Nyheter

I FARTA: Forsvarets treningssko får lav score blant soldatene, for øvrig er de vernepliktige stort sett fornøyd.

Vernepliktsundersøkelsen: Kvinnene scorer bedre på trivsel enn mennene

Selv om 80 prosent av de vernepliktige trives godt i Forsvaret, er trenden fallende.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vernepliktsundersøkelsen fra 2018, 2019 og 2020 er lagt ut på Forsvarets nettsider, og kan leses i sin helhet der.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Resultatene viser at 80 prosent av dem inne til førstegangstjeneste trives godt eller meget godt. Imidlertid scorer kvinnene 5 prosentpoeng høyere enn mennene på trivsel, men for begge kjønn er trivselen litt fallende de siste fem årene.

Respondentene er dessuten spurt om de ville avtjent førstegangtjenesten dersom den var frivillig, der svarte 80 prosent av kvinnene ja, mens 78 prosent av mennene svarte det samme. Også her er andelen synkende.

87 prosent svarer at de er fornøyde med kollegene de tjenestegjør sammen med, 72 prosent er fornøyde med rekrutten, 58 prosent er fornøyde med øvelsene, 58 prosent er fornøyde med befalet og 55 prosent er fornøyde med de sanitære forholdene på kasernen eller fartøyet der de bor.

Klær og utstyr

En av kategoriene de vernepliktige er blitt spurt om, handler om såkalt PBU, som er en forkortelse for personlig bekledning og utrustning.

Der svarer 38 prosent at de er fornøyd med treningsskoene. Marsjstøvlene derimot, er 80 prosent fornøyde med.

Det største gapet mellom kvinner og menn ligger i undertøyet, der er 58 prosent av kvinnene ganske eller svært fornøyd, mens bare 33 prosent av deres mannlige medsoldater syns det samme.

Plagget som scorer best hos de vernepliktige er arbeidsuniformen, som 85 prosent svarer at de er fornøyde med. Permantrekket er bare halvparten ganske fornøyd eller svært fornøyd med.

Seksuell trakassering

Undersøkelsen har stilt spørsmål rundt et av temaene som har fått mye oppmerksomhet i Forsvaret de siste årene, nemlig seksuell trakassering.

68 prosent av trakasseringen kommer ifølge undersøkelsen i form uønskede verbale kommentarer, som kan være kommentarer om kropp, utseende, bruk av kjønnslige ord, uttrykk eller forslag og krav om seksuelle tjenester.

51 prosent av trakasseringen kommer i form av uønskede berøringer av seksuell karakter, slik som uønsket klemming, beføling på kroppen og kyssing.

9 prosent av trakasseringen kommer gjennom bruk av digitale mobile plattformer, ifølge respondentene. Det kan være uønskede bilder eller filming av seksuell eller pornografisk karakter via mobiltelefoner, rykte- eller bildespredning via sosiale medier eller chat.

Undersøkelsen har spurt hvor trakasseringen har funnet sted. 33 prosent har skjedd i aktiv tjeneste, 32 prosent i både aktiv tjeneste og utenfor aktiv tjeneste og 28 prosent har skjedd utenfor den aktive tjenesten, ifølge respondentene.

Respondentene har blitt spurt når seksuell trakassering skjer. 16 prosent har svart at det skjer i rekruttperioden, 63 prosent har svart avdelingsperioden, 8 prosent har svart begge deler.

Når det gjelder hvem som trakasserer, har respondentene svart at det i tre av fire tilfeller er medsoldater som gir uønsket oppmerksomhet eller trakasserer seksuelt. 5 prosent har svart at det er nærmeste overordnede, 12 prosent at det er andre befal, mens 5 prosent svarer at det er andre som står bak.

Mat

De vernepliktige er mest fornøyd med lunsjen, der soldater svarer 73 prosent. Minst fornøyde er de med kveldsmaten, som får 26 prosent. Det kan ha sammenheng med at 73 prosent oppgir at de må smøre kveldsmaten selv i matpakke i forbindelse med middag.

Forsvaret har jevnlig gjennomført større undersøkelser blant soldater inne til førstegangstjeneste

Hensikten er å måle soldatenes trivsel i tjenesten, arbeidsmiljø, sikkerhet og framtidige karriereplaner i Forsvaret.

Soldatene som deltar i undersøkelsen, må ha tjenestegjort i minimum seks måneder.

Antall intervjuer som ble gjennomført var 3678 stykker av 7738 invitasjoner som ble sendt ut for soldater å ta, noe somgir svarprosent på 47.

Svarene består av 40 prosent kvinner og 60 prosent menn.

Intervjuene ble gjennomført i perioden mellom 19. november 2020 og 6. februar 2021 gjennom Altinn eller Digipost.

Powered by Labrador CMS