Nyheter:

PRIORITERT: Norsk personell fra kontigenten NORTAD III, som skal tjenestegjøre i FN-operasjonen MINUSMA i Mali, på vei til å gå ombord i transportflyet Boeing C-17 Globemaster III, på Luftforsvarets base Gardermoen i desember.

Vaksinemangel i Forsvaret

Få influensavaksiner gjør at Forsvaret må rasjonere til utenlandsmisjonene.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«På bakgrunn av at vi bare har fått 100 influensavaksiner fra FHI i denne omgangen, er det behov for å prioritere mellom misjonene.»

Det skriver Forsvarets operative hovedkvarter i e-post datert 3. desember, som Forsvarets forum har fått innsyn i.

Major Endre Nedberg, kommunikasjonssjef i Forsvarets sanitet (FSAN), vet ikke hvor mange vaksiner Forsvaret vanligvis får fra Folkehelseinstituttet (FHI), men sier at alle ansatte pleier å få tilbud om influensavaksine om høsten. Det har de ikke gjort i år.

Forsvaret fikk bare 100 vaksinedoser fra FHI i høst, men ifølge Nedberg har Forsvaret fått tak i flere vaksiner andre steder. Rundt 900 ble kjøpt inn fra apoteker og grossist, og i desember 2020 fikk FSAN tilbud om å overta 2000 vaksiner fra Oslo kommune, som skulle bruke lagringsplassen til Covid-19 vaksine.

– Alle som er i internasjonale operasjoner ble prioritert og har fått vaksine mot sesonginfluensa 2020. Av cirka 2000 vaksiner, ble de resterende fordelt internt, til blant annet avdelinger i de ulike forsvarsgrenenes og andre prioriterte avdelinger, skriver Nedberg i en e-post til Forsvarets forum.

Kun til helsepersonell

Ivar W. Grosvold, innkjøpsansvarlig farmasøyt i FHI, skriver i en e-post til Forsvarets forum at Forsvaret normalt får så mange vaksinedoser de ber om, men at etterspørselen etter influensavaksiner internasjonalt var høyere enn normalt for influensasesongen 2020/2021.

– Helse- og Omsorgsdepartementet besluttet av den grunn at kun helsepersonell og personer i definerte medisinske risikogrupper skulle prioriteres for vaksinasjon. Personell i kritiske samfunnsfunksjoner, inkludert Forsvaret, ble ikke prioritert. Dette medførte at Forsvaret kun fikk tilsendt vaksine til vaksinasjon av eget helsepersonell, skriver Grosvold.

Ifølge e-posten Forsvarets forum har fått tilgang til, skulle de 100 vaksinene fra FHI fordeles mellom utenlandsmisjonene, blant annet RSM (Afghanistan), MINUSMA (Mali) og UNMISS (Sør-Sudan).

Kun i RSM («Resolute Support Mission» i Afghanistan) er det obligatorisk med influensavaksiner.

Amerikansk vaksine

Soldater i flere utenlandsoppdrag fikk ikke tilbud om vaksine fra Norge, ifølge e-posten. Men etter at Forsvaret fikk tak i vaksiner fra andre enn FHI, skal alle de internasjonale misjoinene ha fått tilbud.

I e-posten kommer det også frem at de har undersøkt muligheten for å bruke vaksiner fra andre land. EFP har fått tilbud om vaksiner fra Tyskland og OIR AAAB (Al-Assad Airbase i Irak) «har fått godkjent sin søknad om å få benytte amerikansk influensavaksine».

Forsvaret innrømmer overfor Forsvarets forum at de ikke har nok influensavaksiner.

– Forsvaret fikk ikke så mange influensavaksiner som ønskelig for 2020/2021-sesongen, og har benyttet de vi har mottatt på best mulig måte etter interne prioriteringer. Våre prioriteringer baserer seg på konsekvensanalyse av operativ drift, og hvilke oppdrag som til enhver tid er prioriterte, skriver major Endre Nedberg i en e-post til Forsvarets forum.

Ingen operative konsekvenser

Forsvaret ønsker ikke å gi noen detaljer om hvilke enheter som har fått vaksiner og hvilke som ikke har fått.

– Hvilke avdelinger og personell som har mottatt vaksiner, eller ikke har mottatt vaksiner, vil si noe om potensielle sårbarheter til norske enheter, og vil således ikke bli kommentert i det offentlige, skriver Nedberg.

Les også: 150 refselser for brudd på smittevernrestriksjoner

Han påpeker at vaksinemangelen ikke har gått utover Forsvarets virksomhet.

– Så langt har ikke status på influensa vaksiner medført noen operative konsekvenser, og Forsvaret opererer etter tenkt plan, skriver kommunikasjonssjefen.

Powered by Labrador CMS