie for tre millioner kroner

30 000 kroner per dag, det er prisen for å leie kai til KNM Helge Ingstad.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere i juni ble det klart at regjeringen ikke anbefaler at KNM Helge Ingstad skal repareres.

Nå ligger fregatten til kai ved Ågotnes utenfor Bergen inntil det blir besluttet hva som skjer videre, forteller kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland.

– For KNM Helge Ingstad har Sjøforsvaret i første omgang avropt tre måneders kaileie inkludert diverse tjenester ved CCB (Coast Center Base) Ågotnes. Dette beløper seg til i underkant av tre millioner kroner for en tre måneders periode. I tillegg kommer utgifter til strøm, skriver kommandørkapteinen i en epost til Forsvarets forum. 

Når utløper den inneværende tre-månedersperioden for leie av kai til Helge Ingstad? 

– KNM Helge Ingstad ble slept fra Haakonsvern til CCB  3. juni og skal i henhold til avropet ligge 91 døgn til kai på CCB. Fartøyet skal som kjent avhendes, og vil etter planen bli overført til Forsvarsmateriell (FMA) 1. juli.

– Videre skjebne for KNM Helge Ingstad er deretter i FMA sine hender, avslutter Herland. 

Det innbærer at Forsvaret har kontrakt på kaiplass for Ingstad til starten av september. Deretter må eventuelt en ny kontrakt signeres. 

Oppdrag: Avhend Ingstad

Forsvarsdepartementet skriver til Forsvarets forum at de har gitt Forsvarsmateriell i oppdrag å avhende KNM Helge Ingstad. Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell, Elisabeth Sandberg, er det ennå tidlig i prosessen med å planlegge avhendingen av Helge Ingstad.

– Å avhende innebærer at Forsvarets ikke lenger skal ha fregatten i sitt eierskap, sier Sandberg.

Ifølge Forsvarsmateriell kan en avhending fra Forsvaret blant annet være ved destruksjon, salg eller donasjon. 

Det som er klart er at fregatten, som har vært ute av operativ drift siden kollisjonen med TS Sola 8. november 2018, fortsetter å påføre Forsvaret kostnader. Utgiftene knyttet til heving, skiring og transport av KNM Helge Ingstad var beregnet til 726 mllioner kroner, ifølge Forsvarets årsrapport 2018. Store deler av den summen ble dekket inn ved revidert nasjonalbudsjett.  Nå er det kaileie, og eventuell destruksjon av fregatten som trolig vil utgjøre den største kostnaden.

«Eventuell destruksjon av fartøyet er beregnet til å koste 50-100 millioner. kroner. Dette er nettokostnad når salgsverdien av metall og annet materiell som kan gjenvinnes er fratrukket».  

Det het det i en tidligere pressemelding da tilstandsrapporten til Forsvarsmateriell ble presentert for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i mai 2019.

Deler: Ifølge sjef Maritime kapasiteter i FMA, Thomas Wedervang, kunne flere av komponentene om bord Helge Ingstad, brukes på andre fregatter (Foto: Ylva Seiff Berge/Forsvarets forum).

Reservedeler for millioner

Da fortalte sjef Maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, Thomas Wedervang, overfor Forsvarets forum at det var verdier for millioner av kroner i Helge Ingstad.

– Disse komponentene og delene har høy verdi for Sjøforsvaret. Det må testes og verifiseres tilstanden på dem før de eventuelt kan brukes på andre fregatter.

Ifølge en pressemelding fra Forsvarsmateriell er de aller fleste komponentene som kan benyttes som reservedeler, nå fjernet fra KNM Helge Ingstad.

Elisabeth Sandberg i FMA, forteller at fjerning av noen av komponentene fra fregatten er komplisert. 

– Enkelte av komponentene har vært for store til å få ut av fregatten uten å åpne deler av skroget. Man har derfor avventet dette arbeidet til KNM Helge Ingstads fremtid var avklart. En detaljert plan for hvordan og når resterende materiell skal fjernes er nå under utarbeidelse. 

Powered by Labrador CMS