Valg 2021

MER PENGER: Geir Toskedal (KrF) vil bruke mer penger på forsvar av Norge.
MER PENGER: Geir Toskedal (KrF) vil bruke mer penger på forsvar av Norge.

– Den ikke-millitære trusselen er høyest nå

Dataangrep og infiltrering kan ikke bare møtes med Forsvarets virkemidler, men også med handel, diplomati og utviklingsbistand, mener KrFs forsvarspolitiske talsperson Geir Toskedal.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I forkant av stortingsvalget 13. september, har Forsvarets forum sendt ti spørsmål til alle de politiske partiene som er representert på Stortinget. Her svarer Kristelig folkepartis forsvarspolitiske talsperson Geir Toskedal.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Hva er den viktigste forsvarspolitiske saken for ditt parti?

– Å sikre tidsrelevant forsvar, slik at vi kan fortsette å være en fredelig del av kloden. Tilstedeværelse og oppbygging i nord er vesentlig.

– Er det noen avdelinger i Forsvaret det bør satses mer på?

– Avdelingene utfyller hverandre, vi stiller oss bak den styrkingen det ble enighet om i langtidsplanen. Vi tror det er nødvendig å ytterligere styrke Cyberforsvaret.

– Hva er den største sikkerhetspolitiske trusselen Norge står overfor, og hvordan bør den håndteres?

– Vi vurderer det slik at den ikke-millitære trusselen er høyest nå. Dataangrep, infiltrering, og målrettet tyngdepunktsforskyving i den globale balansen. Det kan ikke bare møtes med Forsvarets virkemidler, men også med handel, diplomati og utviklingsbistand. Kinesisk oppkjøp og innflytelsesoppbygging i Afrika uroer oss. Ikke på kort sikt, men med noen tiårs perspektiv.

– Er noen trusler mot Norge undervurdert?

– Vi tror Norge er gode på trusselvurdering og analyse. Som i svar på spørsmål tre, fremhever vi at langsiktig endring av den globale balansen er noe som diskuteres for lite. Demokratiet må ikke tas for gitt, det må pleies, utvikles og hegnes om.

– Har Norges engasjement i Afghanistan vært vellykket?

– Norske styrker i Afghanistan har utrettet og bidratt til mye positivt. Og landet har et bedre utgangspunkt nå enn for tjue år siden. En lærdom vi bør trekke av dette, er at enten er man inne for en avgrenset operasjon eller så må man være beredt til å stå i mange år. Selv om internasjonale styrker nå er ute, må vi ikke glemme afghanerne. Fremtiden vil vise hva slags bistand som blir mulig og riktig.


– Bør Norge bruke mer eller mindre penger på forsvar?

– Vi bør bruke mer. Og en opptrapping og høy investeringstakt er også vedtatt i langtidsplanen. I en tid med mer spent sikkerhetssituasjon enn på lenge, må vi styrke Forsvaret.

– Bør Norge være medlem av Nato?

– Ja, definitivt. NATO-alliansen er en ryggrad i trygghet for forsvaret av Norge. Vi måtte ha mangedoblet forsvarsbudsjettene våre langt utover det realistiske om vi skulle basert oss på å klare oss selv.

– I hvilken grad bør Norge delta i militære oppdrag utenfor Natos nærområder?

– Norge bør fremdeles kunne gjøre det, primært i oppdrag forankret i folkeretten.

– Bør Norge avvikle verneplikten?

– Nei, verneplikten er en god ordning, som både bidrar til forsvarsviljen og sikrer Forsvaret god tilgang på personell.

– Hvor mener du man kan kutte/spare penger i Forsvaret?

– Det finnes sikkert områder man kan drive mer rasjonelt på. Men det store bildet er at Forsvaret må styrkes, ikke kuttes.

Les intervjuene med de andre partiene:

Anniken Huitfeldt (Ap): – Forsvaret trenger nå flere folk

Audun Lysbakken (SV): Vil styrke Sjøforsvaret

Christian Tybring-Gjedde (Frp): Vil styrke Cyberforsvaret, E-tjenesten og spesialavdelingene

Liv Signe Navarsete (Sp): Vil at flere skal gjennomføre verneplikten

Ola Elvestuen (V): Sikkerhetsdimensjonen av klimakrisen er undervurdert

Powered by Labrador CMS