Nyheter

VALGKAMP: Statsminister Erna Solberg besøkte Ørlandet flystasjon med pressen på slep i slutten av juli.
VALGKAMP: Statsminister Erna Solberg besøkte Ørlandet flystasjon med pressen på slep i slutten av juli.

Ny hovedregel for politiske besøk i forsvarssektoren: Media skal ikke være med

Regjeringen har innført hovedregel om at stortingspolitikere ikke skal ta med seg journalister på besøk i forsvarssektoren. Samtidig driver Erna Solberg valgkamp i Forsvaret med pressen på slep.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det blir prinsipielt feil og noe vi vil advare mot, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård i SV til Forsvarets forum om regjeringens oppdatert retningslinjer for politiske besøk.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I juli sendte Forsvarsdepartementet et notat til etatene i forsvarssektoren med retningslinjer for hvordan de skal håndtere besøk av politikere. Dette er ifølge departementet noe som vanligvis blir gjort i forkant av valg.

Nytt av året er en regel som slår fast at media som hovedregel ikke skal være sammen med politikere som er på besøk i forsvarsetatene.

«Hovedregelen er at media ikke skal være til stede ved slike besøk», står det i notatet, som Forsvarets forum har fått innsyn i.

Det utelukkes derimot ikke at media kan være med.

«Dersom media skal være til stede, skal det være forhåndsavtalt med etaten, og det er etaten som avgjør om media kan være til stede», står det videre i retningslinjene.

– Prinsipielt feil

Hovedregelen om at pressen ikke skal være til stede under politiske besøk blir møtt med kritikk fra opposisjonspartier på Stortinget.

– Det er utrolig provoserende at regjeringen velger å strupe tilgangen til media, mens regjeringen selv kan reise rundt med fullt PR-sirkus, sier Øvstegård i SV.

SV-politikeren understreker at forsvarssektoren har godt av innsyn og politisk debatt.

VIKTIG: Freddy André Øvstegård mener at det er viktig å kunne få medieoppmerksomhet under politikerbesøk.
VIKTIG: Freddy André Øvstegård mener at det er viktig å kunne få medieoppmerksomhet under politikerbesøk.

– Politikerbesøk er en viktig del av det å få medieoppmerksomhet. Det er slik forholdet mellom politikk og mediene ofte fungerer. Forsvaret trenger mer kontakt mellom samfunn, media og folkevalgte heller enn mindre, sier Øvstegård.

Les også: SV-politiker om forsvarsministeren: – Oppfører seg som en drittsekk

Partiet Rødt er enig med SV i kritikken.

– Det framstår jo litt underlig om Erna Solberg driver valgkamp på militær grunn, samtidig som det sendes ut retningslinjer der det står at pressen som hovedregel ikke skal være til stede under politiske besøk til etater i forsvarssektoren. Vi kan ikke ha det sånn at regjeringa kan drive valgkamp fra militærbaser, mens de folkevalgte og pressen ikke gjør besøk i forsvarssektoren som er nødvendige for å belyse viktige forsvarsspørsmål, skriver politisk rådgiver i Rødt Seher Aydar i en e-post.

Kritisk presseorganisasjoner

Også presseorganisasjoner bekymret for regelendringen.

– Det er uheldig med en hovedregel om at medier ikke skal få være med, skriver Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund i en e-post.

GENERALSEKRETÆR: Elin Floberghagen.
GENERALSEKRETÆR: Elin Floberghagen.

– Tilgang til informasjon er en del av ytringsfriheten, som følger av grunnloven. Utgangspunktet er at nektelser, som å ikke kunne følge en folkevalgts besøk på et militært anlegg, må begrunnes. Her legges det opp til det motsatte: en hovedregel om å nekte, og at tilgangen må begrunnes, fortsetter hun.

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, har forståelse for at etatene i forsvarssektoren ikke alltid kan ta imot alle journalister, enten på grunn av kapasitet eller av sikkerhetsgrunner. Men i den grad det er mulig, bør det legges til rette for at mediene kan være med.

– Jeg synes at det er litt pussig at hovedregelen er at media ikke skal være til stede. Hovedregelen må være at det legges til rette for besøk av media, sier Jensen.

Avviser kritikken

Retningslinjene fra Forsvarsdepartementet tar utgangspunkt i dokumentet Regjeringens forhold til Stortinget, som er utarbeidet av Statsministerens kontor (SMK).

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved SMK skriver i en e-post til Forsvarets forum at det fortsatt vil være mulig å ha med media når enkeltrepresentanter ønsker å besøke Forsvaret for å skaffe seg fagkunnskap, men at dette må avklares i hvert enkelt tilfelle med det enkelte sted.

– Når statsråder og stortingsrepresentanter har faglige møter med underliggende etater er hovedregelen at pressen ikke er til stede. Tidligere har det vært lagt til grunn at alle avtaler om stortingsrepresentanters besøk til underliggende etater skulle gå via departementet. I retningslinjene har vi nå lempet på dette ved å åpne for at slike møter kan avtales direkte med underliggende etat, uten å gå via departementet, skriver Alstadsæter.

Les kronikken: Valgpåvirkning og falske nyheter

– Hva er årsaken til at media som hovedregel ikke skal være med når politikere besøker underliggende etater i forsvarssektoren?

– Retningslinjene gir ikke noe forbud mot at media er med på slike besøk, men fastsetter en regel om at dette eventuelt må avtales med det aktuelle organet.

– Hva tenker statsministeren/SMK om kritikken fra SV og Presseforbundet?

– Premisset i kritikken er feil. Det er fortsatt mulig å ha med media når representanter besøker Forsvaret for å skaffe seg fagkunnskap, men dette må avklares med det enkelte sted.

Dette er retningslinjene

  • Alle besøk av stortingsrepresentanter skal varsles fra den underliggende etaten til departementet så raskt som mulig. Dette gjelder uavhengig av hvilket nivå i organisasjonen besøket skjer på. Varselet skal gå via øverste ledd i etaten til departementet.
  • Etaten som får forespørselen, må foreta en vurdering av om den har kapasitet og anledning til å ta imot besøket og avgjøre hvem som skal som delta på møtet. Hovedregelen er at media ikke skal være til stede ved slike besøk. Dersom media skal være til stede, skal det være forhåndsavtalt med etaten, og det er etaten som avgjør om media kan være til stede.
  • Hensikten med besøket må være å gi representanten generell kunnskap om organets ansvarsområde. Informasjonen som kan gis, skal være informasjon som kunne vært gjort tilgjengelig for allmennheten. Temaene som drøftes må avgrenses mot synspunkt på politiske veivalg som kan sette ansatte i en vanskelig situasjon opp mot lojalitetsplikten, jf. Etiske retningslinjer for statstjenesten.
  • Representanter bør ikke gjennomføre besøk samtidig med at Stortinget eller komiteen enkeltrepresentanten sitter i, har til behandling en sak som angår etatens ansvarsområde. Når en komité har en sak til behandling, bør besøk til berørte underliggende etater skje i form av komitébesøk. Dersom noen representanter likevel ønsker å besøke en etat i en slik periode, skal henvendelsen rutes gjennom departementet. Etaten skal i etterkant av besøket lage en overordnet oppsummering av besøket, herunder hvilket tema som ble berørt. Oppsummeringen sendes departementet.
Powered by Labrador CMS