Nyheter

HØRING: Leder for Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget Ine Eriksen Søreide leder høringen om LTP.

Bønn fra forsvarsindustrien: Bruk våpenkjøp-unntak

Forsvarsindustrien ønsker seg mer samarbeid mellom industrien og Forsvaret og mer kjøp av norskprodusert materiell når Langtidsplanen for Forsvaret skal iverksettes.

Publisert Sist oppdatert

– Vi opplever at Norge er en av de mest restriktive når det gjelder hvordan man tolker 123, sier Torbjørn Svensgård, administrerende direktør i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI).

Forsvarsindustrien møtte opp mannsterke under høringen om Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) i Stortinget torsdag. Flere aktører trakk fram behovet for at artikkel 123 i avtalen, som åpner for å sette til side internasjonale anbudsrunder i tilfeller som angår nasjonal sikkerhet og uunnværlig våpenproduksjon, skal brukes oftere.

Even Aas, konserndirektør for kommunikasjon i Kongsberg Gruppen, understreket av myndighetene «må bruke unntak i EØS-avtalen mer aktivt».

I likhet med flere andre representanter fra industrien, trakk Aas frem behover for tettere samarbeid med Forsvaret.

– For å realisere planen, er vi helt avhengig av tettere samarbeid mellom Forsvaret og industrien, sa Aas.

– Vi må jobbe sammen om å ta i bruk ny teknologi. Det fordrer igjen et tettere samarbeid mellom industri og forsvar, uttalte Tomas Andersen i Nammo.

FORSVARSINDUSTRIEN: Tomas Andersen, SVP business Development, Nammo AS (f.v), Even Aas, konserndirektør Kongsberg Gruppen, Torbjørn Svensgård, adm. direktør Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, Knut Sunde, fung. adm. direktør, Stål Heggelund, Norsk industri og Kristoffer Rolland, fagsjef Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene.

Kongsberg-direktør Aas snakket også for flere i bransjen da han uttalte at prosessene med kontraktutdeling må gjøres raskere.

Ønsket om at Forsvaret skal kjøpe norsk materiell kom også tydelig fram under høringen. Knut Sunde, fungerende administrerende direktør i Norsk Industri, mener at Norge må være i stand til å reparere og vedlikeholde egne og allierte skip når de er i våre nærområder.

– Det er avgjørende at vi i så stor grad som mulig bruker norske verft, sa Sunde.

Til det kreves en styrking av norges nasjonal kompetanse for å vedlikeholde og å reparere Forsvarets fartøy. 

– På sikt kan dette også gi grunnlag for eksport, mener Sunde.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Powered by Labrador CMS