Nyheter

UT AV NATO: Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil erstatte Nato med en nordisk forsvarsallianse.
UT AV NATO: Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil erstatte Nato med en nordisk forsvarsallianse.

Vil kutte i kjøp av F-35

Vi kan samarbeide med USA der vi har felles interesser, men om vi blir dratt inn i stormaktskonflikten mot Russland, så blir vi ikke trygge, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I forkant av stortingsvalget 13. september, har Forsvarets forum sendt ti spørsmål til alle de politiske partiene som er representert på Stortinget. Her svarer partileder i Rødt Bjørnar Moxnes.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Hva er den viktigste forsvarspolitiske saken for ditt parti?

– Norge trenger en selvstendig forsvarspolitikk, som bygger på et sterkt nasjonalt forsvar og der Norges sikkerhetsinteresser og folkeretten går foran USAs globale stormaktsinteresser.

– Er det noen avdelinger i Forsvaret det bør satses mer på?

– Rødt er spesielt opptatt av å styrke Hæren, Heimevernet og Sjøforsvaret, og har i våre alternative budsjetter økt overføringene til disse forsvarsgrenene betydelig.

– Hva er den største sikkerhetspolitiske trusselen Norge står overfor, og hvordan bør den håndteres?

– Rødt er opptatt av at Norge må beholde lavspenning i nord, bevare vår selvstendighet overfor stormaktene og unngå å bli slagmark i en eventuell konflikt mellom atommaktene USA og Russland. Da bør vi hente fram igjen den sunne fornuften som lå bak basepolitikken, og få en slutt på dagens politikk, der USA tar over norske forsvarsoppgaver og heller satse på å bygge styrke vår selvstendige forsvarsevne. Russerne frykter ikke et solid norsk Forsvar, men de frykter at USA bruker Norge som oppmarsjområde og flytter stadig tyngre skyts stadig nærmere Russland-grensen.

– Er noen trusler mot Norge undervurdert?

– At klimaendringer og pandemier er blant de største truslene mot vår sikkerhet, sier også noe om at vi har vært heldige som har levd i fred med en til tider skremmende nabostormakt i øst gjennom flere århundrer. Dessverre ser det ut til at vi undervurderer at USA ikke er like opptatt av å bevare den lavspenningen i forhold til Russland som har vært helt avgjørende for norsk velstandsvekst de siste hundre årene. Norske politikere må forstå at vi kan samarbeide med USA der vi har felles interesser, men om vi lar oss bruke og dra inn i stormaktskonflikten mot Russland, så blir vi mindre, ikke mer trygge.

– Har Norges engasjement i Afghanistan vært vellykket?

– Afghanistan-krigen er Natos største nederlag gjennom historien. Verdens oppfatning er at Nato ble slått av en gruppe fjellbønder med håndvåpen fra forrige århundre, og at USA sviktet sine egne allierte og overlot dem til Taliban.

– Den amerikanske presidenten vedgikk nylig at krigen aldri handlet om nasjonsbygging, men kun om USAs egne interesser, og med det slo beina under troverdigheten til europeiske og norske regjeringer som har begrunnet krigen med retorikk om nasjonsbygging, menneskerettigheter og demokrati. Det betyr at politikerne har sendt 9200 norske soldater ut i krig som gikk ut på noe helt annet enn det de ble fortalt. Noen av dem kom aldri hjem, og regjeringas elendige behandling av mange av soldatene som kom hjem med alvorlige psykiske skader er blitt et skammens kapittel.

– Bør Norge bruke mer eller mindre penger på forsvar?

– Rødts har i våre alternative budsjetter bevilget omtrent like mye som regjeringen, men gjennom omprioriteringer økt bevilgningene til Hæren, Heimevernet og Sjøforsvaret kraftig.

– Bør Norge være medlem av Nato?

– Rødt ønsker en nordisk forsvarsallianse som kan erstatte Nato. Nato er i altfor stor grad knyttet til USAs stormaktsinteresser. Etter at Nato gjorde krigføring mot fjerntliggende land som ikke truer alliansen til en av sine hovedoppgaver, har Norge blitt trukket inn i rekke kriger, som ifølge tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen bidro til å svekke Norges militære beredskap.

– I hvilken grad bør Norge delta i militære oppdrag utenfor Natos nærområder?

– På 1990-tallet begynte Norges politiske elite et storstilt eksperiment med å sende norske styrker ut til USA og Natos angrepskriger i tidligere vestlige kolonier i Afrika og Asia. Det var et drastisk brudd med det som har vært en bærebjelke i norsk politikk fra 1814 til 1991, nemlig at Forsvaret skulle forsvare Norge, ikke delta i andre stormakters krigføring i utlandet. Rødt vil gjenreise den bærebjelken og bygge norsk sikkerhetspolitikk på sunn fornuft og et sterkt nasjonalt forsvar.

– Bør Norge avvikle verneplikten?

– Rødt mener verneplikten er viktig for forsvarsevnen og forsvarsviljen.

– Hvor mener du man kan kutte/spare penger i Forsvaret?

– Kampflyet F-35 har nå beregnede levetidskostnader på over 300 milliarder som vil ramme hele Forsvarets økonomi i årtier, og flyet er ikke engang egnet til suverenitetshevdelse over Norges havområder. Rødts politikk har hele tiden vært å kutte i dette kjøpet som ble til gjennom en tvilsom anbudsprosess under hemmelig amerikansk press, og å kutte i deltakelse i USA og Natos krigføring i fjerne himmelstrøk.

Les intervjuene med de andre partiene:

Anniken Huitfeldt (Ap): – Forsvaret trenger nå flere folk

Christian Tybring-Gjedde (Frp): Vil styrke Cyberforsvaret, E-tjenesten og spesialavdelingene

Geir Toskedal (KrF): – Den ikke-militære trusselen er høyest nå

Liv Signe Navarsete (Sp): Vil at flere skal gjennomføre verneplikten

Ola Elvestuen (V): Sikkerhetsdimensjonen av klimakrisen er undervurdert

Audun Lysbakken (SV): Vil styrke Sjøforsvaret

Torkil Vederhus (MDG): Vil fremme likestilling, kjønns- og seksualitetsmangfold i Forsvaret

Hårek Elvenes (Høyre): – Norge bør definitivt bruke mer penger på forsvar

Powered by Labrador CMS