Nyheter:

Flere politikere mener at saken til Ole Vikre som nektes kompensasjon viser en sviktende oppfølging av veteraner.

– Vi kan ikke akseptere at de står alene

Politikere reagerer kraftig på at veteran Ole Vikre nektes kompensasjon for sine psykiske skader.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er rystende å lese om saken til Ole Vikre, og vi vet at det er flere som står i en slik kamp. Våre veteraner har gjort en stor innsats, og mange har betalt en høy pris, både under og etter tjeneste. Vi kan ikke akseptere at de står alene mot et system hvor de verken blir hørt eller forstått.

Det skriver partileder i Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken til Forsvarets forum.

Ole Vikre tjenestegjorde i Libanon i 1986. Han fikk senere konstatert psykisk skade. Fire spesialister konkluderte at det var tjenesten for FN og Norge som førte til skaden. Likevel har Statens pensjonskasse nektet 54-åringen kompensasjon og tilsidesatt samtlige spesialitserklæringer.

NB! Forsvarsdepartementet er forelagt kritikken som framkommer i denne artikkelen.

- At veteranene får en rettferdig erstatning er en av de viktigste sakene vi behandler i forbindelse med veteranmeldingen. Det er alvorlig når vurderingen til spesialister uten videre blir tilsidesatt av Statens pensjonskasse, slik denne saken viser. Vi må sørge for at veteranene kan få behandlet saken sin på nytt når det er tvil om rettspraksisen, skriver Lysbakken.

Les også: – Den nye veteranmeldingen gir grunn til bekymring

Lysbakken er kritisk til at regjeringen ikke har tatt stilling på spørsmål knyttet til erstatning for veteraner

– Denne meldingen er nesten ribbet for forpliktelser og konkrete planer, og det kan vi ikke godta. Vi fremmer derfor flere forslag som vil forplikte regjeringen til å legge konkrete planer på bordet for en verdig oppfølging av veteranene.

Flere reagerer

Også forsvarspolitisk talsperson i Høyre Hårek Elvenes mener det er viktig at veteraner ikke må gjennomgå det samme som Ole Vikre. Han peker også på betydningen av den nye veteranmeldingen.

– Jeg har forståelse for Vikres vanskelige situasjon. Akkurat nå behandler Stortinget flere saker som tar sikte på å bedre veteranenes rettigheter. Særlig viktig er den nye stortingsmeldingen om veteraner, «Også når det blir krevet - Veteraner i vår tid. Det er i denne sammenhengen naturlig å vurdere reglene for behandling av spesialisterklæringer slik at prosesser som den Vikre har opplevd, kan unngås. Det skylder vi veteranene våre, skriver Elvenes i en sms til Forsvarets forum.

– Regjeringen svikter

– Denne saken viser det vi har sett i lang tid: Regjeringa svikter veteranene, skriver skriver partileder i Rødt Bjørnar Moxnes.

Han mener regjeringen prioriterer utenlandsoppdrag på bekostning av veteraner.

– Når USA ber oss bruke hundrevis av millioner på krig langt borte er regjeringa sjenerøs med å punge ut, men blir plutselig veldig gjerrig når soldatene de sendte ut kommer hjem med skader og trenger at fellesskapet stiller opp. Det er derfor Rødt har fremmet et eget forslag som skal sikre rettmessig erstatning for veteraner med psykiske skader, som vi håper å få med resten av Stortinget på.

Partileder i Rødt Bjørnar Moxnes er sterkt kritisk til behandlingen av veteran Ole Vikre.

Illustrerer artikkelen om Vikre noe som dere ønsker å ta med dere i behandlingen av veteranmeldingen i høst?

– Regjeringa påstår at det ikke har skjedd en innstramming av regelverket for erstatning, men denne saken styrker vår mistanke om at det er tilfelle. Derfor har vi foreslått en gjennomgang av disse sakene, med mål om gjenopptakelse der vedtak kan være i strid med gjeldende rett. Når fire uavhengige psykiatere slår fast skade som følge av utenlandstjeneste uten at det leder til erstatning, er det noe som er alvorlig galt i saksbehandlinga.

Flere i samme situasjon

Også Liv Signe Navarsete i Senterpartiet er kritisk til det som kommer fram i artikkelen til Forsvarets forum.

– Det er mange i hans situasjon i dag. Senterpartiet mener at staten ikke følger opp veteranene våre godt nok i dag. Vi har også stilt oss spørrende til hvorfor spesialisterklæringene blir satt til side i så mange saker, og hvorfor andelen som får avslag har økt betraktelig de siste årene.

– Senterpartiet kommer derfor til å støtte forslag 1-3 og 5 i Rødt sitt representantforslag som blir behandlet parallelt med veteranmeldingen i Utenriks- og forsvarskomiteen, skriver Navarsete og peker blant annet på Rødts forslag der det blant annet heter:

Den politiske behandlingen av veteranmeldingen vil skje i oktober.

Powered by Labrador CMS