Nyheter

SKIPSSJEF PÅ HMS ALBION: Kommandør Marcus Hember i Royal Navy er sjef på det 176 meter lange skipet som ble sjøsatt i 2001.

Britene har flyttet øvelse Joint Warrior fra Skottland til Norge

VÅGSFJORDEN (Forsvarets forum): I vanskelige tider jobber gamle venner sammen, sier den britiske skipssjefen Marcus Hember, utenfor kysten av Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Joint Warrior, som tradisjonelt har hatt sitt fokus i havområdene nordvest for Skottland,
er i år designet som det maritime bidraget til til den norske øvelsen Joint Viking.

Det betyr at de to øvelsene foregår som en kombinert øvelse under ledelse av Forsvarets operative hovedkvarter (FHO) og britiske Joint Training & Exercise Planning Staff (JTEPS).

– Ved å flytte Joint Warrior hit forsterker vi denne delen av verden, og benytter anledningen til å jobbe sammen med deres nasjonale øvelse. Vi bidrar med mer kompleksitet og flere ressurser ved å synkronisere de to øvelsene, sier kommandør Marcus Hember til Forsvarets forum.

Han er skipssjef på det amfibiske krigsskipet HMS Albion, som er bygget for å frakte tropper og kjøretøy inn i en krigssone via sjøveien.

Hember mener det er en fordel at både værforholdene og landskapet på norskekysten er forskjellig fra det britiske styrker normalt øver i.

Han legger til Storbritannia samtidig markerer sin forpliktelse som medlem av Joint Expeditionary Force (JEF), omtalt som et «rammeverk for likesinnede nordeuropeiske nasjoner».

– Gamle venner

– Hvorfor har dere flyttet Joint Warrior hit?

– Konteksten er den utfordrende nordeuropeiske sikkerhetssituasjon. For mange nasjoner kan dette være en bekymring. I vanskelige tider jobber gamle venner sammen. Storbritannia og Norge er gamle venner. I den sammenhengen er det fornuftig at vi er her og viser at vi står sammen om sikkerheten i Nord-Europa.

Når det gjelder undersjøiske gassrør og fiberkabler, sier Hember at dette ikke er på plakaten i denne øvelsen.

– Jeg har ikke fokus på det i HMS Albion, men Storbritannia er definitivt opptatt av det.

– Har infrastruktur på havbunnen innvirkning på seilingsmønstrene til dette skipet?

– Uansett hvor britiske krigsskip opererer er vi oppmerksomme på maritim sikkerhet i videste forstand, men jeg vil ikke si noe mer detaljert enn det.

KONTREADMIRAL: Sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen, om bord på HMS Albion 7. mars 2023.
KONTREADMIRAL: Sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen, om bord på HMS Albion 7. mars 2023.

Norske bidrag

I øvelsen deltar Norge med blant annet fregatter, korvetter, mineryddere, ubåt og kystjegere. Sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen, var også om bord på HMS Albion.

– Hva betyr det at Joint Warrior er blitt en del av Joint Viking?

– Det er veldig viktig for oss å trene på hele prosessen med å forsterke Norge, og den starter langt utenfor Norge med å sikre de maritime områdene, sier Andersen til Forsvarets forum.

Han forteller at det har vært en periode med god maritim øvingsaktivitet fra Middelhavet og helt til Nord-Norge de siste ukene.

– Hvis man zoomer ut ser man et Nato som styrker evnen til å gjennomføre avanserte maritime operasjoner. Det er en sammenhengende Nato-demonstrasjon av samhold, styrke og evne til å koordinere operasjoner.

Se lav passering av F-35 i øvelsen Joint Viking.

ØVELSE: En norsk korvett i Vågsfjorden passerer HMS Albion.
ULA-KLASSEN: En Norsk ubåt i Vågsfjorden under Joint Viking 2023.
ROYAL NAVY: To britiske helikoptre lander på HMS Albion.
ROYAL NAVY: Britiske helikoptre som har flydd fra Bardufoss lander på HMS Albion.
SJEF: Flaggkommandør Jeanette Morang er sjef for Natos JEF innsatsstyrke på øvelsen.

Sømløs luft-sjø-samarbeid

Sjefen for JEF-styrkene som deltar i Joint Warrior er den nederlandske flaggkommandøren Jeanette Morang. Hun skal bidra til at marineøvelsen Joint Warrior kobles «sømløst» sammen med landøvelsen Joint Viking og luftøvelsen Cobra Warrior. På dette stadiet i øvelsen har hun 18 skip under sin ledelse.

Hun sier til Forsvarets forum at de følger et scenario der Nord-Norge blir okkupert av en fiktiv nasjon.

UNDER DEKK: Skipssjef på HMS Albion, Marcus Hember, og sjefen for JEF-stryken på øvelsen, flaggkommandør Jeanette Morang.

– Så spørsmålet er: Hva er neste skritt? Er det en Artikkel 5 [gjensidig bistand ved et angrep på en av partene, journ. anm.] Eller vil det være et forsøk på å begrense konflikten til Nord-Norge? Skal konflikten holdes på land?

Morang legger til at i scenariet pågår en diskusjon i Det nordatlaniske råd om veien videre. Men samtidig har Storbritannia tilbudt Norge støtte fra JEF. Dessuten vil USA bidra med destroyeren Arleigh Burke, selv om USA ikke er med i JEF.

Mye i Joint Warrior handler om å sette i land marineinfanteri. I tillegg går andre JEF-soldater inn som fremskutte enheter. De skal blant annet lokalisere andre allierte styrker som de ikke vet hvor er, forteller hun.

– Det gjelder å knytte sammen de ulike kommandonivåene, i tillegg til interoperabilitet på land og sjø, sier Morang.

Joint Expeditionary Force (JEF)

JEF ble etablert i 2014 som en respons på et Nato-initiativ. JEF består av 10 nordeuropeiske land, inkludert Norge, Sverige og Danmark. JEF tar sikte på å være komplementær til Nato.

Et sterkt partnerskap gir en flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke som er godt intergrert og som kan reagere raskt, når som helst og i alle miljøer, ifølge JEF.

Powered by Labrador CMS