Nyheter

JAGERFLY I SOLNEDGANG: Et F-35 på Ørland flystasjon.

Forsvarsmateriell vil ha flyingeniør­utdanning i Norge

Forsvarsmateriell forventer å rekruttere mange fast ansatte flyingeniører de nærmeste årene. For å lykkes, vil etaten ha en nasjonal utdanning for flyingeniører.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Dette er en nasjonal utfordring», skriver Forsvarsmateriell til Forsvarsdepartementet. Etaten som er ansvarlig for materiellforvaltning i forsvarssektoren roper varsko, og ber departementet jobbe for at regjeringen får på plass en nasjonal bachelorutdanning for flyingeniører.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarsmateriell trenger flyingeniører med særlig kunnskap om luftdyktighet, samt design, drift og vedlikehold av luftfartøy.

«Det finnes per dags dato ingen nasjonal utdanning av flyingeniører som kan møte kompetansebehovet,» står det i brevet, som er signert sjef for Forsvarsmateriell Gro Jære og Jan Pettersen, direktør for Organisasjon og fellestjenester i FMA.

Les også: F-35-sjef vil ha mest mulig trening i simulator

Forventer økning

– En av kjernekompetansene i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter er flyingeniører med særlig kunnskap om luftdyktighet, samt design drift og vedlikehold av luftfartøy. Kompetansen er avgjørende for Forsvarsmateriells evne til både å anskaffe og drifte de militære luftsystemene Forsvaret opererer, skriver sjef for Forsvarsmateriell Luftkapasiteter, Jarle Nergård, i en e-post til Forsvarets forum.

Luftkapasiteter forventer ifølge Nergård en økning i behovet for å rekruttere fast ansatte flyingeniører de nærmeste årene.

– En nasjonal utdanning er helt avgjørende for at vi skal lykkes med dette, skriver han.

Les også: Grunneiere på Ørland saksøker staten

Skaffer oversikt

Forsvarsdepartementet regner også med et behov for teknisk kompetanse de kommende årene.

– Norsk arbeidsliv står overfor et kompetansegap innenfor en rekke områder, blant annet innenfor ingeniørfag. Forsvarsmateriell har identifisert et behov for flere flyingeniører i årene fremover, og det er grunn til å tro at dette behovet også vil gjøre seg gjeldende innenfor sivil luftfart. Etablering av en flyingeniørutdanning på bachelornivå er ett av flere alternative tiltak som kan være aktuelle for å dekke dette behovet, skriver kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet Ann Kristin Salbuvik i en e-post.

Departementet jobber nå med å få oversikt over hvilken kompetanse det er behov for.

– Forsvarsdepartementet er derfor i dialog med Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet for å etablere en bedre oversikt over det samlede kompetansebehovet samt vurdere hvilke tiltak som bør settes inn, skriver Salbuvik.

La ned studiet

Tidligere tilbød Universitetet i Agder en bachelorgrad i flyteknikk, men har ikke tatt opp nye studenter på faget siden 2014.

– Den primære grunnen til at denne utdanningen ble lagt ned var mangel på studenter. Etterspørselen var ikke stor nok, skriver Øyvind Dagsvik Eskedal, kommunikasjonsdirektør i Universitetet i Agder, i en e-post.

– Kan det være aktuelt for Universitetet i Agder å tilby faget på nytt?

– Det foreligger ingen konkrete planer om dette per nå. Hvorvidt dette kan bli aktuelt i fremtiden avhenger av behov og strategiske prioriteringer ved universitetet. Som universitet er vi alltid åpne for å lytte til miljøer som mener de har gode ideer, men i en tid hvor de økonomiske rammene til universitetene strammes inn, vil jeg påpeke at solid finansiering være avgjørende.

Les også: Her får Norge sitt første P8 overvåkningsfly

Økt behov

Forsvarsmateriell trenger ifølge Nergård flyingeniører for å gjennomføre anskaffelser og modifikasjoner på flyene, og å sørge for at flyene er trygge å fly gjennom hele levetiden.

– Vi trenger også flyingeniører for å optimalisere vedlikeholdsprogrammene slik at driften blir mest mulig effektiv. Luftforsvaret trenger kompetansen for å planlegge og gjennomføre vedlikeholdet av flyene, sier han.

– I hvilken grad har behovet for flyingeniører endret seg de siste årene?

– Behovet for flyingeniører øker fordi militære fly i dag er mer komplekse enn tidligere. Hver flymaskin inneholder flere systemer.

Forsvarsmateriell forventer en økning i oppdragsporteføljen i årene fremover, blant annet fordi dagens militære luftfartøyer inneholder flere systemer enn forrige generasjon

– Så forventer vi en vekst innenfor ubemannede flymaskiner, sier Nergård.

Powered by Labrador CMS