Nyheter:

Bildet er fra en marinedag i St. Petersburg i 2019.
Bildet er fra en marinedag i St. Petersburg i 2019.

Norsk forsvarstopp demper skrekkbildet av Kina og Russland i nordområdene

Uvanlig mye positiv omtale av både Russland og Kina under et Arktis-seminar i Stockholm.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Kina forholder seg til internasjonale regler i nord. Kinesernes aktiviteter er mindre omfattende enn man kan få inntrykk av, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet.

Forsvarsdepartements sikkerhetspolitiske direktør Svein Efjestad sier det slik:

– Av og til virker det på meg som om man har et overdrevet trusselbilde av hva som skjer i nord. Det kommer stadig antydninger om stor kinesisk aktivitet i nord, men det kan jeg ikke se særlig tegn til. Det er ett eksempel på at vi bør følge med, men også at vi gjør det.

Svensk-norsk møtepunkt

Den norske ambassaden i Stockholm arrangerte, sammen med Folk og Forsvar i Sverige, et nettseminar om den sikkerhetspolitiske utviklingen i Arktis.

Det manglet ikke på uro for økt sikkerhetspolitiske utviklingen i Arktis. Samtidig stilte flere spørsmål ved hvor skumle Russland og Kina egentlig er i nord, i hvert fall foreløpig.

Svein Efjestad begrunnet sitt eksempel med at både Norge og Sverige følger godt med i timen.

– Fra norsk side har vi en modernisert etterretningstjeneste som følger svært godt med. Vi har også en betydelig analytisk evne i relevante departementet og i etterretningstjenesten. Dessuten har vi et omfattende samarbeide med de vestlige stormaktene i å analysere det som skjer.

Efjestad understreker at Russlands plassering av mange av sine langtrekkende systemer i nord betyr at de kan nå mål i hele Europa og delvis i Nord-Amerika.

-Det tiltrekker seg selvfølgelig oppmerksomhet fra de andre allierte, sier han.

Forsker: – Å kjøre på med amerikansk militærmakt i nordområdene kan bli farlig for Norge

Roser samarbeid med Russland

Kabinettsekretær Robert Rydberg i det svenske utenriksdepartementet understreker at Arktisk Råd er det viktigste forum for samarbeide i regionen.

– Samarbeidet med Russland fungerer bra innenfor rammen av både Arktisk Råd og Barentsrådet, sier Rydberg.

Sverige vil fortsatt ha «en strikt og prinsipiell innstilling til Russlands overtredelse av folkeretten».

– Samtidig har vi interesse av samarbeid med Russland på områder som har betydning for oss, som klima, miljø og polarforskning. Når Russland overtar formannskapet i Arktis råd i juni, vil Sverige fortsette vårt velfungerende samarbeide med Russland. Det tjener utviklingen i Arktis, og også vår sikkerhet og stabilitet i naboskapet, sier Robert Rydberg.

Norge: Et konstruktivt Russland

Statssekretær Halvorsen viser til Russland som Norges nabo.

– Vi er avhengig av et fungerende samarbeid på områder der vi har felles interesser. I de fleste tilfeller opplever vi at Russland opererer som en konsekvent og konstruktiv samarbeidspartner i det daglige samarbeidet i nord, sier statssekretær Halvorsen.

Audun Halvorsen er tidligere politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet. Nå er han statssekretær i Utenriksdepartementet.
Audun Halvorsen er tidligere politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet. Nå er han statssekretær i Utenriksdepartementet.

Han kaller havretten for bunnplanken som gir tydelige rettigheter og plikter til både arktiske og andre land.

– Det juridiske rammeverket i Arktis er avklart. Det er ingen utestående territorielle disputter av betydning. Det er et avgjørende bakteppe for at det fortsatt er samarbeid og stabilitet som dominerer i Arktis, sier Audun Halvorsen.

Etter eit par tiår kor terror har vore i fokus er Russland og Kina for alvor tilbake på den globale scena, seier den australske strategen David Kilcullen.

Bevisst utfordringene

Folkeretten og respekt for den er stikkord som går igjen når kinesere og russere blir omtalt. Audun Halvorsen understreker at Norge ikke har noe i mot samarbeid med et ikke-arktisk land som Kina – bare det skjer i tråd med folkeretten.

– Vi har felles interesse i nord med Kina, først og fremst innenfor klima-og miljøforskning. Men også en høy bevissthet om at dette samarbeidet har sine utfordringer. Vi er opptatt av å føre en helhetlig, tydelig norsk politikk overfor land som Kina i arktiske spørsmål. Vårt inntrykk er så langt at kinesisk side forholder seg til internasjonal rett i nord, men det er et område vi åpenbart må følge nøye med på sammen med våre arktiske venner.

– Generelt vil jeg likevel si at pr i dag er omfanget av det kinesiske engasjementet i Arktis langt mindre enn det man kanskje kan få inntrykk av, gitt den oppmerksomheten som er rundt dette spørsmålet, sier statssekretær Halvorsen.

Russland + Kina = delvis sant

Både UD og Forsvarsdepartementet registrerer et økt samarbeid mellom Russland og Kina i Arktis, særlig innen energi og skipsfart. Likevel regner både Halvorsen og Efjestad med at de to gigantenes fellesinteresser i nord har sine begrensninger.

Efjestad vil likevel følge det russisk-kinesiske militærsamarbeidet med stor interesse.

– Russland og Kina har gjennomført felles flyoperasjoner i Stillehavet, ikke langt fra Korea og Japan. Vi vet også at Russland deltar i utbyggingen av kinesiske «early-warning»-system. Det er en stor grad av eksport fra Russland til Kina. Noen sier at Kina kan kanskje ha en fremtidig målsetning om å operere strategiske u-båter i polhavet, men det tviler jeg sterkt på. Har ikke sett noen indikasjoner på det, sier han.

– Men både Putin og kinesiske myndigheter omtaler samarbeidet mellom de to landene som stadig økende og som en strategisk allianse. Hvis dét får konkrete utslag i nord, er vi i en ny situasjon, sier Efjestad.

Konsekvens av USAs holdning

Departementsråd Johan Lagerlöf i det svenske Forsvarsdepartementet mener det kanskje kan være snakk om et russisk-kinesisk fornuftsekteskap, som vesten bør følge med på.

Forskningsleder Niklas Granholm i Försvarsanalys FOI stiller spørsmålet om det også kan være starten på en militærpolitisk allianse mellom Kina og Russland.

-Kombinasjonen av de tre store i Arktis – USA, Russland og Kina – kommer til å sette mye av mønsteret. Vi ser et USA som er svært kritisk til Russlands opptreden i forhold til havretten og avviser helt at Kina kan kalle seg «nær-arktisk-stat». Dette vil få konsekvenser, tror Niklas Granholm.

Powered by Labrador CMS