Valg 2021:

MER PENGER: Christian Tybring-Gjedde (Frp) vil bruke mer penger på Forsvaret.
MER PENGER: Christian Tybring-Gjedde (Frp) vil bruke mer penger på Forsvaret.

Vil styrke Cyberforsvaret, E-tjenesten og spesialavdelingene

Fremskrittspartiet vil bruke mer penger på Forsvaret, men kutte i administrasjonen. Forsvarsbygg er organisert slik at det medfører mer byråkrati og kostnader for Forsvaret enn nødvendig, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I forkant av stortingsvalget 13. september, har Forsvarets forum sendt ti spørsmål til alle de politiske partiene som er representert på Stortinget. Her svarer Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Hva er den viktigste forsvarspolitiske saken for ditt parti?

– Sikre økonomisk stabilitet og forutsigbarhet for Forsvaret. Finansiering av større forsvarssystemer utenfor budsjett for å skape større operativ fleksibilitet.

– Er det noen avdelinger i Forsvaret det bør satses mer på?

– Cyberforsvaret, Etterretningstjenesten og spesialavdelingene er avdelinger Frp vil styrke spesielt. Dette for å sikre fleksible og robuste ressurser som kan nyttes mot trusler både i og utenfor Norge.

– Hva er den største sikkerhetspolitiske trusselen Norge står overfor, og hvordan bør den håndteres?

– Den største trusselen er stormaktsrivaliseringen hvor vi ser et Kina som bruker et bredt spekter av påvirkning for å fremme egne sikkerhetspolitiske og økonomiske interesser både gjennom politisk spill og militær oppbygging.

– Er noen trusler mot Norge undervurdert?

Det er ingen direkte militær trussel mot Norge i dag, men faren for terror, sabotasje, spionasje og ikke minst hacking kan være undervurdert.

– Har Norges engasjement i Afghanistan vært vellykket?

Nato vant slagene, men tapte krigen. Isolert sett har Norges engasjement i Afghanistan vært vellykket. Våre menn og kvinner gjorde den jobben de var satt til å gjøre, men prisen i form av menneskelige tap og lidelser har vært høy. Oppdraget ble etter hvert umulig. Og lærdommen er at man ikke kan bygge et demokrati med våpen i hånd. Dette er nå viktig at vi har fokus på våre veteraner og de etterlatte og pårørende, særlig nå når Taliban igjen regjerer i Afghanistan. Norge engasjerte seg for å støtte en angrepet alliert og har gjort mye for å bedre forholdene i Afghanistan, dette har vært i sum vellykket. At situasjonen nå er alt annet enn hva vi har jobbet for kan ikke lastes den norske innsatsen.

– Bør Norge bruke mer eller mindre penger på forsvar?

Norge bør bruke mer penger på forsvar. Det er enorme etterslep i investeringsbehov og et skrikende behov for mer driftsmidler til hele Forsvaret. Det mangler folk i nær sagt alle deler av Forsvaret og utdanningskapasitet ved Forsvarets skoler må opp. Dette viser at det er behov for mer penger til Forsvaret. Større anskaffelser bør finansieres utenfor forsvarsbudsjettet. Dette for å frigjøre ressurser til utdanning, øvelser og drift.

– Bør Norge være medlem av Nato?

Ja, det er avgjørende for å sikre vår frihet. Norge vil ikke kunne å stå imot et angrep fra en annen nasjon uten å ha en alliansetilknytning.

– I hvilken grad bør Norge delta i militære oppdrag utenfor Natos nærområder?

Norsk deltakelse i militære oppdrag må alltid være forankret i beslutninger fattet i Nato. Alle oppdrag må være oversiktlige i tid og kostnad og målet må tydelig og formulert. Oppdragene må ikke gå utover nasjonal sikkerhet.

– Bør Norge avvikle verneplikten?

Nei, verneplikten er viktig for å sikre nødvendig rekruttering til Forsvaret og sørge for en forankring i befolkningen.

– Hvor mener du man kan kutte/spare penger i Forsvaret?

Det er mulig å kutte i administrasjon, da særlig i Forsvarsbygg. Forsvarsbygg er organisert slik at det medfører mer byråkrati og kostnader for Forsvaret enn nødvendig. Man bør videre gå i en dialog med leverandører til Forsvaret og høre med dem hvordan de oppfatter driften i Forsvaret. Flere forsvarsbedrifter mener det vil være mulig å spare penger på organisering av anskaffelsesprosesser. Disse rådene må lyttes til.

Les intervjuene med de andre partiene:

Anniken Huitfeldt (Ap): – Forsvaret trenger nå flere folk

Audun Lysbakken (SV): Vil styrke Sjøforsvaret

Geir Toskedal (KrF): – Den ikke-militære trusselen er høyest nå

Liv Signe Navarsete (Sp): Vil at flere skal gjennomføre verneplikten

Ola Elvestuen (V): Sikkerhetsdimensjonen av klimakrisen er undervurdert

Powered by Labrador CMS