Nyheter:

Ole Vikre (i midten) har fire spesialisterklæringer som konkluderer at tjenesten i Libanon er årsaken til at han er psykisk skadd. Likevel får han ikke erstatning.
Ole Vikre (i midten) har fire spesialisterklæringer som konkluderer at tjenesten i Libanon er årsaken til at han er psykisk skadd. Likevel får han ikke erstatning.

Forsvarsministeren:– Jeg forstår reaksjonene på Vikres historie

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at regjeringen ønsker å forbedre den juridiske behandlingen av skadesaker.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg forstår reaksjonene på Vikres historie. Denne og lignende saker er bakgrunnen for at vi satte ned et utvalg som så på erstatningsordningene.

Det skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Forsvarets forum. Statsråden sikter til utvalget som kom med sin rapport i januar 2020 som i konkluderte med at ordningene stort sett fungerte tilfredsstillende.

– Noe ble behandlet i Veteranmeldingen som nå ligger i Stortinget, skriver Bakke-Jensen videre.

– De andre noe mer juridisk tunge momentene arbeides det med.

Veteranforeninger og fagforbund har imidlertid stilt seg bak et forslag fra Rødt som tar til orde for endringer ved veteranmeldingen fra regjeringen.

Forsvarsminister Bakke-Jensen uttrykker at det er viktig å forsikre seg om at veteraner som har søkt om kompensasjon eller erstatning, får en rettferdig saksbehandling.

Kompensasjonsordningen

  • «Særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonal operasjon» ble etablert i 2010 med følgende hensikt: «Formålet med forskriften er å gi økonomisk kompensasjon til tilsatt og tidligere tilsatt militært personell i Forsvarsdepartementet med underliggende etater, som har pådratt seg en psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i en internasjonal operasjon» .
  • Den forvaltes av Statens pensjonskasse på vegne av Forsvarsdepartementet.
  • I perioden 2010–2019 har 817 veteraner søkt om kompensasjon i henhold til ordningen.
  • 341 veteraner har fått kompensasjon, og til sammen er det utbetalt om lag 1,5 milliarder kroner. Flertallet av veteranene som fikk kompensasjon har tjeneste i Libanon, enkelte veteraner har tjenestegjort på Balkan i Afghanistan eller i andre land.
  • Utbetalingene er større enn det som ble lagt til grunn da ordningen ble innført - da ble anslått at utbetalingene etter ordningen ville beløpe seg til rundt 130 millioner kroner .
  • Ved utgangen av september 2020 viste tall fra SPK at 12 veteraner blitt innvilget kompensasjon de to siste årene (2020 og 2019); på henholdsvis inntil 35 G (7) og inntil 65 G (5).
  • Én «G» er grunnbeløpet i Folketrygden og tilsvarer 101.351 kroner.

Kilder: Forsvarsdepartementet, Statens pensjonskasse og Lovdata

– Jeg er opptatt av at vi skal få på plass et system for å sikre at spesialisterklæringer ikke tilsidesettes på feilaktig grunnlag.

– Rystende å lese

Historien om Libanon-veteran Ole Vikre (54) har skapt kraftige reaksjoner blant flere politikere. Vikre har fire spesialisterklæringer som alle konkluderer med at hans psykiske skader skyldes tjenesten i Libanon 1986. Likevel nektes han kompensasjon og alle spesialisterklæringene er tilsidesatt av Statens pensjonskasse.

Det er rystende og vi vet at det er flere som står i en slik kamp. Våre veteraner har gjort en stor innsats, og mange har betalt en høy pris, både under og etter tjeneste. Vi kan ikke akseptere at de står alene mot et system hvor de verken blir hørt eller forstått, skrev partileder i SV Audun Lysbakken til Forsvarets forum.

– En innstramming

Partileder i Rødt Bjørnar Moxnes mener at det har blitt langt vanskeligere å få erstatning for veteraner:

– Regjeringa påstår at det ikke har skjedd en innstramming av regelverket for erstatning, men denne saken styrker vår mistanke om at det er tilfelle, skrev Moxnes til Forsvarets forum.

Hårek Elvenes i Høyre håper at andre veteraner slipper å gå gjennom det samme som Ole Vikre.

– Jeg har forståelse for Vikres vanskelige situasjon. Akkurat nå behandler Stortinget flere saker som tar sikte på å bedre veteranenes rettigheter. Det er i denne sammenhengen naturlig å vurdere reglene for behandling av spesialisterklæringer slik at prosesser som den Vikre har opplevd, kan unngås. Det skylder vi veteranene våre, skrev Elvenes til Forsvarets forum.

Powered by Labrador CMS