Nyheter

AFGHANISTAN: En norske soldat i ISAF-styrken patruljerer i Kabul i 2004.

Regjeringen med ny tiltaksplan for veteranpolitikk

Regjeringen har vedtatt en tiltaksplan for oppfølging av personell som har vært i internasjonal tjeneste for Forsvaret.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Regjeringen har fastsatt en tiltaksplan for videre anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner», skriver regjeringen på sine nettsider.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Tiltakene skal følge opp stortingsmeldingen «Også vi når det blir krevet - veteraner i vår tid» fra 2020.

Mange veteraner fra internasjonale operasjoner sliter med helseproblemer. Flere har kritisert myndighetene for ikke å gjøre nok for å følge dem opp. I sommer skrev Forsvarets forum om Trym Olsen, som lenge har hatt psykiske plager etter å ha tjenestegjort i Afghanistan.

Dette er tiltakene som skal følges opp av regjeringen:

  1. Kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandsoperasjoner, også innen sivil forskning. Det vil legges frem en overordnet strategi for norsk veteranforskning i og utenfor forsvarssektoren.
  2. Utvikle en fellesdepartemental kommunikasjonsplan for arbeidet med oppfølging av veteraner, for å synliggjøre og forbedre effekten av regjeringens politikk på området.
  3. Etablering og kompetanseheving av regionale veterankontakter på utvalgte familievernkontor nær Forsvarets største avdelinger.
  4. Fortsatt oppfølging av endringer i forsvarstilsatteforskriften slik at det kan gis kompensasjon for ulønnet foreldrepermisjon og hjemmedager med sykt barn når en av barnets forelder tjenestegjør i en internasjonal operasjon.
  5. Videreutvikle kompetanse og samhandling i det sivile hjelpeapparatet.
  6. Sørge for at fastleger og annet helsepersonell vet hvor de kan ta kontakt for informasjon om veteranrelaterte utfordringer.
  7. Sørge for at spesialisthelsetjenesten deltar i regionale fagnettverk for innsatspersonell som utvikler og deler kompetanse og bidrar til samhandling på feltet.
  8. Arbeide for større åpenhet omkring psykisk helse og mot stigmatisering av psykiske helseskader blant personell som har deltatt i internasjonale operasjoner gjennom økt kunnskap, bevissthet og informasjon.
  9. Statsforvalterne vil fortsatt oppfordres til dialog og oppfølging av kommunene mht. veteranene fra internasjonale operasjoner, herunder 8. mai og kommunale veteranplaner.
Powered by Labrador CMS